Friday, June 1, 2007

Weblogs en hun waarde

Weblogs zijn er te kust en te keur. Veel weblogs vallen onder het kopje "onschuldig tijdverdrijf". Je ziet dat de makers niet veel tijd hebben (en of diepgang) om hun gedachten aan het blog toe te vertrouwen. Gelukkig hebben de meesten van de bloggers ook niet meer pretenties. Erger wordt het wanneer bij bloggers de mening postvat, dat ze opinierend, een mening verkondigend (en dan een mening die er toe doet) bezig zijn. Want nogmaals, dat is meestal niet het geval. Een zeer prikkelend artikel uit de Los Angeles Times "Not everybody's a critic" gaat hier op in. Je wordt er niet vrolijk van, want het is zeer duidelijk in de stellingname. Dit alles laat echter onverlet, dat je zo af en toe juweeltjes onder de blogs aantreft. Die zich zondermeer kunnen meten met wat de elite (de jounalisten) op dat terrein presteert. Aan ons de taak die te vinden.

No comments: