Tuesday, October 16, 2007

Digitaal bewaren

Het bewaren van digitale content roept zo zijn eigen problemen op. Op micro-schaal worden we hier allemaal mee geconfronteerd als thuisgebruikers van PC's. Want, maken we een backup van onze kostbare informatie, .......... of niet? En hoeveel backups maken we, want stel, dat die externe harde schijf eens kapot gaat. Een herkenbaar probleem dus. Naarmate bibliotheken en instellingen meer digitale content hebben, wordt het probleem nijpender. Vroeger had je een of twee extra exemplaren van een boek als backup, nu moet er iets anders verzonnen worden. Een van die oplossingen heet LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), open-source (dus gratis) software, die iedereen kan gebruiken. Citaat: "computers running LOCKSS software, share content with one another, ensuring that digital content is not simply backed up to one or two locations but is replicated across a network". Het lijkt het ei van Columbus, maar moet de opslagcapaciteit hier niet gigantisch groot voor zijn? Meer over LOCKSS leest u hier. Een extra probleem in het digitale tijdperk is de veroudering, en het daardoor onbruikbaar worden, van de informatiedragers. U leest er meer over op het blog van David Rosenthal.

Wednesday, October 10, 2007

Amazon vernieuwt

Amazon.com heeft zijn site vernieuwd. En wat direct opvalt is, dat de verschillen niet zo heel groot zijn. Met name de linkernavigatiebalk en de topnavigatiebalk zijn aangepast en aangepakt. Lijken daardoor overzichtelijker geworden te zijn. Die konden ook wel een facelift gebruiken. De navigatie werkt nu met uitklapbare menu's, gegroupeerde rubrieken, waardoor de ellenlange oude navigatiebalk kwam te vervallen. Maar liefst 40 rubrieken moesten daar ondergebracht worden. De nieuwe site is nog in een Beta fase, en wordt nog niet aan iedereen aangeboden. De reden voor deze aanpassingen: het nog makkelijker maken voor de klant om zaken te vinden, bewaren en kopen. Volgens Amazon is de input voor deze wijzigingen hoofdzakelijk van de klanten gekomen. Meer over het hoe en waarom vindt u op deze pagina bij Amazon.