Tuesday, April 28, 2009

Liege and Lief

Liege & Lief (CD) / Fairport Convention. Fairport Convention, de beste Britse folk-rockband, die er ooit bestaan heeft, met de beste vocalist (Sandy Denny) die ze ooit hadden kunnen krijgen. En natuurlijk niet te vergeten instrumentalisten als Richard Thompson, Ian Matthews en Dave Swarbrick (viool). Alhoewel, al heel snel werd Fairport een soort doorgangshuis van artiesten die even bleven en dan weer hun eigen weg gingen. De band startte in de zestiger jaren met muziek te maken zoals The Byrds dat deden en The Mamas & the Papas, maar ging al snel zijn eigen weg. Dat wil zeggen het spelen van veelal Britse traditionals op de van hun bekende manier. Ze mengden akoestische muziek met elektrische instrumenten op een zodanige wijze, dat het de pan uit swingde. Tel daarbij op de markante vocalen van Sandy Denny en je krijgt iets om nooit meer te vergeten. Liege & Lief werd uitgebracht in 1969 en is een van de hoogtepunten in hun oeuvre. Een absolute aanrader, een klassieker en zet dat geluid maar wat harder.

Downloaden muziek crimineel?

Het downloaden van muziek is de laatste tijd regelmatig in het nieuws. Meestal via veroordelingen (Pirate Bay uit Zweden) of acties van Buma/Stemra en Brein. Kortom, het zit steeds in de verdomhoek van de criminaliteit. Ik las dan ook met genoegen dit artikel op Sync.nl, helemaal gewijd aan het onderwerp. Auteur is erg tegen deze criminalisering, en vindt, dat de muziekindustrie met achterhoedgevechten bezig is. Wanneer ze willen overleven zullen ze iets nieuws moeten verzinnen, zie bijvoorbeeld ook deze posting. Rechten van muziekauteurs moeten volgens Jan Smits, hoogleraar aan de TU Eindhoven, wel goed geregeld worden, dat verdienen ze, maar de oude manier werkt niet meer. Citaat: "Zij (Buma/Stemra) verdienen geld met die auteursrechten, maar hebben zich uit de markt geprijsd. Nu het zo goedkoop is om te kopiëren via internet, wordt dat nog duidelijker. En: "Van de zeventienduizend artiesten die geld betalen voor hun lidmaatschap bij Buma/Stemra, zien zestienduizend daar vrijwel niets van terug. Alleen de allerberoemdsten hebben er baat bij, hoewel zelfs de Rolling Stones nauwelijks verdienen aan hun cd’s, maar vooral aan hun concerten". Dat knagende gevoel, dat het op de huidige manier niet goed zat had ik al langer. Komt natuurlijk ook, omdat ik als muziekliefhebber veel met deze materie bezig ben. Ik ben dan ook blij, dat ik in dezen gesteund word door anderen. Enfin, leest u zelf maar in dit uitstekende artikel op Sync.nl

Monday, April 27, 2009

Ik heb het niet over middelmatige mensen

Ik heb het niet over middelmatige mensen / door Eugène Delacroix. De dagboeken en brieven van deze beroemde schilder getuigen van schrijftalent, zelfs in de losse floddertjes. Het toont, ongeordend, de mens, de kunstenaar, zijn observaties en gedachten, zijn enorme werklust, zijn worsteling met de materie. Het is tevens een boeiend tijdsbeeld voorzien van behoorlijk eigenzinnige commentaren; want hij beschouwde zichzelf ook niet als middelmatig. Daar was ook weinig reden toe. Delacroix (1789-1861) ontwikkelde zich tot de vaandeldrager van de romantische school maar nooit geheel onomstreden. Klassiek geschoold maar avontuurlijk, vooral op het gebied van technieken. Voor latere impressionistische schilders was hij dan ook een inspirerende voorganger. Manet was een beschermeling van hem. Ik vond het ronduit opwindend een boek te lezen van iemand voor wie Beethoven domweg een tijdgenoot is. Delacroix wandelt regelmatig met Chopin (maf), is bevriend met Alexander Dumas (wiens boeken hij onleesbaar en langdradig vindt) en met Georges Sand. Het is onmogelijk om, al lezende, geen sympathie voor hem op te brengen. Naast alle pretenties is hij op zijn manier ook bescheiden en wil hij graag aardig geworden. Naarmate hij ouder wordt heeft hij last van het beslag dat andere mensen op zijn tijd leggen. Hij voelt zich weer gezond en dertig als hij schildert en ziek en oud als hij niet schildert. Daardoor voortgedreven maakt hij zich los uit het format van de romantische school en legt hij een basis voor een volgende generatie schilders. Wat een mooi en welbesteed leven.

Friday, April 24, 2009

Muziek van boven.....

Dat wil zeggen. Muziek uit de "cloud", uit de wolk. De cloud is tegenwoordig in. Toen ik dit voor het eerst las moest ik het even tot me door laten dringen. Na een tweede lezing was ik eruit. Spotify is een muziekdienst uit Zweden. Door de branche zelf opgezet. In tegenstelling tot Pirate Bay, die andere dienst, ook uit Zweden. Zoals gezegd, een legale dienst door de muziekbranche zelf bedacht. En dat mag een wonder heten. Het idee erachter is, dat je de muziek niet meer hoeft te bezitten. Als het maar aanwezig is in die cloud, dus ergens op een grote computer staat. Het werkt dan als een "streaming-dienst", je kunt naar de muziek luisteren, maar de songs zijn niet te downloaden. Spotify is gratis, in dat geval ben je verplicht zo af en toe te luisteren naar reclame. Wil je verstoken blijven van reclame dan kan dat door betaling van een klein bedragje per maand. Dit hele idee zou de muziekindustrie een stap verder kunnen brengen, maar ik moet er erg aan wennen. Ik ben een muziekliefhebber. Vroeger stond mijn kast dan ook vol LP's, in een wat later stadium werden die vervangen door CD's. Tegenwoordig staat alles op mijn iPod als MP3 bestand. Maar ik bezit de muziek wel, ik ben een verzamelaar. En dat is bij Spotify niet meer het geval. Ik ben op zijn minst altijd afhankelijk van apparaten, die met internet verbonden zijn. Dat zal overigens in de toekomst meer en meer het geval zijn. Of dit idee van de "celestial jukebox" aanslaat zullen we moeten afwachten. Positief is wel, dat de industrie nu zelf ook tot de conclusie gekomen is dat men een list moet verzinnen. Een goed artikel hierover staat in de Volkskrant van 23 april.

Wednesday, April 22, 2009

Verkopen / saneren collecties

Het zijn economisch moeilijke tijden. Zwaar weer ook voor bibliotheken. Vooral in Amerika wordt dit gevoeld. Men wordt geconfronteerd met (stevige) bezuinigingen. The Boston Public Library moet op een budget van $48 miljoen, $4 miljoen inleveren. En dan lees je een berichtje over de verkoop van een aantal items uit de collectie van BPL. Deze twee zaken hebben echter niets met elkaar te maken verzekert de bibliotheek, je moet ze los zien van elkaar. Ik doe mijn best, maar het kost moeite. Het gaat in eerste instantie om een oude piano, een aantal Audubon prints en glasplaten (fotografie). Reden voor de verkoop is, dat deze materialen niet (meer) in de collectie zouden passen of thuishoren. Citaat: "Selling off work "is a small part of what we do," said Brian Clancy, head of the committee that oversees the collection. "Our decision-making is not influenced by these economic times." BPL staat overigens niet alleen in haar beslissing om te verkopen. "As the recession deepens, many public institutions have turned to art to pay the bills." En: "The National Academy Museum in New York sold two Hudson River School paintings for millions of dollars to help cover operating costs, and the Carnegie Museum of Art of Pennsylvania sold four items at Sotheby's in March." BPL kan beweren wat ze wil, ik geloof in ieder geval niet, dat deze twee zaken onafhankelijk van elkaar moeten worden gezien. Wel tragisch, dat financiele omstandigheden meer en meer het (collectie)beleid gaan bepalen. Lees meer.....!

Tuesday, April 21, 2009

Groeten uit mooi Gelderland

Web 2.0, of web 3.0?

Wat is de toekomst van internet? Daarover werd vorige week een conferentie gehouden in Amsterdam, the Next Web. Zijn we net gewend aan web2.0 (ik althans), blijkt dat dat alweer uit aan het raken is. Volgens dit artikel en de sprekers op Next Web wordt internet nog socialer. Hoezo Facebook en Hyves een hype? Hoezo dacht u dat dat wel overwaaide? De focus komt juist nog meer op die sociale sites te liggen, "lifecasten" is in opkomst en Twitter, waarover ik in een posting een tijdje geleden beloofd had niets meer te zullen zeggen is helemaal de toekomst. En, Twitter is een uiterst simpele toepassing. Een citaat: "Twitter volgens velen de scheidingslijn tussen web 2.0 en het nieuwe web, is volgens Keen een goede mogelijkheid om de talenten van het individu te exploiteren. Mensen, die iets kunnen en iets te vertellen hebben, krijgen veel volgers." Sommige Twitteraars hebben 10-duizenden volgers, enkelen nog veel meer. En dan kan wat je wilt of zegt op Twitter wel degelijk zoden aan de dijk zetten. Je kunt het voor PR doeleinden gebruiken, maar ook om een mening te ventileren of te linken naar andere sites of foto's op het web (Flickr). Kortom, de mogelijkheden zijn onuitputtelijk. U zult mij dan ook niet voor het laatst over Twitter gehoord hebben, dat is een belofte die ik wel kan doen. Of dit echt de toekomst is van het web, is natuurlijk maar de vraag, het blijft altijd koffiedik kijken. Lees er meer over in dit artikel in de Volkskrant.

Monday, April 20, 2009

Oprah twittert: en nu?

Oprah is aan het twitteren geslagen. En dan gebeurt er ook iets. Niet dat wat ze te melden heeft zo belangwekkend of interessant zou zijn. Maar, wel het aantal mensen dat als gevolg hiervan denkt ook te moeten gaan twitteren. Dat komt omdat ze voor velen een (lichtend) voorbeeld is. Het is net als met de boeken, die ze in haar programma bespreekt, je kunt je als schrijver geen betere PR wensen. Iedereen wil opeens dat betreffende boek ook lezen, men wil en moet er over mee kunnen praten. Dus nu Oprah op Twitter zit (afgelopen Vrijdag ging haar show hierover) willen haar volgers (die ze in real life al heeft) en bewonderaars haar ook op Twitter volgen. Er is onderzoek gedaan naar aantallen en stijgingen op Twitter als gevolg van haar aktie. Een schatting van 1 miljoen nieuwe leden doet de ronde. Of dat klopt is de vraag, maar hou het er maar op dat het enorme aantallen zijn. Twitter zal hiermee veguld zijn. Direct maar eens kijken wat ze te melden heeft. In Techcrunch leest u er meer over.

Friday, April 17, 2009

Opening Taalpunt

Donderdag 16 april heeft wethouder Barth van Eeten het nieuwe Taalpunt in de Bibliotheek Centrum in Arnhem geopend. Voorheen waren er in de Bibliotheek al Inburgeringspunten: met name ter ondersteuning van de inburgering van Nieuwe Nederlanders. Het nieuwe Taalpunt vervangt het Inburgeringspunt en is bedoeld voor alle volwassenen met taal- en leesproblemen, inburgeraars en kinderen van 12 jaar en ouder, die moeite hebben met lezen of dyslexie hebben. Het Taalpunt is daarom in een geheel nieuw jasje gestoken en biedt bovendien een veel grotere collectie, o.a. leesboeken, informatieboeken, taalcursussen, dvd’s, daisy-roms, boeken over Nederland, luister- en meeleesboeken. Alle media zijn ingedeeld naar leesniveau. Op aparte computers kunnen bezoekers van het Taalpunt speciaal voor hen geschikte digitale informatie vinden. Het Taalpunt van Bibliotheek Centrum bevindt zich op de 2de verdieping. In de bibliotheekvestiging in Kronenburg start op 16 april ook een Taalpunt. Bibliotheek Presikhaaf volgt medio juni wanneer de nieuwe locatie in het MFC Presikhaven geopend wordt.

Thursday, April 16, 2009

Exit Music

Exit music / auteur Ian Rankin. Weer een titel van Rankin in de Rebus-serie. Want DI John Rebus speelt de hoofdrol, voor het laatst en dat is bijzonder jammer. Rankin is er in geslaagd van deze John Rebus een figuur te maken, die je dierbaar wordt, wiens karakter aannemelijk en menselijk is. Het is geen he-man, zelfs het tegengestelde, een beetje sjofel en hij lust de drank wel. Maar zijn geest sprankelt. In deze laatste titel zit hij anderhalve week voor zijn pensioen, wanneer er een dode gevonden wordt. Het blijkt een Russische dichter te zijn. Is het gewoon een overval of is er meer in het spel? Want er is ook een Russische handelsdelegatie in Edinburgh en de politiek en een grote bank spelen een rol. Hoe lopen de lijnen allemaal? Het is erg ingewikkeld. Langzaam, stapje voor stapje, en samen met zijn partner Siobhan Clarke, worden de zaken ontrafeld. En dan valt er een tweede dode. De uiteindelijke ontknoping komt pas op het allerlaatst en is volkomen onverwacht. En zo hoort het ook te zijn. Een absolute aanrader. Je moet hem eigenlijk in het Engels lezen. Ik hou van Rankin!

Wednesday, April 15, 2009

Tate Art op iTunes

Kijk, en dit is nu zo'n leuke, moderne toepassing van een instelling, die het begrijpt. Tate Art Museum heeft een heel aantal video's en andere downloads beschikbaar gesteld via iTunes. Gratis. Dat betekent dus, dat iPodbezitters, die van kunst houden kunstwerken (en films) uit het Tate kunnen downloaden naar hun iPod en er daarna rustig van kunnen genieten. Een geweldig idee. Betere reclame kun je je als museum niet wensen. Vandaar dat gratis ook. Voor mij wel een probleempje - heb een te oude iPod (3e generatie) en kan geen plaatjes of films bekijken. Dat wordt vermoedelijk dus investeren in iets nieuws. U leest er meer over bij de BBC Online.

Tuesday, April 14, 2009

Week van de klassieken

Week van de klassieken - 15 tot en met 25 april 2009. U leest er alles over bij Boekendingen. Ik moet eerlijk zeggen dat "deze week" mij volledig ontgaan was. En dat is misschien ook niet zo vreemd met al die dagen, weken, maanden en jaren, die er tegenwoordig bestaan. Het lijkt me een goed initiatief. Nu voor de tweede keer gehouden. Een korte quote: "Naast de uitgeverijen zullen ook het Allard Pierson Museum in Amsterdam, het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Museum het Valkhof in Nijmegen, en Tresoar in Leeuwarden een bijdrage leveren aan de Week van de Klassieken." Behalve bij Boekendingen treft u het programma en meer informatie aan op de site van de Week van de klassieken.

Stinkt u? Dan wordt u verwijderd uit de bibliotheek!

Altijd leuk nieuws (ik mag het in ieder geval graag lezen), zeker wanneer het bibliotheken betreft. Het gaat hier om een bibliotheek in Amerika: "Public libraries: Poor hygiene might get you tossed". En wat details, want die zijn vaak nog leuker: "Director Stephanie Sarnoff said the aroma would have to be so overpowering that it interfered with others' use of the facility. And while the policy stemmed from complaints about an apparently homeless person, Sarnoff said it would apply just as much to an overuse of perfume as an underuse of soap." Let op, het gaat hier zowel om de stank, die optreedt bij te weinig wassen (dat was de aanleiding), als het te overdadig gebruik van parfum (is daar ooit over geklaagd?). Want, ook dat stinkt natuurlijk en veroorzaakt overlast bij andere klanten / gebruikers van de bibliotheek. Het is een nieuwe regel van de Schaumburg Township District Library (bij Chicago), het maken van lawaai was al verboden. Het blijft uiteraard altijd lastig en soms zeer discutabel (denk weer eens aan de parfum) om de grenzen aan te geven. Wie bepaalt dat in een gegeven geval? Dat men er vaak niets aan kan doen (behalve in het geval van de parfum) wordt wel duidelijk uit het stuk. U leest alle details hierover in de Chicago Tribune. Een ander probleem, dat men wil tackelen is "slapen in de bieb." Een laatste citaat: "The library will next address the propriety of sleeping amid the stacks (many libraries already ban extended snoozing). The staff also has had to tell a group that occasionally prayed in a stairwell that it would have to confine its worship to meeting rooms for safety reasons." Als gevolg van de crisis neemt het gebruik van bibliotheken wel weer toe. Herkenbare problemen ook hier in Nederland?

Saturday, April 11, 2009

Twitter en het lijdensverhaal van Jezus

Een bijzondere manier om het lijdensverhaal te verspreiden, namelijk via Twitter: "Experience the Passion of Christ - in 140-character bursts." Wanneer je op deze wijze het verhaal van Jezus Christus aan de man wilt brengen ben je nog wel even bezig. Maar modern is het wel. Het betreft hier de Wall Street's Trinity Church. Citaat: "In a marriage of Christian tradition and digital technology, Wall Street's Trinity Church is using the micro-blogging service Twitter to perform the story of Jesus Christ." En ze maken ook nog van andere hedendaagse middelen gebruik. Ze hebben namelijk een website gemaakt met daarop de kruiswegstaties. Meestal verwacht je zulk soort dingen niet van de kerk. En ik zou er zelf geloof ik ook niet voor kiezen om het verhaal op deze manier tot me te nemen, maar dat doet er niet toe. Ze bieden deze mogelijkheid en zijn daarmee uiterst modern en vooruitstrevend. Het berichtje is te lezen bij Associated Press.

Friday, April 10, 2009

Arnhem Mode Biennale

Nog wat vroeg misschien, maar toch, het kan geen kwaad er al wat aandacht aan te besteden. Want de Mode Biennale is zo langzamerhand een instituut geworden, een gebeurtenis waar heel veel mensen op af komen. Vanaf 6 juni tot 6 juli is het weer zover, dan vindt de derde editie plaats. Het thema van de show is dit jaar SHAPE en ik citeer om dat nog wat duidelijker te maken nu even de enigszins ronkende aanhef op Design.nl: "The Arnhem Mode Biënnale presents the state of the art in international fashion design every two years. This third edition runs from 6 June to 6 July 2009. A high-profile main exhibition, satellite presentations, a symposium, performances, workshops, lectures, catwalk shows and a magazine afford a diversity of insights into this year's theme SHAPE." Voor de derde keer is de artistieke organisatie in handen van Piet Paris. Meer dan 80 internationaal bekende ontwerpers verlenen hun medewerkers en het programma bestaat daarnaast uit nog vele andere onderdelen. Van workshops voor studenten tot lezingen en rondwandelingen langs modezaken. Ook is er een symposium. De Biennale zal op 5 juni worden geopend door Prinses Maxima. Op de site van Design.nl kunt u lezen wie er allemaal meedoen en vindt u meer info over het programma. Daarnaast heeft de Biennale een eigen website, waar nog veel meer te vinden is. Zo te zien zitten we als Bibliotheek eerste rang.

Wednesday, April 8, 2009

Cambridge University Press bestaat 425 jaar

De Cambridge University Press viert dit jaar haar 425-jarige bestaan als uitgever. Ze is in die tijd uitgegroeid tot een wereldberoemd instituut. In Cambridge, en verspreid over andere vestigingen ter wereld, heeft ze momenteel 1800 werknemers. In die 425 jaar is ze onder meer verantwoordelijk geweest voor uitgaven van John Milton, Isaac Newton en meer recentelijk Stephen Hawking. In het jaar, dat de Cambridge University 800 jaar bestaat (een feestelijk jaar dus) doen steeds sterkere geruchten de ronde dat CUP moet bezuinigen en mensen moet ontslaan. Citaat: "Management argues that the move has been forced on them as the industry changes from lithographic to digital production. But critics claim the redundancies will be the beginning of the end for a world-renowned operation that recently printed Lord Stern's hugely influential review on climate change". Ook hier slaat de ontwikkeling naar het digitale dus keihard toe. Men (bonden) doet er alles aan om deze klap te verzachten en zelfs te voorkomen, maar of dat lukt is maar de vraag. Management zal toch moeten reorganiseren en in deze economisch slechte tijden komt dat des te harder aan. Management "confirms that the company is trying to soften the blow in a harsh employment environment but says structural change in the printing industry has swept away pretty much every lithographic printing company in the high-cost south of England." Ruzie in de tent dus, en onzekerheid, terwijl het zo'n mooi jaar had moeten worden. Lees er meer over in de Guardian.

Tuesday, April 7, 2009

Internetfilters en 'vrijheid van meningsuiting'

Australie gaat internetfilters installeren. Citaat: "De Australische regering wil de inhoud van het wereldwijde web filteren, om te verhinderen dat burgers op sites komen met een verboden inhoud." Australie is geen China, Iran of Noord-Korea. Ik wist dan ook niet wat ik las, toen deze krantenkop langs kwam. Er zijn een aantal kanttekeningen bij te maken, zoals iedereen wel beseft denk ik. Wat is bijvoorbeeld 'verboden'? Australiers kunnen dat niet te weten komen want inzage in de lijsten met verboden sites krijgen ze niet - een zwaktebod, als je het mij vraagt. En hoe staat het met de vrijheid van meningsuiting in deze context? Dat is toch zo'n groot goed in de westerse landen? Vrijheid van meningsuiting wil zeggen, dat je mag zeggen wat je wilt en dat anderen die het daar niet mee eens zijn achteraf naar de rechter kunnen stappen. Zo behoort het te gaan. Voorstanders, "veelal christelijke en op het gezin georiënteerde organisaties", van deze filtering zeggen dat het web veiliger wordt, veiliger voor hun kinderen, tegenstanders noemen het censuur. Ik neig er toe om het met de tegenstanders eens te zijn in dit geval. Filters hebben nooit gewerkt en zijn ook te omzeilen. Censuur is nooit goed, vooral ook omdat je geen inzicht hebt in wat gefilterd wordt. Ik haal nog een citaat aan: "Tegenstanders zijn vooral sceptisch over het plan omdat de lijst geheim is. Vorige maand lekten deellijsten uit die de overheid zou willen gebruiken. Daarop stonden ook een tandarts in Queensland, pokersites en volwassenenporno." Daar ga je al. De rest van dit interessante stuk leest u hier in de Volkskrant.

Friday, April 3, 2009

Nieuwe bibliotheek in Birmingham

In Birmingham moet een nieuwe bibliotheek verrijzen. Birmimgham heeft namelijk grootse plannen als stad. Op het lijstje van prettigste steden (ter wereld) om in te wonen nemen ze nu een 55ste plaats in, ze willen echter stijgen naar de top-25. En een nieuwe bibliotheek past uistekend in die plannen. De bibliotheek (the best public library in the world) gaat gebouwd worden door een Nederlandse architecte, Francine Houben. En het wordt in haar visie en ontwerp een "jouney to the stars". Dit moet je symbolisch en letterlijk zien. Symbolisch omdat je het met de kennis in die bibliotheek ver kunt schoppen (the sky is the limit), letterlijk omdat het een heel open en transparant gebouw moet worden met doorzichtige plafonds waardoor je de sterren kunt zien. Enfin, lees er meer over in "Panlibus weblog".

Bezoek aan sociale sites verhoogt productiviteit

Dit komt op het juiste moment. Ik had me al wel eens afgevraagd wat mijn legitimiteit was als ik gedurende werktijd sociale sites bezocht. Sites als Facebook, YouTube, Twitter e.d. Ik aarzelde wel eens, wat voor argumenten moest ik aanvoeren bij mijn werkgever en collega's? Nu twijfel ik niet meer, ik heb een geweldige ruggesteun gekregen in de vorm van degelijk wetenschappelijk onderzoek. Een kort citaat: "Mensen moeten even afstand kunnen nemen om hun concentratie terug te kunnen winnen. Korte en onschuldige onderbrekingen die niet obstructief zijn, zoals een kort bezoek aan het internet, zorgen ervoor dat de betrokkene zijn hersenen de kans geeft even uit te rusten, wat uiteindelijk leidt tot een grotere nettoconcentratie over de hele dag en daarmee ook tot een grotere productiviteit." Werkgever, leest u dit? Het beletten van het bezoeken van dit soort sites zal u niet helpen, volgens de onderzoeker. Het kost u alleen maar geld o.a. in de vorm van verloren productiviteit. Ga direct mijn productiviteit even opkrikken. Dank DutchCowboys voor het signaleren van dit onderzoek, mijn jaar is goed.

Wednesday, April 1, 2009

Haremvrouw

Haremvrouw / auteur: Janet Wallach. In Haremvrouw neemt Janet Wallach ons mee naar de bedreigende en majestueuze wereld van het laat-achttiende-eeuwse Turkije en beschrijft op briljante wijze het leven van Aimee du Buc de Rivery. Deze beeldschone, ontwikkelde en eigenzinnige Française wordt door Algerijnse zeerovers buitgemaakt en komkt uiteindelijk terecht in de harem van de Ottomaanse sultan in het Topkapi paleis in Istanbul.
De harem is een plaats van verwarrende vreemdheid, een gevvangenis waarin honderden vrouwen hun leven leiden in ongelooflijke, decadente luxe, een wereld van jaloezie en verrad waarin meedogenloze vijanden opereren.
In deze wereld moet Nakshidil, zoals haar nieuwe naam luidt, zien te overleven. Aanvankelijk verzet ze zich hevig tegen haar slavernij en tegen de regels van het haremleven, totdat de eunuch Tulip zich over haar ontfermt. Hij helpt haar om haar lot te accepteren, leert haar de erotische vaardigheden, die ze behoort te beheersen en zorgt ervoor dat ze aandacht van de oude sultan trekt. Maar het is Selim, de opvolger van de oude sultan, die ook haar hart zal weten te veroveren...

Week van de Poezie

Zaterdag, 4 april, begint de week van de poezie. Al weer voor de vijfde keer. De opening wordt verricht in de Openbare Bibliotheek Amsterdam. Het thema is deze keer "De Nacht". Ik citeer nu even: "Het is duidelijk dat ‘de nacht’ veel voorkomt in poëzie, eigenlijk in alle periodes. Nacht is dikwijls als metafoor aanwezig, bijvoorbeeld als tegenstelling tot het licht, als schuilplaats voor de verliefde of gekwetste mens. Een veelgelaagd thema dat door alle tijden heen tot de verbeelding heeft gesproken." Enkele gasten die tijdens de opening optreden zijn: K. Schippers, Jana Beranová, Mustafa Stitou, Ruben van Gogh, Annemieke Gerrist en Daniël Bras. De "Week" duurt tot en met donderdag, 9 april, en is georganiseerd door de Vereniging van Openbare Bibliotheken in samenwerking met de Openbare Bibliotheek Amsterdam en Amsterdam Wereldboekenstad. Het volledige programma plus uiteraard alle andere informatie vindt u op de site van de "Week van de Poezie". Ook BoekenDingen besteedt aandacht aan de Week.