Monday, May 31, 2010

Polderpolitiek ...

Het lijsttrekkersdebat op RTL4 gevolgd? U was niet de enige, u keek samen met 1.3 miljoen mensen. Het was tevens het meest "getwitterde" onderwerp. Als debatingwedstrijd was Rutten in mijn ogen zonder meer de beste. Hij is in vorm, beheerst het spel, gelooft in zijn boodschap en in zichzelf. Hij debatteert netjes en clean.

Wilders en Balkenende waren volgens mij, ieder op geheel eigen wijze, tweede. Waar Wilders uitsluitend zijn eigen achterban bediende via debatingtrucs, hit and run tactieken, was Balkenende de nette tweede. Bij Balkenende geen onder de gordel trucjes. Maar wil en kan hij volgens de kiezers echt nog een keer?

Ik ben geen geboren debater, maar Cohen bleek niet goed in dit opzicht of hij wist dat goed te verbergen. Erger nog, ik miste hem in de rol van samenbinder, die hem volgens velen goed past. Des te opmerkelijker dat Cohen in de polls als goede tweede achter Rutten eindigde, op afstand gevolgd door Wilders en Balkenende, die gelijk eindigden .... , maar .... het was dan ook geen debatingwedstrijd.

Een handige debater is niet noodzakelijk een goede leider en dat besef zal (on)bewust meespelen bij ons kiezers ... het is maar één van de eigenschappen waarover men moet beschikken, al is er ook een soort ondergrens vermoed ik. Cohen hangt in mijn ogen ongemakkelijk tegen die ondergrens aan.

Waar de overige deelnemers zich in vergisten is dat het voortdurend monomaan inbeuken op dezelfde persoon sympathie voor die persoon veroorzaakt bij de toeschouwers. Een andere (meer politieke overweging) is, dat het in ons coalitieland nadrukkelijk niet de bedoeling is dat je je opponent volledig afbrandt en vernietigt. Morgen of overmorgen doe je immers weer zaken met elkaar! Noem het fatsoen, noem het berekenend, zo doen we het al heel lang en dit besef ligt diep in onze vezels verankerd.

B. logger

Friday, May 28, 2010

Kranten digitaal online

De Koninklijke Bibliotheek gaat miljoenen pagina's uit kranten digitaliseren. Citaat: "De Koninklijke Bibliotheek, nationale bibliotheek van Nederland, digitaliseert een omvangrijk deel van alle landelijke, regionale, lokale en koloniale kranten die zijn verschenen tussen 1618 en 1995. Vanaf vandaag is het eerste deel daarvan, één miljoen pagina’s, voor iedereen toegankelijk op kranten.kb.nl"

Een miljoen pagina's! En dat moeten er in totaal 8 miljoen worden, een gigantische klus. Temeer daar alles met de hand gescand moet worden. Over 18 maanden moet het project klaar zijn. Nog even een citaat om de omvang van alles aan te geven: "De webdienst is de grootste, gratis toegankelijke online krantendatabank ter wereld en maakt deel uit van het voornemen van de KB om over vier jaar 10% van alle Nederlandse boeken, kranten en tijdschriften digitaal beschikbaar te stellen".

De KB maakt bij het scannen niet alleen gebruik van kranten uit haar eigen collectie. Ook andere instellingen in Nederland en in het buitenland stellen materiaal ter beschikking. Het betekent o.a. dat zeldame kranten, die voorheen nauwelijks te vinden of in te zien waren nu digitaal beschikbaar komen.

Nog een leuk weetje: "Tot de eerste lichting gedigitaliseerde kranten behoren zowel kranten uit de twintigste eeuw als de oudste (bekende) krant van (circa) 14 juni 1618, waarvan het enige exemplaar zich in de Zweedse Koninklijke Bibliotheek bevindt".

Een prachtig initiatief als je het mij vraagt. U leest er uiteraard meer over op de site van de KB.

Tuesday, May 25, 2010

Dieren in het nieuws ....

Af en toe lees ik weer eens over een 107-jarige, die een oproep ontvangt om aan de leerplichtwet te voldoen. Vermakelijk zo'n oudje, die door de computer voor een 7-jarige wordt aangezien, het kan natuurlijk altijd nog gekker....

Zo kreeg een varken in de Britse gemeente East Sussex onlangs een oproep om zich als stemgerechtigde te laten registreren.... Volgens de eigenaar heeft het varken hier geen gebruik van gemaakt. Heb je de kans laat je 'm voorbij gaan, 't zijn net mensen ....

Het dier kreeg vaker post sinds de stal werd opgeknapt. Vermoedelijk is het varken in verband met de verbouwing per abuis als persoon geregistreerd. Als dit de reden is ben ik benieuwd naar haar naam, zover ik weet moet je zowel een voor- als een achternaam hebben om voor registratie in aanmerking te komen (dit pleit tegen de bio-industrie met haar cijfercodes) en ... dit varken moet toch minstens 18 jaar oud zijn...

Jammer dat het geen koe betrof, dan kun je pas echt van stemvee spreken! Maar ja de kiezer als varken levert weer een aardige omdraaiing op van de Angelsaksische opvatting dat politici 'pigs' zijn, sinds eind jaren 60 geen ongebruikelijke omschrijving van autoriteiten van allerlei slag. Deze vergelijking komt wellicht voort uit het onvolprezen boek 'Animal farm' van George Orwell waarin dieren de macht overnemen en varkens de nieuwe machtsbeluste elite vormen.

Onwillekeurig gaan mijn gedachten ook naar het pas verschenen boek 'democratie voor dieren' waarin de schrijver betoogt dat mensenrechten een integraal onderdeel dienen te worden van dierenrechten waarbij wij mensen dus als een diersoort worden gezien. Een interessante gedachte... Aan elkaar verwante religies met een boek stellen, dat God de mens als de kroon der schepping ziet en dat wij onszelf daarom ook zo mogen beschouwen. We hebben het dan over Jodendom, Christendom en Islam. Hindoeïsme en Boeddhisme kijken hier een slag anders tegen aan (eerbied voor alle leven). De wetenschap (volgens sommigen een nieuwe religie) ziet de mens als een diersoort en staaft dit met harde bewijzen.

Vanuit dit gezichtspunt hoeft een partij voor de dieren helemaal geen 'one issue partij' te zijn waar ze zo vaak voor wordt uitgemaakt. Er kan, mits goed onderbouwd, een geheel ander mensbeeld en wereldbeeld achter zitten. Dit kan nog even duren want van mijn als altijd goed geïnformeerde katten vernam ik dat deze partij voorlopig nog worstelt met haar interne democratie tussen de maar al te menselijke leden...

met diervriendelijke groet B.Logger

Sunday, May 23, 2010

Een nationale feestdag ...

De laatste tijd woekert er een levendige discussie over het instellen van een nationale feestdag. Die discussie spitst zich toe op de vraag welke datum (lees historische gebeurtenis) we daarvoor moeten uitkiezen. Wat ik mis is een gedegen discussie vooraf over nut en noodzaak van zo'n dag. Argumenten tot nu toe: andere landen hebben ook een nationale feestdag en zo'n dag is goed voor de Nederlandse identiteit.

Het naakte feit dat andere landen iets doen maakt het niet noodzakelijk tot iets goeds of nastrevenswaardigs. Er zijn veel zaken, die ik niet van andere landen zou willen overnemen. Bovendien tast het klakkeloos overnemen van gewoonten van andere landen juist onze Nederlandse identiteit aan. Dit is verderfelijk copycat gedrag waar geen echte behoefte aan ten grondslag ligt. Wij ontlenen onze identiteit aan het feit dat we geen nationale feestdag hebben: dat is één van de weinige dingen waarin we ons nog onderscheiden van andere landen.

Een gezonde Nederlandse argumentatie, die zuinigheid met vlijt combineert lijkt mij: weet u wel hoeveel zo'n dag gaat kosten? Dat kunnen we beter besteden.

Een geheel andere benadering lijkt me ten slotte de volgende: we hebben allang een nationale feestdag namelijk koninginnedag! Uniek in de wereld en dus reuze identiteitsbevorderend. Sneu voor mensen met een republikeinse inborst (zoals ik) maar het is toch echt ons grootste volksfeest.

Met nauwelijks ingehouden groet B.Logger

Thursday, May 20, 2010

Airport Library....

Gelezen in de Volkskrant: Schiphol is de eerste luchthaven ter wereld die een permanente bibliotheek krijgt. Een extra faciliteit voor de reiziger die tijd overheeft.

Het idee is misschien geboren tijdens de uitbarsting van de vulkaan op IJsland. Die heeft voor het luchtverkeer enorme gevolgen gehad. Reizigers die dagen of nog langer op Schiphol gestrand waren. En die vulkaan is nog lang niet uitgewerkt.

Maar de bibliotheek is natuurlijk ook bestemd voor reizigers, die een langere tussenstop maken. Die dus tijd overhebben en daarin o.a. naar de bibliotheek kunnen gaan.

Die bibliotheek wordt van alle gemakken voorzien. Luie leesstoelen en stoelen met luisterapparatuur, een leestafel met ipads, een downloadzaal, en 3 leestorens met o.a. vertaalde nederlandse literatuur, boeken over design, catalogi van nederlandse musea e.d. Dit alles om de reiziger een goede eerste indruk van Nederland te geven. Bij schrijvers moet u o.a denken aan Nooteboom en Mulisch.

Om gebruik te kunnen maken van de bibliotheek (net als de dependance van het Rijksmuseum) hebt u uiteraard een vliegticket nodig. Verschil met een gewone bibliotheek? Ja, dat is er ook, u kunt namelijk geen boeken lenen, alleen ter plekke inzien.

Als u het mij vraagt, een leuk idee. U leest er bij de Volkskrant meer over.

Wednesday, May 19, 2010

Mijn bedrijf op Web 2.0

Voor zelfstandig ondernemers die méér willen met hun internetcommunicatie:van Twitter, LinkedIn, het opzetten van een eigen website tot het bijhouden van een weblog.

Hoe goed kent u de communicatiemogelijkheden op internet om uw bedrijf of vereniging onder de aandacht van uw publiek te brengen? Bijna dagelijks komen er nieuwe mogelijkheden op internet bij. Welke zijn relevant, welke niet?

Leer het in deze speciale workshop, die gegeven wordt door Paul de Bruijn, adviseur communicatie en vormgeving bij Bureau Arnhem. De avond wordt gehouden op Bibliotheek Kronenburg in de landenzaal. Donderdag, 27 Mei, aanvang 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur.

Belangstelling? Meldt u dan aan via het inschrijvingsformulier.

Tuesday, May 18, 2010

Voor u geknipt ...

Je staat buiten te genieten van de natuur en je hoort duidelijk een mobiele telefoon gaan maar ... er niemand je de buurt.
En nog gekker ... het geluid komt van boven! Je bent het slachtoffer van een akoestische hallucinatie of er hangt een engel boven je met een mobieltje. Kijk vooral omhoog. Wanneer het geluid uit een boom komt kun je gerust zijn. In de meeste gevallen heb je te maken met een merel. Merels maar ook sommige andere vogelsoorten imiteren geluiden die ze vaak in hun omgeving horen. Het auto alarm is ook een beruchte imitatie.

Een doorbraak op dit gebied vond ik de Merel die in mijn achtertuin het geluid van een krekel nadeed. Wanneer mijn mobiel afgaat hoor je nl het geluid van een krekel. Ik sluit niet uit dat mijn merel niet de krekels in mijn tuin imiteerde maar mijn telefoon. Dit is wat je noemt nieuwe natuur ...

Dergelijk gedrag wordt ook wel copycat genoemd. Een copycat is iemand die woorden of gedrag van anderen overneemt. De term wordt meestal in negatieve zin gebruikt, het gaat dan om klakkeloos overnemen. Het is hoe dan ook natuurlijk gedrag. De gewoonte om via knippen en plakken informatie aan elkaar te knopen voor werkstukken, nota's en wat we nog meer afscheiden als mensheid is inmiddels wijd verbreid. Het is volgens mij ook een efficiënte manier al kleven er ook nadelen aan en dat zorgt voor de negatieve klank ...

Zo moeten de bronnen waaruit men kopieert betrouwbaar zijn. Afhankelijk van doel en doelgroep moeten bronnen en personen die men citeert worden vermeld. Onjuiste informatie kan een zeer taai leven gaan leiden. Das waar maar absoluut niet nieuw, ook in het pre internettijdperk diende men zijn bronnen te controleren. Ook een boek of een krant leveren niet altijd betrouwbare informatie. Ook toen bestonden hardnekkige onjuistheden die zich op wonderbaarlijke wijze maar bleven vermenigvuldigen.

Men moet ook enigszins begrijpen wat men kopieert. Het heeft weinig zin om nu juist een ronkende definitie van de relativiteitstheorie op te nemen in je uitleg over die theorie wanneer je die zelf niet kunt volgen. Ander punt is dat het beslist denkwerk, selectie en redactie vereist om die verzameling informatie op een logische en leesbare manier aan de lezer aan te bieden. Hier is wel (als enige) sprake van een duidelijk verschuiving sinds knippen en plakken gemeengoed is geworden. Vroeger moest men vooral goed kunnen schrijven, dat is nu van iets minder belang. Fijn voor iedereen die moeite met schrijven heeft.

een zacht tsjirpende groet van B.Logger

Monday, May 17, 2010

Ebooks en bibliotheken

Ik kwam dit artikeltje tegen op een blog. Het ging o.a. over de verhouding tussen uitgevers van ebooks en bibliotheken. Amerikaanse toestanden en situaties, maar toch, speelt het hier ook?

De vragensteller uit de bibliotheekwereld vraagt aan een uitgever of hij ook nagedacht heeft over welke rol bibliotheken zouden kunnen spelen in de distributieketen van ebooks. Ik gebruik even een wat langer citaat om zijn antwoord weer te geven:

"That is a very thorny problem", said Sargent. In the past, getting a book from libraries has had a tremendous amount of friction. You have to go to the library, maybe the book has been checked out and you have to come back another time. If it's a popular book, maybe it gets lent ten times, there's a lot of wear and tear, and the library will then put in a reorder."

De huidige situatie dus. En vervolgens gaat hij verder met het schetsen van de toekomst: "With ebooks, you sit on your couch in your living room and go to the library website, see if the library has it, maybe you check libraries in three other states. You get the book, read it, return it and get another, all without paying a thing."

Een ideale situatie? Nee, want hij heeft niet goed nagedacht over bibliotheken, hoe ze werken, hoe ze gefinancierd worden. Want: "The patron-on-the-couch scenario wouldn't work for libraries either- why would a town support its library's ebook purchasing if everyone could get the ebook from a library 3 states away? The fee-per-circulation model would be a disaster for most libraries, which have fixed annual budgets, and can't just close in September if they've spent their circ budget."

Daar zitten dus nog een paar haken en ogen aan. Voorstellen die bibliotheken gedaan hebben werken weer niet altijd voor andere bibliotheken of zijn nadelig voor de uitgevers. Het is zo wie zo zaak voor uitgevers en bibliotheken om de tafel te gaan zitten. En misschien kunnen boekverkopers dan ook direct aanschaffen. Belangrijk is dat dit eerst goed geregeld wordt.

Saturday, May 15, 2010

Het uur van de wolf

Gister 'Het uur van de wolf' ook gezien? Dit was geheel gewijd aan de Rolling Stones, en ging met name over de opname van hun dubbelalbum 'Exile on Main St.'

De Rolling Stones hadden er begin jaren 70 genoeg van zich scheel te betalen aan belasting en verruilden daarom Engeland voor het zonnige Zuid-Frankrijk. Als je Mick Jagger mag geloven waren ze eigenlijk ook niet in staat zoveel aan belasting op te brengen, hun manager van dat moment roomde aardig wat van de inkomsten af.

Die manager ontsloegen ze en ze gingen, hoewel niet van harte, in ballingschap, in exile, in Frankrijk. Daar begon het proces van het maken van een nieuw album. Citaat: "Probably the best album of one of Rock and Roll's greatest bands, The Rolling Stones. The album was released in 1972, and initially wasn't met with lots of praise. But slowly over time it's quality was recognized. It takes time to get used to the songs on this album, to appreciate them, but the more you listen to them, the more you see how masterful and basically how "Rolling Stones" this album is. Rock and roll, blues, country, soul, it's all to be found here."

Het creatieve proces was een chaos. Dat daar ooit zo'n album uit voortgekomen is, mag een wonder heten. Zeker gezien de inname van alcoholische versnaperingen en drugs. Het album kwam in 1972 uit en is het laatste album, waar Mick Taylor op te horen is. Zoals gezegd, de ruwe versie werd in Zuid-Frankrijk gemaakt, de eindproductie in LA. Favoriete nummers? Ja. "Torn and Frayed", "Loving cup" and "Turd on the run", als ik er dan toch een paar moet noemen. If you really want to get to know the Stones, then you should listen to this album."

Friday, May 14, 2010

Die arme Belgen …

De wereld is groot maar ook verrassend klein aan het worden: Europa de buurt waarin we wonen, Nederland een redelijk onderhouden huisje in een nette straat. Vlak naast ons de imposante villa van Duitsland.

Maar dan onze zuiderburen: hoe moet het in hemelsnaam verder met die Belgen? Ook een nette familie maar het gaat er niet goed ... ze verstaan elkaar letterlijk en figuurlijk niet meer. Het taalconflict, al eeuwenoud, is volledig gepolitiseerd. Naar oud Nederlandse gewoonte bemoeien we ons niet al te veel met onze buren, zeker niet als ze in scheiding liggen en daar begint het wel op te lijken.

Wellicht moet hier toch ingegrepen worden: we hebben toch belang bij een nette buurt? Maar waar ligt ons belang? Straks trekken die Vlamingen bij ons in en willen we dat? Ter geruststelling: via internet kwam ik er achter dat de Vlamingen zelf tot nu toe niet al te warm liepen voor de 'Groot Nederlandsche' gedachte. Peilingen variëren van een magere 20% tot een enthousiastere meer dan 50%. In Nederland liggen die percentages vermoedelijk nog lager.

Toch zijn er politici, ook in Nederland (van D66 tot PVV), die hier voordelen zien. Voordelen zijn er in sociaaleconomisch opzicht: het Nederlandstalige deel van Belgie is rijk en welvarend.

Maarre ...

wat doen we dan met twee koningshuizen wanneer we ons verenigen? Een oplossing is weer een republiek te worden (waren we eeuwenlang), een andere oplossing: een ouderwets verstandshuwelijk tussen beide koningshuizen. Een vuiltje dat ook weggewerkt moet worden is Brussel met zijn Franstalige meerderheid. Zelfstandige hoofdstad van Europa? De Fransen geven hun claim op Straatsburg op, dan zijn we eindelijk af van het op en neer reizen van het Europese parlement tussen Brussel en Straatsburg. In ruil daarvoor wordt Wallonië toegevoegd aan Frankrijk.

Er zijn ook nadelen: cultureel verschillen Belgen in hoge mate van ons, onze gemeenschappelijke geschiedenis is moeizaam en vol gevoeligheden. De korte periode dat we één land vormden was geen succes en eindigde in de 19de eeuw in een tiendaagse veldtocht die we ook nog eens smadelijk verloren!

Voorkomen van een vereniging is eenvoudig. Creëer een (niet al te grote) gemeenschappelijke vijand: zodra Nederland dreigt Belgie binnen te vallen is het echt afgelopen met de verdeeldheid binnen Belgie! Het lijkt me raadzaam dat voortaan één keer per honderd jaar te doen, dreigen is dan meer dan genoeg. In de 20ste eeuw vergaten we dat. Sorry Belgen, we hadden onze handen vol aan twee wereldoorlogen en een koude oorlog...

Met onverdeelde groet B.Logger

Wednesday, May 12, 2010

Over kastelen, kuilen en polders ...

Gezien op het strand in Zeeland: sommige kinderen leggen dijken aan, andere bouwen kastelen en forten, een derde categorie graaft kuilen.

Ik had alle tijd van de wereld en constateerde het volgende: dijkenbouwers zijn steeds Nederlandse kinderen, kuilengravers meestal Duitse kinderen. Kastelenbouwers: beide nationaliteiten.

Nu kan ik heel flauw wijzen op het territoriumgevoel van Duitsers en in herinnering roepen, dat de eerste wereldoorlog via loopgraven werd uitgevochten. Maar in dat geval zouden ook de Fransen toch fanatieke kuilgravers zijn? Laat iemand dat nou eens gedegen onderzoeken.

Nog intrigerender vind ik de Nederlandse neiging polders en dijken te maken op het strand. Helemaal mooi is dan dat die polders zover binnen de vloedlijn worden aangelegd dat de strijd tegen het opkomende water uiteindelijk altijd weer verloren wordt. Een soort van zelfkwelling. Men kijkt dan ook nog genietend toe hoe de dijken breken en het land langzaam overstroomt. Wat is dat toch?

Een winderige strandgroet van B.Logger

Tuesday, May 11, 2010

Endless wire

Endless wire / The Who. The Who behoeft geen introductie. Al vanaf de zestiger jaren draait deze band mee en is tevens een van de meest innovatieve bands ooit. Dit mag grotendeels op het conto van Pete Townshend geschreven worden. Zowel zijn songs als zijn gitaarmuziek zijn altijd de basis geweest, het vertrekpunt voor de anderen binnen the Who.

Nummers als bijvoorbeeld "The Kids are Alright", "My Generation", en "Substitute" zijn klassiekers. Met de rockopera's Tommy en Quadrophenia (luister vooral nog eens naar dit album, prachtig) sloeg hij een nog niet betreden pad in.

Van de originele bandleden zijn alleen Townshend en Daltrey nog over. Door allerlei omstandigheden heeft het 25 jaar geduurd voordat the Who weer een plaat uitgebracht heeft.

Het is "Endless wire" geworden. De ritmesectie wordt bezet door Zak Starkey (drums, ja inderdaad, de zoon van) en Pino Palladino (bas). Het is een typisch Who album geworden, ondanks het feit dat ze nog maar met zijn tweeen zijn.

Het eerste nummer doet sterk denken aan Baba O'Reilly (Who's next). De nummers zijn niet allemaal even goed, maar er zitten juweeltjes tussen, luister maar eens naar "A man in a purple dress". Juweeltjes niet alleen muzikaal maar ook tekstueel. Een must voor elke Who-fan.

Monday, May 10, 2010

Test e-readers

In het nieuwste nummer van de Digitaalgids, mei/juni (Consumentenbond) staat een test van e-readers. Ook door de Consumentenbond wordt de opkomst van deze apparaten gesignaleerd. Hoogste tijd dus voor een test.

De standaardenstrijd is bij de opkomst van de readers een vertragende factor. Want welk apparaat moet je als consument nu kopen. De Kindle van Amazon werkt met het mobipocket formaat. Europese uitgevers hebben massaal gekozen voor het epub formaat van Adobe. Om niet geheel afhankelijk te zijn van Amazon. Elkaars formaat 'lezen' is er niet bij.

De geteste readers hebben allemaal een zwart-witscherm en werken met zogenaamde e-ink. Die bestaat uit geladen of ongeladen witte en zwarte bolletjes. Alleen bij omslaan van pagina's / verandering van letters gebruikt het scherm stroom. U kunt dus heel lang met een acculading doen (7000 pagina's).

De 6 geteste readers hebben allemaal een 6 inch scherm, en vallen min of meer in dezelfde prijscategorie: €250 - €300. Alle modellen kunnen ook MP3 bestanden afspelen tijdens het lezen. Verder kun je inzoomen, en ezelsoren aanleggen. De weergave van foto's is niet echt goed. Alleen Bookeen en Sony geven dit redelijk weer.

Uitkomst van de test. Als winnaar (hoogste rapportcijfer) kwam de Sony PRS600 (Touch) uit de bus, de beste keus was de Bookeen Cybook Gen3, die een marginaal lager rapportcijfer kreeg, maar twee tientjes goedkoper was. De andere 4 readers, BeBook, iRiver, Coolreader en Foxit scoorden duidelijk lager. Lees het volledige artikel in Digitaalgids, Mei/juni 2010 nr.3

Friday, May 7, 2010

Spotify

Al eerder schreef ik over Spotify. De muziek, die van boven komt, uit de wolk. Spotify is een zweeds initiatief, dat er van uitgaat dat het voldoende moet zijn als de muziek ergens op een computer opgeslagen staat. Waar dat is, zal de consument om het even zijn. Wanneer hij verbinding maakt met die computer / wolk, kan hij luisteren naar zijn favoriete muziek. Het werkt via het 'streaming' principe.

Deze constructie betekent wel, dat de gebruiker van deze dienst de muziek niet bezit. En daar had ik moeite mee. Omdat ik een verzamelaar ben, op zijn minst muziek op mijn iPod wil hebben staan.

Spotify gaat binnenkort in Nederland van start. Alles is in gereedheid gebracht voor de lancering op 18 mei. U leest er hier meer over. Nogmaals, ik wil de muziek graag 'bezitten'. Toch kan Spotify natuurlijk uitstekend dienst doen om bepaalde bands, bepaalde muziek te leren kennen. Je kunt daarna altijd nog na gebleken geschiktheid het album van zo'n band aanschaffen.

Ik denk dan ook, dat ik Spotify in de nabije toekomst maar eens goed in de gaten ga houden. De dienst is gratis, wanneer je er tenminste geen bezwaar tegen hebt zo af en toe naar wat reclame te moeten luisteren. Wil je dat niet dan kun je dat uitschakelen door een klein bedragje per maand te betalen.

Thursday, May 6, 2010

Stephen Stills

Stephen Stills (CD) / Stephen Stills. Stephen Stills werd geboren in1945. Al op jonge leeftijd toonde hij een grote belangstelling voor muziek. Op 15-jarige leeftijd begon hij professioneel te spelen en liet de school voor wat hij was. Hij toerde o.a. door Canada, waar hij Neil Young leerde kennen.

Met Neil Young en nog een aantal anderen vormde hij Buffalo Springfield. Een band, die slechts een paar jaar bestond. Daarna kwam eerst een samenwerking met David Crosby (Byrds) en Graham Nash (Hollies), later gecomplementeerd met Neil Young. Hieruit kwam o.a. de klassieker ‘Deja Vu’ voort. Ook deze band was geen lang leven beschoren. Te grote ego’s en drugs waren de boosdoeners.

Maar ook solo timmerde Stills aan de weg, evenals Young. Stills bracht een album (1970) uit, simpel getiteld ‘Stephen Stills’. Wat mij betreft kan dit wedijveren met het beste dat de 4 heren ooit samen gemaakt hebben.

Een topper. Folk, blues, akoestisch, elektrisch, alles staat op dit album. Op ‘Old times Good times’ speelt Hendrix de lead gitaar, op ‘Go back home’ vinden we Clapton terug. Hoewel dit album 40 jaar geleden uit kwam (en je muziek in zijn context moet beluisteren) heeft het nog niets van zijn muzikaliteit verloren. Tijdloos.

Na dit solo project heeft Stills nog in Manassas gespeeld en in een aantal reunies van CSN&Y. Er staan geen slechte nummers op dit album. Als ik dan toch een paar toppers moet noemen: ‘Church’, ‘Go Back Home’, ‘Sit Yourself Down’ en ‘Black Queen’.

Monday, May 3, 2010

Google Chrome

Google Chrome is de browser ontwikkeld door Google. Want ook op het browsergebied wil het bedrijf zijn deuntje meespelen. Of.... een stuk van de koek hebben. Nu had Biebblogger al wel eens een aantal andere producten van Google geprobeerd. Sommige daarvan bevielen hem, andere liet hij schieten na ze een keer gebruikt te hebben.

De zoekmachine Google wordt door zeer vele (de meeste) surfers gebruikt. Deze is zelfs zo ingeburgerd, dat voor het gebruik ervan een woord is ontstaan: googelen. Dan heb je het als bedrijf marketing technisch goed gedaan.

Google docs heeft Biebblogger wel gebruikt, maar er kleefden toch nogal wat nadelen aan. Blogger, dat op een gegeven moment opgekocht werd door Google, gebruikt hij wel al jaren evenals het mailprogramma Gmail. iGoogle is nooit wat geworden, hij gebruikte Netvibes al. En dan stap je niet weer over.

Wat browsers betreft was hij ooit al overgegaan van Internet Explorer naar Firefox. En werkte daar jaren mee naar volle tevredenheid. Toch begon het de laatste tijd wat te wringen, Firefox was als browser duidelijk zwaarder, logger en trager geworden. Google Chrome daarentegen was jong, fris, licht en volgens de verhalen en onderzoeken sneller dan alle andere concurrenten.

Daar moest hij meer van weten. Vorige week dus Chrome geinstalleerd. Nou, die ziet er 'lean and mean' uit. De meest kale browser, die hij ooit gezien heeft. De snelheid lijkt prima te zijn. Werkt uiteraard ook met 'tabbed browsing'. Hij moet nog uitvinden welke extensies er allemaal voor Chrome bestaan, en hoe je de dingen instelt bij deze nieuwe browser. Maar de eerste indruk is goed. Biebblogger houdt u op de hoogte. Mocht u intussen zelf Chrome eens willen proberen, de Nederlandse download vindt u hier.

Saturday, May 1, 2010

Kijken in de verte

Kijken in de verte / auteur: Richard Holloway. Een boek over de zoektocht naar betekenis in een tijd zonder God. Een citaat aan het begin van het boek: "De grote religies zijn de schepen, Dichters de reddingsboten. Iedereen bij zijn volle verstand, die ik ken is overboord gesprongen... (Soefimeester Hafiz).
Een ander citaat, aan het eind van het boek, ditmaal van Epicurus: "De angst voor het niet-bestaan, dat volgt op ons sterven, is even irrationeel als verdriet hebben om het feit, dat we niet bestonden voor onze conceptie en geboorte".
En nog een laatste citaat, van A.C. Grayling, een hedendaags filosoof: "Wie de dood vreest, levert een knap staaltje werk, hij stelt zich voor, dat hij zijn eigen niet-bestaan meemaakt en gaat daarover zitten treuren".
Daartussen behandelt Holloway een aantal vraagstukken die over zingeving gaan, zingeving in een tijd zonder God, vragen waar elk mens mee geconfronteerd wordt. Hij doet dit op een volstrekt unieke en persoonlijke manier, zonder moeilijke filosofische verhandelingen te houden. Holloway is zijn hele leven al zoekend geweest, zoals hij zelf aangeeft. Hij was ooit aartsbisschop te Edinburgh, zijn hele leven bezig geweest met zingeving en spiritualiteit. Maar op een gegeven moment voldeden de antwoorden van de kerk niet meer. Ze waren volstrekt onvoldoende. "Kijken in de verte" is de neerslag van hoe hij er nu over denkt en kan voor vele mensen, die zoekende zijn, een bevestiging zijn in hun eigen zoektocht. Waarbij Holloway op een volstrekt integere manier met de religies omspringt, iets wat je ook wel eens anders ziet. Een stimulerend boek.

Reflectie (2)

Reflectie of niet? Mijn vorige posting toonde reflecties, reflecties van de Eusebiuskerk in het glas van het stadhuis.

Hier ziet u dezelfde kerk, maar dan vanuit het stadhuis. Geen reflecties dus. Bij de reflecties zag u een enigszins verwrongen, scheef beeld. Het beeld in deze foto is duidelijk en veel scherper.

Wat zegt dat eigenlijk over reflecties? Wanneer dat zo'n vertekend beeld oplevert? Treedt diezelfde vertekening ook op bij reflecteren? En moet je dan nog wel willen reflecteren? Misschien kunnen we in het vervolg beter spreken van 'weerspiegeling' en 'stilstaan bij'. Om alle verwarring te voorkomen.