Thursday, April 26, 2007

Er was eens....

Er was eens een bibliotheek in een ver, ver land. In dat land waren nog veel meer bibliotheken, want de mensen waren er dol op boeken en lazen graag. Je kon dan ook massa's boeken vinden in de bieb. Iedereen was erg gelukkig. De koning van het land was echter al oud en zwak. Toen hij stierf kwam er een nieuwe, jonge koning. Die hield niet van lezen. Hij beval, dat alle bibliotheken computers moesten kopen, dat was veel beter voor de mensen. Gehoorzaam deden de bibliotheken wat hun gezegd werd. Alles bleef gelukkig goed gaan, de mensen vonden de bieb nog steeds leuk en bleven komen. Maar ze moesten wel elke keer nieuwe dingen bedenken. Want na de computers kwam internet, kwam............, en de mensen (en de koning) gingen steeds andere dingen doen en verzinnen. Toen was het sprookje voor de bieb uit, vandaar dit weblog. Iets nieuws. Of ze nog lang en gelukkig leefden, zal de toekomst moeten uitwijzen.

Het Getijdenboek uit Arnhem

Het handschrift waarvan hier een pagina wordt getoond is een getijdenboek, een boek waarin de dagelijkse gebeden waren opgetekend. Daarnaast bevatte een getijdenboek vaak een soort kalender met de feestdagen die in acht moesten worden genomen. Uit de middeleeuwen zijn meer getijdenboeken bewaard gebleven, maar dit is een heel bijzondere. We weten namelijk niet alleen wanneer en waar het boek is geschreven (in 1469, in het Arnhemse klooster Bethaniƫ), maar ook van wie het handschrift is: van Margriet Block, die als regularisse zuster in Bethaniƫ woonachtig was.
Het klooster is in 1591 verwoest, maar het getijdenboek heeft de Reformatie overleefd. Het is een typisch Arnhems handschrift. Dat valt te zien aan de "happen" die uit het bladgoud zijn genomen, hetgeen een typisch Arnhemse manier van verluchten was. Arnhems is ook de verwijzing op 25 augustus naar de plaatselijke heilige Eusebius in plaats van naar Gregorius. Het Getijdenboek heeft vele omzwervingen gemaakt langs verschillende – ook buitenlandse – eigenaren. In 1967 is het handschrift aangekocht en bij de Bibliotheek in Arnhem – weer terug – terecht gekomen.