Showing posts with label ledenaantallen cbs cijfers. Show all posts
Showing posts with label ledenaantallen cbs cijfers. Show all posts

Tuesday, June 12, 2007

Aantal bibliotheekleden daalt

Aantal bibliotheekleden daalt, koppen de Telegraaf (internetversie) en de Volkskrant. Volgens CBS cijfers over de periode 2001 - 2005 lopen de ledenaantallen van bibliotheken in Nederland terug. De cijfers maar eens opgezocht. Ook het aantal uitleningen loopt terug en het aantal boeken dat men per jaar leent. Hoe zou het met de andere culturele instellingen gesteld zijn? Musea kampen met dezelfde problemen blijkt, ook daar zien we teruglopende bezoekersaantallen. Bij de podiumkunsten zit er gelukkig een stijging in. Zowel cabaret, als theater, muziek en dans laten hogere aantallen bezoekers zien. Het betreft hier cijfers over de periode 1999 - 2003. Meer cijfers over de vrije tijdsbesteding vindt u op de site van de CBS.