Tuesday, June 26, 2007

De Bibliotheek van de Toekomst

"Ik bol en ik google en er komt geen bibliotheek aan te pas. De Bibliotheek van de Toekomst is een Toeristische Trekpleister en Schoolcafé. De Bibliothecaris van de Toekomst is DJ, psychotherapeut of google-werknemer........" Aldus een citaat van Marcel Bullinga. Bullinga is futuroloog en staat erom bekend prikkelend uit de hoek te kunnen komen. Zo ook t.a.v. de toekomst van bibliotheken. Het verhaal van Bullinga stamt al uit 2006, maar heeft nog niets van zijn impact verloren. Aan onze poten wordt gezaagd, het wordt guur weer buiten. Het hele artikel is hier te vinden.

Friday, June 15, 2007

Quiet, please!

Bibliotheken veranderen de laatste jaren sterk. Je kunt er tegenwoordig van alles aantreffen, behalve stilte. Aldus Bill Otto, een 64-jarige bibliotheekgebruiker in Amerika. Je kunt er naar muziek luisteren, downloaden, films kijken, internet gebruiken, cursussen volgen, met huiswerk geholpen worden, maar stilte, ho maar! Klanten praten hardop met elkaar, GSM telefoons gaan voortdurend af, en er klinkt muziek . Citaat van de bibliothekaris: "The goal is to stay relevant in a modern, Internet-dependent world." Maar volgens Otto is deze revolutie binnen de bibliotheekwereld niet alleen maar positief. Hij beweert: "The system is dumbing down" en nog een citaat: "The public library is trying to be all things to all people -- but maybe that's wrong. We just keep adjusting the standards and lowering them." En er zijn andere bibliotheekgebruikers die het van harte met hem eens zijn. Maar de overgrote meerderheid ziet de veranderingen wel zitten. U kunt het hele artikel, dat over de amerikaanse situatie gaat, hier lezen. Hoe zou de nederlandse gebruiker deze ontwikkeling vinden? Gelezen op http://www.librarystuff.net/

Tuesday, June 12, 2007

Aantal bibliotheekleden daalt

Aantal bibliotheekleden daalt, koppen de Telegraaf (internetversie) en de Volkskrant. Volgens CBS cijfers over de periode 2001 - 2005 lopen de ledenaantallen van bibliotheken in Nederland terug. De cijfers maar eens opgezocht. Ook het aantal uitleningen loopt terug en het aantal boeken dat men per jaar leent. Hoe zou het met de andere culturele instellingen gesteld zijn? Musea kampen met dezelfde problemen blijkt, ook daar zien we teruglopende bezoekersaantallen. Bij de podiumkunsten zit er gelukkig een stijging in. Zowel cabaret, als theater, muziek en dans laten hogere aantallen bezoekers zien. Het betreft hier cijfers over de periode 1999 - 2003. Meer cijfers over de vrije tijdsbesteding vindt u op de site van de CBS.

Tuesday, June 5, 2007

Zoeken is uit

Zoeken is uit, dat was althans de boodschap van Yahoo topman Tapan Bhat. Door velen werd deze mededeling echter gezien als een toegeven van hun nederlaag ten opzichte van Google. Die achterstand op zoekgebied halen ze nooit meer in. Volgens Yahoo is het nu "personalisatie" wat de klok slaat. Mensen kunnen via pagina's als Netvibes maar ook Google en Yahoo zelf hun eigen behoefte aan nieuws bepalen en die dan via "widgets" naar binnen halen. Het werkt eigenlijk op dezelfde manier als RSS. Dat personalisatie hot is moge duidelijk zijn, maar dat zoeken uit is, gaat mij net even te ver. Lees het artikel op TimesOnline

Friday, June 1, 2007

Weblogs en hun waarde

Weblogs zijn er te kust en te keur. Veel weblogs vallen onder het kopje "onschuldig tijdverdrijf". Je ziet dat de makers niet veel tijd hebben (en of diepgang) om hun gedachten aan het blog toe te vertrouwen. Gelukkig hebben de meesten van de bloggers ook niet meer pretenties. Erger wordt het wanneer bij bloggers de mening postvat, dat ze opinierend, een mening verkondigend (en dan een mening die er toe doet) bezig zijn. Want nogmaals, dat is meestal niet het geval. Een zeer prikkelend artikel uit de Los Angeles Times "Not everybody's a critic" gaat hier op in. Je wordt er niet vrolijk van, want het is zeer duidelijk in de stellingname. Dit alles laat echter onverlet, dat je zo af en toe juweeltjes onder de blogs aantreft. Die zich zondermeer kunnen meten met wat de elite (de jounalisten) op dat terrein presteert. Aan ons de taak die te vinden.

Google Gears

Google heeft in Amerika een beta-versie van Google Gears gelanceerd. Met Gears is het mogelijk online software offline te gebruiken. Google hoopt daarmee nog meer mensen te stimuleren om bijvoorbeeld het gratis Google-pack te installeren en zo de aanval op Microsoft harder in te zetten. (Gelezen op: www.sync.nl)