Monday, June 23, 2008

Printing on Demand

Blackwell Bookshop in Engeland heeft aangekondigd in een aantal van haar vestigingen zogenaamde "Espresso Book Machines" te plaatsen. Dit zijn self-service machines, waarmee klanten in 7 minuten een boek kunnen printen. De printkwaliteit is volgens Blackwell dezelfde als die je bij bibliotheekboeken aantreft, inclusief een voorkant. Een kleinere en geavanceerdere versie van het apparaat doet het zelfs in 3 minuten. Uiteindelijk is het de bedoeling om in 50 vestigingen van deze machines te hebben en hoopt Blackwell uiteraard op deze manier te kunnen concurreren met Amazon. Want, al die wat minder gangbare titels hoef je nu niet meer op voorraad te hebben. Zolang ze maar digitaal in je bestand zitten zijn ze door de klant per direct te printen. Het is nog even afwachten hoe de klant hier op zal reageren, Blackwell is in ieder geval erg enthousiast.

Saturday, June 21, 2008

Multitasking? Vergeet het maar!

Multitasking, een term die je veel hoort in deze tijd van computers en internet. De gedachte daarbij is, dat we ineens meer zouden kunnen doen, dat we meer taken tegelijkertijd zouden kunnen uitvoeren, en dat we daardoor de tijd efficienter zouden kunnen gebruiken. Als u ook behoort tot dat leger multitaskers, die denkt efficienter bezig te zijn moet ik u uit de droom helpen - u bent niet efficienter bezig! Hoe komt het bijvoorbeeld dat velen van ons op een cursus timemangement gestuurd worden? Rond 1740 schreef Lord Chesterfield al: "There is time enough for everything in the course of the day, if you do but one thing at once, but there is not time enough in the year, if you will do two things at a time." Hij zei ook: "This steady and undissipated attention to one object, is a sure mark of a superior genius; as hurry, bustle, and agitation, are the never-failing symptoms of a weak and frivolous mind." Chesterfield was duidelijk een groot voorstander van het je concentreren op 1 ding. En, de wetenschap heeft hem gelijk gegeven. Neurowetenschappers zijn er de laatste tijd achter gekomen, dat multitasking een illusie is. Ze deden dit door mensen in een fMRI- scanner te leggen waarbij de hersenactiviteit gemeten wordt. Het verdelen van je aandacht over meerdere taken blijkt dan net als het principe van communicerende vaten te werken. Wanneer je je aandacht richt op 1 taak verslapt je aandacht voor de andere taak. Lees in dit verband het boek van "Mark Mieras: Ben ik dat?" Dit is bijvoorbeeld ook een reden waarom bellen tijdens het autorijden niet aan te raden is. (communicerende vaten, weet u nog: meer aandacht voor het bellen, minder voor de weg) Multitasken heeft nog andere negatieve gevolgen. Voor het leren op langere termijn bijvoorbeeld, multitasken doet namelijk iets met bepaalde hersenstructuren. Bent u nog niet overtuigd? Lees dan het artikel, of het boek "Ben ik dat?" van Mieras - een zeer leerzaam en leesbaar boek over de werking van onze hersenen. Ik wens iedereen toe dat hij/zij gaat behoren tot dat selecte groepje van een "superior genius" waar Chesterfield het over had.

Friday, June 20, 2008

iTunes

Altijd wel geweten dat de muziekwinkel van iTunes goed liep. Ik heb daar zelf tenslotte ook aan meegewerkt. Maar dat het zo goed ging......? Sinds de start in April 2003 zijn er nu 5 miljard songs verkocht en daarmee staat de winkel eenzaam bovenaan. Vijf miljard, u leest het goed. Nog wat cijfers: de muziekcatalogus bevat momenteel meer dan 8 miljoen tracks. Verder kun je er ook terecht voor films (2.000) en tv-series (20.000 tv episodes). Wanneer je bedenkt dat Apple met iTunes nu 1880 dagen bezig is en de getallen op elkaar deelt (5.000.000 : 1880)betekent dat een gemiddelde van 2.6 miljoen songs per dag. Onvoorstelbaar! En dan was ook in het begin (de eerste paar maanden) de iTuneswinkel alleen nog maar voor Mac-gebruikers toegankelijk. Wie zei er ook alweer dat men niet meer voor muziek wilde betalen? En dat er geen toekomst meer was voor de muziekindustrie? U leest het artikel op Listening Post.

Wednesday, June 18, 2008

Jaarboek Nederlandse Boekgeschiedenis

Overgenomen uit BoekenDingen: "Alweer het derde lustrumnummer. Het bevat artikelen over onderwerpen die uiteen lopen van boekverzamelaars en literaire uitgevers tot het conserveren van boeken en vertalingen van Ivanhoe. Jaarlijks brengt de NBV het Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis uit, dat een gevarieerd overzicht geeft van nieuw onderzoek op het gebied van de Nederlandse boekgeschiedenis.De jaarboeken zijn afwisselend ‘vrije’ afleveringen met ingezonden bijdragen en themanummers die door de redactie worden ge├»nitieerd. Enkele thema’s van eerder verschenen jaarboeken zijn ‘Elf eeuwen boekcultuur in de Lage Landen’, ‘Distributie’, ‘Vrouw en boek’ en ‘De boekcultuur in een digitaliserende wereld’.......lees meer

Tuesday, June 17, 2008

Is Google Making Us Stupid?

Een indringende vraag en ik weet bijna zeker, dat de meesten die dit stukje lezen zeker het artikel hierover niet gaan lezen. Want te lang. En dat is dan direct weer een bevestiging van wat het artikel beweert, namelijk dat onze manier van denken in deze Googletijd is gewijzigd. We zijn oppervlakkig geworden, "deep reading" is er niet meer bij: "My mind now expects to take in information the way the Net distributes it: in a swiftly moving stream of particles. Once I was a scuba diver in the sea of words. Now I zip along the surface like a guy on a Jet Ski." De auteur van het artikel haalt een aantal voorbeelden uit de geschiedenis aan, die het leven van de mens volgens hem diepgaand hebben beinvloed. Onder andere de uitvinding van de klok. Die heeft er namelijk voor gezorgd, dat de mensheid nu de klok "gehoorzaamt" , waar dat vroeger niet het geval was. Je leefde toen volgens een natuurlijk dag en nachtritme. Overigens, ook bij de uitvinding van het schrift en de drukpers werden de meest vreselijke dingen voorspeld. Die niet uitgekomen zijn, wel is het leven van de mens toen wederom ingrijpend gewijzigd. Nog een quote: "The Internet, an immeasurably powerful computing system, is subsuming most of our other intellectual technologies. It’s becoming our map and our clock, our printing press and our typewriter, our calculator and our telephone, and our radio and TV." De mission statement van Google zou je als volgt kunnen omschrijven: The company has declared that its mission is “to organize the world’s information and make it universally accessible and useful.” It seeks to develop “the perfect search engine,” which it defines as something that “understands exactly what you mean and gives you back exactly what you want.” en "In Google’s world, the world we enter when we go online, there’s little place for the fuzziness of contemplation.
The human brain is just an outdated computer that needs a faster processor and a bigger hard drive.
The faster we surf across the Web—the more links we click and pages we view—the more opportunities Google and other companies gain to collect information about us and to feed us advertisements.
" Van de schrijver mogen we skeptisch zijn over zijn kritische houding, maar hij is er absoluut van overtuigd, dat het leven van de mensheid op het punt staat een grote wijziging te ondergaan. De voorbeelden daarvan ziet hij al. O ja, het artikel, dat u toch niet gaat lezen vindt u hier.

Friday, June 13, 2008

Is Kindle de doorbraak voor E-books?

De vraag die pas werd gesteld is: Zal de Kindle voor de e-books het zelfde gaan betekenen als de Ipod voor de muziekindustrie? Het antwoord zullen we pas later te weten komen. Maar, als je het Jeff Bezos, oprichter en CEO van Amazon, vraagt, kent hij geen enkele twijfel: zijn Kindle, uitgevoerd in Ipod-wit, heeft de toekomst. Amazon heeft als grote voordeel, dat het al vele samenwerkingsverbanden kent met verschillende marktpartijen. De Kindle is in staat om via een snelle draadloze verbinding boeken te downloaden. U hebt daarbij de keus (momenteel) uit 125.000 gedigitaliseerde boeken en dit aantal zal alleen nog maar toenemen. De Kindle slaagt er als een van de weinige apparaten in om het lezen van een boek qua ervaring zo goed mogelijk te benaderen (contrast en scherpte). Verder kun je je ook abonneren op andere internetsites (kranten / blogs / wikipedia e.d.) De Kindle weegt minder dan een pocket en kan (in de basic versie) zo’n 200 boeken opslaan. Geheugenuitbreidingen zijn altijd mogelijk. Een boek kost in de Kindlestore $ 9.99 en de Kindle zelf kost momenteel $ 354,- (daarbij inbegrepen de kosten van de draadloze faciliteiten). E-book adepten timmeren al jaren aan de weg. Al die tijd komt het niet echt van de grond. Zou dit dan de doorbraak zijn? Lees de rest van het artikel hier.

Wednesday, June 11, 2008

FotoFlexer

Ik ben nooit zo dol op al die online software programma's geweest. Zeker niet als het online fotobewerkingsprogramma's zijn. Misschien ben ik te ouderwets en te zeer gewend aan software die je op je computer installeert en die bulkt van de mogelijkheden. Zeker waar het grafische software betreft. Maar, zo af en toe kom je toch voor verrassingen te staan, en dan bedoel ik aangename verrassingen. FotoFlexer is zo'n programma dat eruit springt in positieve zin. Om het te gebruiken hoef je je niet te registreren. Gratis registratie biedt wel de mogelijkheid om o.a. je bewerkte foto's ook online op te slaan. Zover ben ik echter nog niet gekomen. Er zijn vele effecten mogelijk met FotoFlexer, slimme opties, distortion opties, gebruik van fonts, retoucheereffecten, het gebruik van animaties en stempels, importeren van foto's van sites als Facebook en Flickr en niet in de laatste plaats het gebruik van lagen. Kortom een programma dat heel veel biedt voor een online grafisch pakket. Beter als de online versie van Adobe? Bijgevoegde beelden hebben een behandeling (inkstamp en neon)in FotoFlexer ondergaan en zijn daarna samnegevoegd tot 1 beeld. Wat mij betreft is FotoFlexer dus een aanrader.

Engelse overheid schenkt boeken

De Engelse regering is er veel aan gelegen dat kinderen (blijven) lezen. Vorig jaar was er al een geldbedrag gestoken in 2 landelijke programma's, die gratis boeken verstrekken aan kinderen. Dit jaar is dat budget nog eens verhoogd. Het betreft hier kinderen in de leeftijd van 4 - 5 jaar en 10 tot 12 jaar. De reden is kort samengevat als volgt: "The government was particularly concerned to help the project dissuade children from giving up reading for pleasure, with Year 7 pupils hitherto particularly likely to lose the habit." Uit evaluatie is gebleken dat het programma een gigantisch succes was. Enige voorzichtigheid is wel geboden, want: "It is possible to question the scope and accuracy of Booktrust's research, since much of its sample were self-selected respondents, mostly from wealthy and middle-class AB and C1 families. But Rutland was keen to express confidence in the results." OK, slagen om de arm, natuurlijk, maar toch een initiatief dat ons bibliothecarissen als muziek in de oren moet klinken. Ik ken geen hiermee vergelijkbare programma's in Nederland. Booktime en Booked Up verstrekken per jaar 2 miljoen gratis boeken. Het complete artikel vindt u hier in de Guardian.

Tuesday, June 10, 2008

Bibliothecaris in Baghdad

Bibliothecaris in Baghdad is een gevaarlijk beroep. Het leven in Baghdad is supergevaarlijk, zoals we allemaal weten. Als je dan toch daar blijft, omdat je het belangrijk vindt om je land op te bouwen en omdat je vindt dat cultuur daarin een belangrijke rol speelt, verdien je alle respect. Om dat woord van Balkenende maar eens te gebruiken. Lees hier alles over Saad Eskander, bibliothecaris van de nationale bibliotheek aldaar en hoe het zo gekomen is. Het artikel is toepasselijk getiteld: "Books, tears and blood" en staat in the Guardian.

Is science 2.0 de toekomst?

Ik kwam deze term toevallig tegen in de gedrukte versie van het tijdschrift Scientific American en mijn nieuwsgierigheid was direct gewekt. Want, een heleboel dingen 2.0 is nog tot daaraan toe maar wetenschap is een serieuze zaak. Dat kun je misschien beter niet overlaten aan web 2.0. Maar, waarom eigenlijk niet? Want toen ik eens in het artikel dook bleek, dat zoals met de meeste dingen ook hier twee (niet 2.0) kanten aan zitten. Laten we eerst even duidelijk maken wat science 2.0 is. Bij science 2.0 worden voorlopige wetenschappelijke gegevens op het net geplaatst (het delen van gegevens) waar ze door andere wetenschappers kunnen worden bekeken. Deze andere wetenschappers kunnen dan ook weer bijdragen leveren (daar is het sociale aspect). Waardoor de productiviteit omhoog zou kunnen gaan. Voorstanders van deze "open access" benadering van wetenschap leggen de nadruk op het collaboratieve van deze manier van werken, en denken dat de wetenschappelijke wereld daardoor productiever wordt. Tegenstanders benadrukken, dat er een grote kans is, dat anderen met deze voorlopige data aan de haal gaan, de credits ervoor vragen of patent er op aanvragen. Dit bleek ook sterk uit het artikel in Scientific American. Op hun site hadden ze bovendien lezers gevraagd hun mening hierover te geven en deze twee opinies werden het sterkst naar voren gebracht. Een site die al helemaal op deze manier werkt is die van de Public Library of Science Online Edition.