Wednesday, September 30, 2009

Banned Books Week

"Banned Books Week" is een fenomeen, dat we hier in Nederland voor zover ik weet niet kennen. Ik stuitte hier toevallig op, toen ik wat aan het surfen was. Banned Books Week is een evenement, dat elk jaar in de Verenigde Staten zo rond deze tijd gehouden wordt. Citaat: "Banned Books Week exists as a reminder to Americans that we cannot take our cherished rights to read, to think, and to express ourselves for granted. In our nation’s recent history, many works of literature have been removed from public library, bookstore, or school shelves in the name of protecting Americans from dangerous or scurrilous ideas." Het is dan ook een evenement om de vrijheid om te lezen wat je wilt te vieren. Die vrijheid was er lang niet altijd en moet nog steeds bevochten worden. Wat gebeurt er tijdens zo'n week? Er wordt o.a. voorgelezen uit boeken. Boeken, die ooit te maken kregen met censuur, of waar dat mee dreigde te gebeuren. "The books featured during Banned Books Week have been targets of attempted bannings. Fortunately, while some books were banned or restricted, in a majority of cases the books were not banned, all thanks to the efforts of librarians, teachers, booksellers, and members of the community to retain the books in the library collections." Het is goed om hier zo af en toe bij stil te staan en deze vrijheid niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Ook hier in Nederland gebeurt er wel eens iets op dit vlak.

Tuesday, September 29, 2009

Het huis van de wind

Het huis van de wind / auteur: Remmelt Mastebroek. 'Ik hoor of zie je niet, maar weet dat jij er bent. Jouw adem, tastend langs mijn wangen. Adem mijn hoofd schoon, jij die mij kent.' In Het huis van de Wind komen we terecht in Toscane, waar we in het kleine stadje Cortona Laura leren kennen. Een kind, opgesloten in een kleine ruimte, voor wie de wereld klein en donker is. Hoe zal ze het licht kunnen leren kennen en de vrijheid om te leven? Haar moeder Mimo kan haar hierin geen richting wijzen. Ook zij leeft een gevangen bestaan. Kan Guiseppe hulp bieden? Of Eelke, die vanuit Terschelling met zijn eigen vragen in Italië is beland?
De schrijver neemt ons in dit sfeervolle en poetisch geschreven boek mee naar de warmte van Toscane en de stille strijd die achter de historische muren wordt gestreden. Maar de Wind die steeds weer zijn weg - ook in Cortona - weet te vinden, geeft een verrassend uitzicht op een nieuwe toekomst. De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waarheen hij gaat.
De auteur heeft de roman gebaseerd op het waargebeurde verhaal van een echtpaar uit een Italiaans stadje dat hun gehandicapte dochter haar leven lang in een kamer heeft opgesloten, uit schaamte. In 2006 is het 20-jarige meisje uit haar penibele situatie gered.

Saturday, September 26, 2009

Schrijvers, ebooks en formaten

Het klinkt wat cryptisch misschien, maar het probleem is al eerder aan de orde geweest. De schrijver van tegenwoordig wordt met een aantal keuzes geconfronteerd. Naast de keuzes, die betrekking hebben op de ontwikkeling van het verhaal, dient hij na te denken over hardware waarvoor en formaten waarin zijn ebooks gaan verschijnen. En niet alleen de schrijver, ook de lezer of consument staat voor dit probleem. Citaat: "The options are proliferating quickly for readers and the authors they love. While devices like the Kindle, the Apple iPhone and the Sony Reader get much of the attention, practically any electronic device capable of displaying a few lines of text can be adapted as a reader." Je hebt zogenaamde "dedicated" hardware zoals de Kindle die een bepaald formaat ondersteunt, en andere hardware die wat dit betreft wat flexibeler is. "The result has been a glut of hardware, software and e-book file formats for readers to sift through in searching for the right combination." In het artikel wordt een auteur aangehaald die op dit moment op zijn website al 6 verschillende formaten aanbiedt. U leest het goed: 6 formaten. Hoe heeft dit zover kunnen komen? "The proliferation of formats has come about, in part, because most companies entering the e-book market have created a proprietary version. " Kort door de bocht: iedereen vond het wiel weer opnieuw uit. Voor de ontwikkeling van ebooks en voor de consument lijkt me dit niet goed. Je moet een keus maken die de verkeerde kan blijken te zijn. Als consumenten voor zo'n soort keuze staan hebben ze de neiging om niets te doen. Erg verstandig. Maar "authors, publishers and software developers are more concerned over how to divide the proceeds of each sale." Een ander uitgangspunt dus. Nog een laatste citaat: "The proliferation of formats has been a source of confusion and frustration for consumers, but it has been mitigated by the fact that consumers can load their smartphones and laptops with software for the various formats (which most of the major companies give away)." En samenvatting van deze posting moet in ieder geval de woorden "verwarrend, ondoorzichtig en klantonvriendelijk" bevatten. Meer leest u in dit artikel in de New York Times.

Friday, September 25, 2009

Haar naam was Sarah

Haar naam was Sarah / auteur: Tatiana de Rosnay. Hartje Parijs: de razzia en deportatie naar Velodrome d'Hiver van 16 juli 1942 van de joodse bevolking, uitgevoerd door de Franse overheid in opdracht van de nazi's. Een zwarte dag in de geschiedenis van Frankrijk.
De deportatie van mannen, vrouwen en kinderen uit Parijs door de Franse politie is in onze Nederlandse geschiedenisboeken een onbesproken onderwerp. In die zin heeft het boek ook historische waarde, ook al is het verhaal geheel fictief.
De schrijfster Rosnay vertelt in haar boek "Haar naam was Sarah" het gruwelijke verhaal van Sarah welke als een rode draad door het leven van Julia loopt, die onderzoek doet naar de gebeurtenissen rondom deze razzia en onverwacht wordt geconfronteerd met haar eigen leven waarin geheimen bewaard zijn gebleven die, eenmaal bekend, indringende gevolgen met zich meedragen.
Julia onderneemt een zoektocht naar het verleden en komt veel te weten over het leven van het meisje Sarah. Een boek dat je in een adem uitleest, waarbij de onvoorstelbare geschiedenis van Sarah, haar familie en lotgenoten niet onberoerd zal blijven en waarmee we ons nog eens pijnlijk bewust worden van de verschrikkelijke waarheden over de holocaust in de Tweede Wereldoorlog. Een aangrijpend verhaal, dat je niet snel zult vergeten.

Wednesday, September 23, 2009

Tuesday, September 22, 2009

Leven zonder God

Leven zonder God / auteur: Harm Visser. In elf interviews worden elf wetenschappers, kunstenaars en filosofen aan de tand gevoeld. Ze zijn allen atheist, niet-gelovig. Hoe is dat zo gekomen en welke visie houden ze er op na met betrekking tot religie? De interviews zijn bijzonder interessant en wisselend van stijl. Herman Philipse, de filosoof, formuleert zeer logisch, er is geen speld tussen te krijgen, anderen zijn wat losser in hun taalgebruik en formuleringen. Allen zijn het er echter over eens, dat het bestaan van (een) God zeer onaannemelijk is, door niets gestaafd wordt, terwijl alle feiten en theorieën waar we nu mee werken steeds duidelijker in een andere richting wijzen. Ook het idee, dat een leven zonder God niet ethisch en moreel zou kunnen zijn slaat volgens de meeste geïnterviewden nergens op; integendeel zelfs, niet-gelovigen zijn vaak ethischer dan gelovigen. In dit verband wijst men dan op alles wat er in naam van de verschillende goden allemaal heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Religies worden verklaard uit evolutionair-biologisch oogpunt, het had een reden dat de mens vroeger goden bedacht, het maakte zijn overlevingskansen groter. Het is lastig de interviews in kort bestek samen te vatten, maar ze zijn het lezen alleszins de moeite waard en stemmen tot nadenken. Andere auteurs die zich met deze materie beziggehouden hebben zijn o.a. Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens.

Monday, September 21, 2009

De toekomst van ebooks (revisited)

"I doubt Amazon will stick to a limited purpose Kindle, as the company sells music, movies, audiobooks, and other media. If Amazon made an iTouch-like product, it could sell all these formats to device owners." Bovenstaand citaat maakt enigszins duidelijk wat een groot probleem van de huidige ebookreaders zou kunnen zijn. Want, de ontwikkeling staat nog maar in de kinderschoenen. Zo maar een vraag: zouden klanten / consumenten bereid zijn om zo'n groot bedrag (honderden euro's) te betalen voor een apparaat, dat eigenlijk maar een ding kan? Zeker de jeugd wil nog zo veel meer. Ze hebben muziek, willen spelletjes spelen, liefst hun mail controleren, foto's maken en ja, zo af en toe ook wel eens een boek lezen. Zou de ontwikkeling van de apparatuur dus niet veel meer de kant uit moeten van multifunctionele hardware? Bij de iPod lukte dat indertijd wel, het was zelfs een gigantisch succes, maar nu zullen er weinig muziekspelers meer verkocht worden die alleen maar muziek kunnen afspelen. "Apple has iPod iTouches already which can read books using various apps (including Kindle for iPhone and iTouch) that are free or inexpensive." Ook het ontwikkelen van een standaardformaat zou enorm helpen bij het vermarkten van ebooks en readers. Er zijn wel degelijk ontwikkelingen, maar wat mij betreft ook heel veel onzekerheden. En dat maakt (ik heb het al wel eens eerder hier gezegd) dat ik voorlopig even afwacht welke kant het opgaat. Zal de Kindle (de reader van Amazon) de Betamax (de videospeler die het aflegde tegen het VHS systeem) van de ebookreaders worden? U leest het hier.

Wednesday, September 16, 2009

65-jarige herdenking Slag om Arnhem

Dit jaar is het 65 geleden dat in Arnhem en Oosterbeek zware gevechten plaatsvonden, die later onder de naam "Slag om Arnhem" de geschiedenis in zijn gegaan.
De Gelderland Bibliotheek verzamelt sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog publicaties over de Operatie Market-Garden, waarvan de Slag om Arnhem een belangrijk onderdeel was. Deze collectie bestaat uit boeken, brochures, kranten- en tijdschriftartikelen, rapporten, kaarten en herdenkingsprogramma's. De Collectie Market-Garden beslaat op dit moment meer dan 2.400 titels.
Tijdens de 65-jarige herdenking van de Slag om Arnhem besteedt de Gelderland Bibliotheek aandacht aan deze historische gebeurtenis in een kleine tentoonstelling. Daarin zullen diverse uitgaven over de Slag om Arnhem en de oorlog in de regio, die kort na de Tweede Wereldoorlog verschenen te zien zijn.
Ter illustratie zullen bij deze historische publicaties militaire uitrustingsstukken zoals helmen, bajonetten, veldflessen, granaathulzen, rangonderscheidingstekens, documenten etc. , zoals deze werden gebruikt tijdens de Slag om Arnhem, worden getoond.
Speciale aandacht is er voor een viertal boeken met kogelgaten, die onlangs in de magazijnen van De Bibliotheek Arnhem werden ontdekt. Deze publicaties behoorden oorspronkelijk tot de collectie van het Gemeentemuseum Arnhem, in september 1944 gevestigd aan de Utrechtseweg, en zijn zeer waarschijnlijk tijdens de gevechten van de Slag om Arnhem door kogels getroffen.
Rondom de tentoonstelling worden een groot aantal publicaties uit de Collectie Market-Garden gepresenteerd, die een overzicht geven van welke uitgaven er door de jaren heen over dit onderwerp verschenen zijn. De tentoonstelling is in de maand september te zien in de Gelderland Bibliotheek, op de tweede verdieping van De Bibliotheek, Koningstraat 26 in Arnhem

Tuesday, September 15, 2009

the Beagle

Dat het dit jaar Darwinjaar is kan bijna niemand ontgaan zijn. Er zijn al vele activiteiten in dat verband geweest, daarnaast uitzendingen op Radio en TV. Bovendien heeft een golf aan publicaties het daglicht gezien. Begin September is de clipper "Stad Amsterdam", dat is een oud zeilschip uit de tijden, dat Darwin de zeeen bevoer, begonnen aan haar wereldreis. Het is de bedoeling om de reis, die de Beagle (het schip van Darwin) gemaakt heeft, na te zeilen. Ik citeer even een paar regels van de website om u een indruk van het doel te geven:

"In het Darwinjaar onderzoekt de VPRO, in samenwerking met Teleac en het Vlaamse Canvas, de richting van die ontwikkeling. De VPRO vaart opnieuw de route van de HMS Beagle met de clipper Stad Amsterdam. Eerst van Engeland naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Daarna van de Galapagos eilanden via Australie naar Zuid-Afrika."

Tijdens de reis zal allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. Van deze tocht wordt uiteraard op velerlei manieren verslag gedaan. Via een website, maar ook via foto's, filmpjes en via Twitter kunt u volgen wat er zoal gebeurt. Alles zeer multimedia dus. Het schip is een soort mobiele studio. Ook is de VPRO gestart met een serie uitzendingen op TV, waarin uit de doeken gedaan wordt hoe het staat met de onderzoeken en de mensen op de Stad Amsterdam. Het schip zal een wisselende bezetting van wetenschappers krijgen, afhankelijk van de onderzoeken, die gedaan worden. Er zijn een paar vaste krachten. De naam van die van Sarah Darwin is daarvan wel de bekendste. Zij is de achter-achterkleindochter van Darwin, en zelf ook biologe. Ook Redmond O'Hanlon zal de hele reis aanwezig zijn. De reis van Darwin was een fascinerende reis, en is dat ook nu nog - interessant om te zien wat er veranderd is die tijd. U vindt de "prachtige" website bij de VPRO. Over de website zal ik niet veel vertellen, kijkt u zelf maar, hij is simpel en doelmatig te navigeren en biedt alles om de tocht goed te kunnen volgen.

Saturday, September 12, 2009

Life.online

Niet zo vaak (bijna nooit om precies te zijn) wordt er op deze plek door mij aandacht geschonken aan websites. Bijzondere websites, die de moeite waard zijn. Waarom niet, vraagt u zich misschien af? En daarop moet ik het antwoord dan schuldig blijven. In ieder geval, vanaf nu zal ik dat wel gaan doen. De site die ik nu onder uw aandacht wil brengen is die van Life. Life, een Amerikaans weekblad (tot 1972) en daarna maandblad, verscheen tot 2000. Het werd door topfotografen gevuld met materiaal. Vanaf 2000 was het kennelijk te duur om op deze manier een gedrukt maandblad uit te geven. Dus stopte het. Sinds 2006 zijn zo'n 7 miljoen foto's uit het archief gedigitaliseerd. Veel daarvan kunt u nu terugzien op Life.online. Beroemde en unieke series. Over Hitler, over Jackie Kennedy. De site is makkelijk te navigeren. U kunt kiezen uit een paar grote rubrieken maar er is ook een zoekoptie. Niet alleen oud nieuws, ook aan de actualiteit wordt aandacht geschonken. In samenwerking met Getty Images. Zij leveren dagelijks een serie "Beste foto's van vandaag". Laat u maar eens verrassen op deze site en geniet van het prachtige fotomateriaal.

Twitter start met adverteren

Of, laat ik het anders formuleren. Twitter heeft de regeltjes zo aangepast, dat bedrijven op de Twitterpagina kunnen adverteren. Komt dit als een verrassing? Niet echt natuurlijk. Elke dienst, zoekmachine en sociale site, die met zijn (gratis) activiteiten begint moet op een gegeven moment toch proberen inkomsten te genereren. Tenslotte, voor niets gaat alleen de zon op. Een van die inkomstenbronnen is die van de advertenties. Een dienst, die tientallen miljoenen gebruikers telt is voor bedrijven bijzonder aantrekkelijk. Het mes snijdt dan aan twee kanten. Ik citeer nu even: "Advertentieinkomsten zijn de aloude manier voor websites om inkomsten te vergaren terwijl de dienst gratis kan blijven voor consumenten." Zowel Twitter als bedrijven hopen hiervan te profiteren. De gebruiker zal er mee moeten leren leven. En meestal lukt dat wel. Maar: "Een aantal analisten is echter sceptisch over de advertentiemogelijkheden op Twitter. Ze denken dat bedrijven terughoudend zullen zijn met adverteren op sociale netwerken vanwege het onvoorspelbare karakter van user-generated content." Het hele artikel leest u hier. Of en hoe de reclame / advertentieactiviteiten gestalte gaan krijgen is dus nog even afwachten. Ik ben in ieder geval positief gestemd.

Friday, September 11, 2009

Liefs uit Bagdad

Liefs uit Bagdad / auteur: Jay Kopelman. Deze waargebeurde geschiedenis speelt zich af in Irak ruim twee jaar geleden. Een Amerikaans bataljon ontdekt tijdens huiszoekingen, dat er een puppy alleen is achtergebleven zonder water en voedsel. Wat normaal gesproken gebeurt met zulke dieren wordt nu niet uitgevoerd: de stoere mannen zijn in hun hart geraakt door de aanblik van dit wollige beestje. Een van de mariniers ontfermt zich over het hondje en probeert wegen te vinden om het mormeltje in de Verenigde Staten te krijgen. Hoe dit gebeurt en onder welke omstandigheden wordt in dit ontroerende en dappere verhaal naar voren gebracht. Verweven door het verhaal leest men over situaties, die zelden door de media worden beschreven: mens- en dieronterende gebeurtenissen die zo beschreven worden, dat de rillingen je over de rug lopen. Een boek die je tot denken aanspoort en waardoor je gaat twijfelen aan de Amerikaanse aanwezigheid in dit verscheurde land. Zal het in Irak ooit weer goed komen? Zullen mens en dier ooit weer een goed heenkomen vinden?

Wednesday, September 9, 2009

DUDES! DID YOU SEE THE LIBRARY THEY'VE GOT HERE?

Hier is geen woord Spaans bij. En ook geen woord van mezelf. Het is niet anders. 'T is een monoloog van een fan van bibliotheken. Citaat: "Man, when I came out to campus for the prospective students' weekend last spring, I knew it was going to be fucking off the hook. I mean, it's just a completely different level from high school. I have my own room with my best bud Kyle, and high-speed Internet and cable, a cafeteria open till 11 p.m. with, like, all the Honey Nut Cheerios I could ever eat and an omelet bar on weekends, and even a whole floor full of totally hot sophomore chicks just an elevator ride away. " En dan gaat het verder: "But the library, man, the library is the bomb." Het is een lang citaat, normaal doe ik dat niet. Maar dit wilde ik u niet onthouden. En de schrijver heeft er hopelijk geen bezwaar tegen. Wilt u weten hoe het verder gaat? Natuurlijk wilt u dat, kijk dan hier op mcsweeneys.net. Awesome!

Tuesday, September 8, 2009

Google Books voor historische teksten

Onderzoekers in Israel zijn er in geslaagd een computerprogram-ma te ontwikkelen, dat oude teksten kan scannen en lezen (ontcijferen). Het programma gebruikt eenzelfde algorithme voor patroonherkenning, dat ook bij het "lezen" van vingerafdrukken gebruikt wordt. Maar: "..... in this case, the program identifies letters, words and even handwriting styles, saving historians and liturgists hours of sitting and studying each manuscript". Nog een citaat: "By recognizing such patterns, the computer can recreate with high accuracy portions of texts that faded over time or even those written over by later scribes, said Itay Bar-Yosef, one of the researchers from Ben-Gurion University of the Negev.“The more texts the program analyses, the smarter and more accurate it gets,” Bar-Yosef said." De droom van wetenschappers die zich bezighouden met oude teksten natuurlijk. Wanneer deze teksten eenmaal ingevoerd zijn in de database van Google fungeert Google daarna als de zoekmachine, die het ook is. Op die manier is een oude tekst snel terug te vinden en wordt bovendien "leesbaar" gepresenteerd. Wat vroeger enorm veel ontcijferwerk en tijd kostte, gebeurt nu in een vloek en een zucht. Het programma werkt nu alleen nog maar met Hebreeuwse teksten, maar zal andere talen net zo goed kunnen ontcijferen aldus de onderzoekers. En voor ons bibliotheken: "And as libraries across the world move to digitize their collections, they say the program can drive an engine to search instantaneously any digital database of handwritten documents." Bij Wired leest u er meer over.

Saturday, September 5, 2009

Bibliotheek zonder boeken

Stelt u zich dat eens voor! Een bibliotheek waar je geen boeken meer aantreft. Is dat niet een beetje vreemd? Om eerlijk te zijn, ik heb daar persoonlijk veel moeite mee. Zal wel te ouderwets zijn, te veel hangen aan boeken. In Amerika is er echter een bibliotheek waar deze situatie zich voordoet. The Cushing Academy Library. Citaat: "........have decided the 144-year-old school no longer needs a traditional library. The academy’s administrators have decided to discard all their books ........" De toekomst, geloven ze, is digitaal. Meer en meer zal inderdaad digitaal zijn, maar deze stap vind ik toch wel erg drastisch. Nog maar even een wat langer citaat om duidelijk te maken hoe men er daar over denkt: "When I look at books, I see an outdated technology, like scrolls before books,’’ said James Tracy, headmaster of Cushing and chief promoter of the bookless campus. “This isn’t ‘Fahrenheit 451’ [the 1953 Ray Bradbury novel in which books are banned]. We’re not discouraging students from reading. We see this as a natural way to shape emerging trends and optimize technology". Nog even een stukje om u te laten zien wat er dan voor in de plaats komt: "Instead of a library, the academy is spending nearly $500,000 to create a “learning center,’’ though that is only one of the names in contention for the new space. In place of the stacks, they are spending $42,000 on three large flat-screen TVs that will project data from the Internet and $20,000 on special laptop-friendly study carrels. Where the reference desk was, they are building a $50,000 coffee shop that will include a $12,000 cappuccino machine". U leest de rest hier. Dat niet iedereen deze visie deelt moge duidelijk zijn. Dat het zelfs voor de nodige ophef zorgt ook. U leest er alles over in deze posting op Librarian.net Het schudt de boel in ieder geval flink op.

Friday, September 4, 2009

De Velperweg in kaart gebracht

Op donderdag 10 september a.s. om 19.30 uur houdt auteur Menno Potjer in de Gelderland Bibliotheek een lezing over zijn boek "De Velperweg in kaart gebracht, 1600 - 1795: eigenaren en eigenaardigheden".
De streek ten oosten van het Arnhem in de 17de en 18de eeuw is nooit uitvoerig onderzocht. In dit gebied - gevormd door de Mussenberg, de Geylhorn (bij het latere Molenbeke), Monnikhuizen en Rennenenk-Bethanië-Presikhaaf - is vooral de totstandkoming van de landgoederen Klarenbeek, Angerenstein en Plattenburg van belang. Onderzocht zijn schriftelijke bronnen die antwoord geven op de vragen: wie woonden er aan de Velperweg, wat voor mensen waren dat, wat waren hun eigenaardigheden, hoe groot was hun bezit en wat veranderde er in die twee eeuwen?
De aandacht gaat daarbij niet alleen uit naar de rijke bovenlaag, die in het bezit was van herenhuizen in de stad, maar ook naar de leefomstandigheden van boeren, knechten en schaapherders. Deze eigendomsgeschiedenis is zoveel mogelijk verlevendigd met allerhande historisch materiaal, zoals fascinerende kaarten. Deze lezing sluit goed aan bij het landelijke thema van de Open Monumentendag 2009 "Op de kaart" van 12 en 13 september. Het thema zal gaan over structuren in stad en dorp, over de samenhang tussen het monument en zijn omgeving, over de plek van een monument en de groei van een stad of dorp.
Menno Potjer publiceerde o.m. de Historische Atlas van Arnhem (2006) en vele artikelen over de geschiedenis van de stad Arnhem.

Wednesday, September 2, 2009

Ebooks worden goedkoper

Ebooks worden goedkoper, lees ik op Bright.nl . Het btw-tarief , dat nu nog 19% bedraagt, wordt (dit zal op Prinsjesdag bekend worden gemaakt) verlaagd naar 6%, het tarief dat u ook voor gewone boeken betaalt. Terecht, het gaat tenslotte om de content, niet om de drager. Ben ik nu om? Ben ik nu bekeerd tot de ebooks? Ik weet het nog niet. Bemoedigend vind ik, dat de hardware al een stuk goedkoper geworden is. Bol.com, die een samenwerking met Sony is aangegaan biedt nu readers aan voor €199.- en €299,- En dat is nog eens te betalen, ze moesten tot op heden altijd honderden euro's meer kosten. Veel te veel. Waarom eigenlijk? Door alle functionaliteit? Want aan al die poespas heb ik geen behoefte, ik wil gewoon kunnen lezen. Ik wil niet lastig gevallen worden met bestandsformaten, die misschien niet uitwisselbaar zijn. Ik wil een contrast, dat net zo goed is als bij een gewoon boek, een batterij die lang meegaat, een makkelijk te bedienen apparaat en een uitgebreide titelkeus. Dat is eigenlijk alles. En vooral dat laatste schort er nog een beetje aan. Tenminste bij Bol.com - in het nederlands in ieder geval. Twee pagina's non-fictie is niet veel, en ook over de hoeveelheid fictie ben ik nog niet te spreken. Toch gaat het de goede kant op. En hoewel er al jaren over de doorbraak van ebooks gesproken wordt (die is er nog steeds niet) komt die er wel. Ik wacht nog even tot wat ik beschouw als de "Ipod op leesgebied" er komt, design gekoppeld aan functionaliteit, dan stap ik er zeker in.

Tuesday, September 1, 2009

Smarthistory

Smarthistory.org - een multimediale website over kunstgeschiedenis. Net in de krant een stukje hierover gelezen. Wat mij betreft een site zoals hij behoort te zijn. Dit is internet in optima forma. Om te beginnen, het is een (engelstalige) site over kunstgeschiedenis. De navigatie is opgesplitst in 4 hoofdrubrieken: Tijd, Stijl/Stroming, Kunstenaar en als laatste Thema. Verder is er behalve tekst, veel beeldmateriaal te vinden: foto's en video's. Daardoor doet de site bijzonder levendig aan. De basis van de kunstgeschiedenis kunt u hier vinden, maar Smarthistory is nog niet compleet, is nog steeds in opbouw. Wilt u hier zelf aan meewerken? Dat kan. U kunt zowel tekst als beeldmateriaal aanleveren, een soort Wikipedia idee. User enriched dus. Er is een prima integratie met een aantal web 2.0 applicaties zoals Flickr en YouTube. Maar ook Vimeo en Twitter ontbreken niet. Een zoekfunctie completeert het geheel. In 2009 won Smarthistory een Webby Award (een soort Oscar voor internetsites) voor beste educatieve site. En, nogmaals, te zien is waarom. Ik ben niet zo snel enthousiast over een website, er is altijd wel kritiek op het een of ander te leveren, Smarthistory vormt hierop echter duidelijk een uitzondering. Smarthistory is een bezoekje dan ook dubbel en dwars waard. Zeker als u liefhebber van kunst bent. U vindt de site hier.