Saturday, February 28, 2009

Nog één keer de Long Tail

Mijn definitie / omschrijving van de Long Tail: "Het principe, dat weinig van heel veel, beter is dan veel van heel weinig." Dit principe werd het eerst door Chris Anderson verwoord, hij schreef er zelfs een boek over. Het betekent, dat niche markten een reden van bestaan hebben. Toch wijzen onderzoeken nu uit dat de verdiensten, die met de zogenaamde blockbusters gemaakt worden vele malen hoger zijn dan met de Long Tail titels. Bij het "idee van Anderson dat dankzij internet het belang van hits afneemt en niche-producten steeds belangrijker worden" kunnen zo langzamerhand grote vraagtekens gezet worden. De ondertitel van zijn boek "Why The Future of Business Is Selling Less of More", wordt niet waargemaakt volgens deze onderzoeken. Het betreft meerdere onderzoeken, die allemaal in deze richting wijzen. En deze cijfers kun je niet blijven negeren, geloven tegen beter weten in heeft geen zin. Toch maakt internet het volgens mij mogelijk dit soort titels veel makkelijker onder de aandacht te brengen. Biedt het mogelijkheden die er vroeger niet waren. Titels, die je voorheen nooit in een boekwinkel of platenwinkel zou aantreffen, vind je nu wel op internet. In één of andere uithoek van het web. En dat beschouw ik als puur positief. Er heeft wel degelijk een verschuiving plaatsgevonden, hoewel niet zo intensief als Anderson ons wilde doen geloven. Lees ook het artikel op Webwereld.

Friday, February 27, 2009

Keith Jarrett

The Koln concert / by Keith Jarrett. Jarrett (geboren in 1948) is een wonderkind. Hij begon al op driejarige leeftijd piano te spelen en werd professional toen hij nog op school zat. Hij speelde samen met jazz grootheden als Art Blakey, Miles Davis en Chick Corea en had zijn eigen combo's. En dat is ook meteen de reden dat ik tot voor kort nooit de behoefte had om naar muziek van hem te luisteren, jazzmusici hebben in mijn beleving vaak de neiging er met de muziek vandoor te gaan, te improviseren, te "freaken" tot ze erbij neervallen. Iets wat mij absoluut niet aanspreekt. The Koln concert (1975) is anders. Toen hij aan het concert (een soloconcert) begon stond niets, maar dan ook niets van wat hij zou spelen vast. Hij begon te spelen en het concert wat toen volgde is een grote improvisatie. Citaat: "Nothing on this program — so ideally suited to CD — was considered before he sat down to play. All of the gestures, intricate droning harmonies, skittering and shimmering melodic lines, and whoops and sighs from the man are spontaneous". Heerlijke rustige luistermuziek, melodieus en bij tijden swingt het de pan uit. Maar altijd blijft het een genot om naar te luisteren. Wat een gave, dat je dit zo achter elkaar, al improviserend uit je mouw kunt schudden. Een absolute aanrader. Het album krijgt van Allmusic 5 sterren, en terecht.

Wednesday, February 25, 2009

Killzone 2

Het zal de meeste mensen niet ontgaan zijn, Killzone 2, de nieuwe game voor de Playstation ligt bijna in de winkels. De reviews zijn uiterst lovend, het aantal pre-orders bedraagt dan ook al 1.2 miljoen. De verwachting is, dat er van dit spel toch wel een paar miljoen over de toonbank zullen gaan. De game is een zogenaamde "system seller", het moet dus ook de verkoop van de PlayStation 3 omhoog stuwen. Elk platform heeft wel zo'n game. Het is de eeuwige strijd tussen Xbox (Microsoft) en Playstation (Sony), en nu deelt Sony dan weer een klap uit. Het is (weer) een schietspel, net als bijvoorbeeld "Call of Duty". Ik ben een oen wat games betreft, mijn oog-hand coordinatie is die van een........., vult u vooral wat langzaams in. Bij splitscreens kijk ik altijd op het verkeerde scherm. Als sparringpartner voor mijn zoon word ik 40 keer neergeschoten tegenover hij 1 keer. U ziet het vast al voor u, geen succes! Ik kan wel zien of de graphics kloppen en hoe het met het realiteitsgehalte zit, en met het geluid. Dat zijn allemaal elementen die een game tot een topper kunnen maken. En dat schijnt bij Killzone wel goed te zitten. Nog iets bijzonders, de game is gemaakt door een Nederlandse studio, Guerrilla uit Amsterdam. Overigens wel voor 100% in handen van Sony. Maar toch. Een uitgebreide bespreking van dit spel vindt u op de site van Tweakers.net.

Tuesday, February 24, 2009

Stairway to Heaven 2


Boeken verbieden

Een boeiend fenomeen. Dit keer (zoals trouwens wel vaker) speelt het zich af in Amerika. En wel in Topeka, Kansas. Een groep mensen maakte hier bezwaar tegen de aanwezigheid van 4 titels in de bibliotheek. Zij verzocht het bestuur deze te verwijderen met het argument dat ze "harmful to minors" waren. Dat is vaak het argument. Maar waar leg je hier de grens, was de terechte vraag van de directeur van de bibliotheek? Het betrof hier boeken, die over sex of sexinstructie gingen. Er zijn echter veel meer boeken in de collectie, die dit thema behandelen, moeten die dan allemaal verwijderd worden? Het dilemma is: mag een kleine (aktivistische) groep bezwaarden de regels bepalen voor de rest van de bibliotheekbezoekers? Het zelfde geldt ook t.a.v. TV programma's. Mijn reactie is altijd: je hoeft toch niet te kijken, of..... je hoeft dit soort boeken toch niet te lezen? Maar bepaal niet voor mij wat ik mag/kan lezen. Deze geluiden hoor je wel vaker in Amerika, ook scholen zijn regelmatig het slachtoffer van betutteling. Natuurlijk is het in Nederland ook nog niet zo lang geleden, dat er gifkastjes bestonden en ik sluit niet uit, dat er nog steeds bibliotheken zijn, die bepaalde titels wat achteraf plaatsen of zelfs niet aanschaffen. De stemming in het bestuur was 5 - 3, vijf bestuursleden gingen dus mee in de bezwaren tegen deze titels. Het laatste woord is hier echter nog niet over gesproken, de volgende stap zou een gang naar de rechter kunnen zijn. Het artikel is te lezen in Library Journal.

Monday, February 23, 2009

Verdwijnt het "oude lezen"?

"People are attached to books for reasons more complicated than a love of reading." The dominant fear is that the book will disappear. I think it will always be with us, but not too far in the future it will become a bespoke artefact for people who like books." Een wat weemoedig artikel van Kate Kellaway. Ze signaleert hierin, dat Engeland erg achterloopt bij bijvoorbeeld Amerika en Japan. Volgens haar is het misschien wel het laatste jaar, waarin je in Engeland onwetend kunt zijn met betrekking tot ebooks. Ze komen sterk op in de al genoemde landen, de Kindle2 is net uitgebracht en ook mbooks, dus boeken op je mobiel zijn sterk in opkomst. Bezitters van een iPhone of Blackberry worden ook op dat terrein op hun wenken bediend. Toch zal er eerst een omslag plaats moeten vinden: "What has to be overcome are the anxieties people have about new media". En: "Our ideas about what reading is will have to change to keep up with what is going on in a digital culture." Het is natuurlijk iets psychologisch. De jonge doelgroep, groot geworden met digitale media zal veel minder moeite hebben met deze ontwikkeling dan de wat ouderen (en daar reken ik mezelf ook toe). Die zijn verknocht aan het boek en alles wat daarmee samenhangt en aan vastzit. Hoe zit dit eigenlijk in Nederland?

Friday, February 20, 2009

Een Venetiaans geheim

Een Venetiaans geheim / Ian Caldwell & Dustin Thomason. De universiteit van Princeton, Goede Vrijdag 1999. Door wie ze bedreigd worden weten ze niet. Waarom ze bedreigd worden ook niet. Maar één ding is zeker: het heeft te maken met hun onderzoek naar een oud Venetiaans manuscript uit 1499. Aan de vooravond van hun afstuderen staan twee goede vrienden, Paul Harris en Tom Sullivan, op het punt van het mysterie van de codes Hypnerotomachia Poliphili te ontrafelen. Deze tekst van Francesco Colonna, die wetenschappers al eeuwenlang voor raadselen plaatst, beschrijft op zeer wonderbaarlijke wijze een liefdesgeschiedenis. Paul en Tom vermoeden dat er een verborgen boodschap achter schuilgaat. Maar terwijl de Renaissance voor Paul en Tom en hun vienden Charlie en Gil weer tot leven komt, worden er bedreigingen aan hun adres geuit. Deze worden steeds grimmiger. Zelfs voor moord deinzen hun tegenstanders niet terug. Als het viertal ontdekt dat het geheim met de beeldenstorm en verborgen kunstschatten te maken heeft, blijkt het echte onderzoek nog te moeten beginnen.

Wednesday, February 18, 2009

Dilemma

Het dilemma luidt als volgt: "Mag een bibliotheek unieke boeken / manuscripten uit haar collectie verkopen om aan geld te komen?" Geld voor een verbouwing bijvoorbeeld, of om iets anders te kopen, dat beter in haar collectie past, of om apparatuur te kopen? Ik was dit dilemma bij bibliotheken nog niet tegengekomen, bij musea wel. Daar is wel eens sprake geweest van verkoop van werk om iets anders te kunnen kopen. Maar: welk werk dan wel, en stel je dan ook de eis (bij het toestaan van de verkoop en afhankelijk van het belang van het werk) dat het in Nederland moet blijven? Het zijn legitieme vragen, die voor een aantal bibliotheken gelden - bibliotheken namelijk, die bijzonder materiaal in hun collectie hebben. Dit materiaal vereist aparte expertise en klimatologische omstandigheden bij het bewaren, die financieel gezien nogal wat van het budget vragen. Ik kom hierop, omdat een Amerikaanse bibliotheek toevallig in het bezit was van een speech van Abraham Lincoln. Ze hebben deze laten veilen, omdat er geld nodig was voor een verbouwing. De handgeschreven speech bracht bijna $3.5 miljoen op. Speeches van Lincoln lijken mij nationaal erfgoed te zijn, maar of het manuscript in het land gebleven is heb ik niet kunnen achterhalen. Het blijft een interessante gedachte, een principieel en duidelijk antwoord heb ik (nog) niet.

Tuesday, February 17, 2009

Schenking Getijdenboek Bibliotheek Arnhem

De Bibliotheek in Arnhem krijgt een tweede getijdenboek in haar collectie. Op 15 februari 2009, tijdens een symposium in de Bibliotheek, is een getijdenboek geschonken aan de Bibliotheek.
Het getijdenboek heeft een interessant verhaal. Midden jaren 70 van de vorige eeuw trof Willem van Dalfsen, KNO-arts te Arnhem, veel 15e eeuwse pagina's van een getijdenboekje los aan bij een antiquaar. Hij kocht ze op en heeft geprobeerd het oorspronkelijke boekje te reconstrueren. De ontbrekende pagina's – vaak die waar een illuminatie op stond – heeft hij zelf aangevuld. Het resultaat van zijn werk is een getijdenboek in originele vorm, met circa 95% originele Middeleeuwse pagina's aangevuld met pagina's die Van Dalfsen toevoegde. Ter gelegenheid van de schenking is er tot 2 maart een presentatie bij de Gelderland Bibliotheek ingericht, waarin onder andere het boekje wordt getoond.
Het verhaal: Op 22 februari 1909, nu dus 100 jaar geleden, wordt Willem van Dalfsen in een boerengezin in Genemuiden geboren. Hij gaat, via de HBS in Zwolle, geneeskunde studeren in Utrecht. Wiet Mulder trouwt hem en samen krijgen zij drie kinderen: Age Willem, Jan Jannes en Eugenie Charlotte. Tien jaar is Van Dalfsen huisarts in Blokzijl, maar hij besluit in 1947 toch nog te specialiseren. Als keel- neus- en oorarts vestigt hij zich in 1951 in Arnhem. In 1974 verhuist hij weer naar Blokzijl, waar hij in 1978 overlijdt. Nieuwsgierig naar de rest van dit verhaal? U kunt het lezen op de site van Bibliotheek Arnhem.

Monday, February 16, 2009

Darwin en kunst

"Is art hardwired into our genetic code?" Een interessante vraag, want ook dit wordt bekeken tegen de achtergrond van de evolutietheorie van Darwin. Dennis Dutton, filosoof, stelt zich deze vraag in zijn nieuwe boek "The Art Instict". De vraag is dus: Is de eigenschap van de mens om plezierige, creatieve en mooie dingen te scheppen ooit een adaptatie geweest, die gunstig was voor de mens bij zijn overleving? Dutton en met hem anderen geloven van wel. "Show me something pleasurable and I'll show you something which is very likely associated with Pleistocene adaptation," Dutton says in conversation about the book." Dutton beweert verder: "....the pictures of landscapes that are most pleasing to most people -- the scenes of pastures, copses, gentle hills, rivers, the odd furry animal and signs of human habitation, found on calendars and chocolate boxes worldwide -- are what our long-ago ancestors in the Pleistocene learned to associate with a temperate climate, fresh drinking water, plentiful game and places to hide from predators." Het blijkt dus, dat we nu na al die tijd nog steeds deze landschappen als het meest aangenaam ervaren. Een fascinerend artikel en idee. Overigens, er zijn ook nog wel haken en ogen. Het instinctief iets mooi of aangenaam vinden is nog iets anders als het uitbeelden ervan op een schilderdoek. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Dutton moet erkennen, dat hij het antwoord op die vraag (nog) niet weet. Het blijft niettemin boeiend, ook anderen, waaronder hersenwetenschappers houden zich met deze materie bezig.

Richard David Precht

Wie ben ik en zo ja, hoeveel? / Auteur: Richard David Precht. Precht is filosoof en schrijver. Zijn boek, "Wie ben ik" werd in Duitsland een bestseller. En terecht denk ik. Verwacht niet van dit boek dat u het achter elkaar uitleest. U moet het echt tot u door laten dringen. Het is dan ook een filosofische reis. Aan de hand van de hoofdvragen, die Kant zich stelde: "Wat kan ik weten, wat moet ik doen, en wat mag ik hopen", ontmoet u bekende en minder bekende filosofen. Maar vooral, worden een aantal alledaagse maar belangrijke vragen waar de mens mee kan zitten behandeld aan de hand van de inzichten van deze filosofen. Niet alleen vanuit de filosofie probeert de auteur een antwoord op deze vragen te vinden, ook vanuit de wetenschap en dan met name de neurowetenschappen, psychologie en psychiatrie. Enkele vragen, die aan de orde komen, zijn: Wat is waarheid, Waar komen wij vandaan, Vanwaar weet ik wie ik ben, maar ook: Kan ik willen wat ik wil, Mag men mensen doden, en Bestaat God, Heeft de natuur een zin en Heeft het leven zin. Ik citeer: "Precht overziet de verschillende disciplines. Daarom is zijn boek een weergaloze gids in het bijna onafzienbare gebied van alles wat wij weten over mensen". En: "Als je dit boek leest, heb je de eerste stap op weg naar het geluk gezet. Dit boek is onmisbaar". De binnenflap van het boek eindigt met de aanmoediging: "Vul uw dagen met leven, niet uw leven met dagen". Een boek om aandachtig te lezen, te herlezen en nog eens te herlezen.

Wednesday, February 11, 2009

Bibliotheken en evolutie

Ik moest hier ineens aan denken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met alle (terechte) drukte om Darwin - tenslotte, 2009: Darwinjaar. In een vorige posting naar aanleiding van een boek, dat ik gelezen had, kwam het recept van de evolutietheorie ter sprake. Het zag er heel simpel uit en had maar drie ingredienten. Wat als je die ingredienten nu ook eens toepast op bibliotheken? Het ging om variatie, om consequenties onder bepaalde omstandigheden van een variatie en om overerving. De omstandigheden voor bibliotheken veranderen momenteel radicaal en snel, welke veranderingen (variatie) zullen in deze tijden het meest geschikt blijken te zijn om bibliotheken te laten overleven? (survival of the fittest). Hoe zullen zij zich het best kunnen aanpassen aan de huidige tijd? En hoe kunnen we deze succesvolle werkwijzes en kennis het best doorgeven aan andere bibliotheken en collega's? Een juiste keus is cruciaal, het gaat, zoals we weten, om de survival of the fittest. Wanneer we blijk geven van te weinig aanpassingsvermogen redden we het niet. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. Ik vind het beeld van de evolutie een heel mooi en zeer duidelijk beeld om de situatie te beschrijven waar bibliotheekland momenteel in verkeert. Met zijn allen zullen we daar goed over moeten nadenken. Donderdag is het 200 jaar geleden dat Darwin geboren werd. Ik stel voor om dan 2 minuten van stilte in acht te nemen - 2 minuten, waarin we hier even over na kunnen denken, om de ernst van de situatie tot ons door te laten dringen.

Tuesday, February 10, 2009

Kindle 2

Is de Kindle 2, die net op de markt gekomen is, de killer application voor het lezen van e-books? Volgens Jeff Bezos, CEO van Amazon, wel. De Kindle 2 heeft heel wat in zijn mars, een vormgeving, die doet denken aan iPhone 3G en is een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige Kindle. Maar toch. iLounge bespreekt de Kindle op haar site en is niet overwegend positief. Ze staan zeer sympatiek ten opzichte van Amazon als winkel, als concept. Eveneens valt het idee van de Kindle in goede aarde. Maar de uitvoering van het apparaat kan nog wel wat "opleuken" gebruiken. De medewerkers van iLounge (hardcore Apple gebruikers) hebben daar eigenlijk geen goed woord voor over. Hoe kun je in deze tijden nog met een 16 kleuren grijsscherm komen? Dat is iets van 10 jaar geleden. Vergelijk dat eens met de iPhone of de iTouch, waar foto's, films, 3D kleurengames en losless muziek op af te spelen zijn.. Dat is dan ook de reden dan bespreker nog niet zo'n Kindle aangeschaft heeft en dat ook niet zal doen. Ze vragen zich zelfs af of Apple niet in korte tijd een concurrerend apparaat zou kunnen maken "that would blow Kindle 2 away". OK, het zijn Apple fanaten, maar ze hebben een punt. De Kindle heeft namelijk ook de optie om kranten en tijdschriften te downloaden, moet dat dan allemaal maar weer in zwart-wit? Dat is inderdaad niet meer van deze tijd.

Darwin

Het is (donderdag, 12 februari) 200 jaar geleden, dat Darwin geboren werd. Dat zullen we dit jaar weten ook, want er wordt veel aandacht aan besteed in pers en op TV, en er komen vele nieuwe titels over hem en de evolutietheorie uit. Eén van de aardigste boekjes, die ik de laatste tijd over evolutie gelezen heb is van de hand van David Sloan Wilson en getiteld: Evolution for Everyone. De titel is inmiddels ook in het Nederlands verschenen. Wat mij van dit boek is bijgebleven is de impact die evolutie heeft. Impact op allerlei terrein. En Sloan Wilson laat dit op een simpele maar aanstekelijke wijze zien. Het gaat niet alleen om dinosauriërs en het ontstaan van de mens, nee elk gedrag, waarom doen de dieren en mensen zoals ze doen bezien in het licht van de evolutie is opeens veel beter te verklaren en logischer. Hij geeft tientallen voorbeelden, die ook nog eens smeuiig weglezen. De auteur geeft aan het begin van dit boek het recept van de evolutietheorie. Dat recept is eigenlijk heel simpel en bestaat uit slechts 3 ingredienten: variatie, consequenties en erfelijkheid. Welke consequentie heeft een bepaalde variatie voor zijn overleving (dus aanpassing aan de omstandigheden, survival of the fittest = best aangepast) en hoe goed erft die variatie over. Dat is eigenlijk alles. Sloan Wilson is professor aan Binghampton University in de biologie en antropologie en heeft hiermee naar mijn mening een zeer leesbaar boek afgeleverd. Creationisme en Intelligent Design komen slechts heel even aan de orde. Meer informatie over de schrijver vindt u op de site van Binghampton University

Saturday, February 7, 2009

Rijnboog, opnieuw!

Zie ook de posting over Rijnboog van 29 januari. Ja, Rijnboog opnieuw, want dit project speelt een belangrijke rol in hoe de toekomst van de Bibliotheek eruit komt te zien. In de vorige posting schreef ik al over de kritiek op het project, u moet het nog maar eens rustig nalezen. Ook in dit artikeltje uit de Gelderlander blijkt weer eens te meer, dat alles niet koek en ei is. Ik citeer even wat uitgebreider, niet omdat ik te lui ben om zelf te schrijven, maar omdat het zo goed verwoord is in de Gelderlander: "Het ontwerp dat het architectenteam voor het Havenkwartier in Rijnboog heeft gemaakt, blijkt te duur. Er zal opnieuw naar het plan moeten worden gekeken, en dat betekent minimaal een half jaar uitstel voor het omstreden Arnhemse plan." Het blijft dus spannend. Als ik dit zo lees, dan wordt de beslissing dus niet voor de zomer genomen, maar ergens erna. Volgend jaar zijn al weer de verkiezingen, misschien wordt het zelfs wel inzet bij die verkiezingen? De rest van het artikel leest u hier in de Gelderlander. Ook op de officiele site van de Rijnboog is er iets over te lezen. Volgens dit artikel verandert er aan het ambitieniveau niets. Dat is mooi om te horen.

Is er dan niemand meer te vertrouwen?

Een Britse antiquaar, David Slade, ooit zelfs voorzitter van de Britse Antiquarian Booksellers Association, is zwaar in de fout gegaan. Hij moet 28 maanden de cel in. Het is dan ook niet niets wat hij gedaan heeft. Hij werd door Evelyn de Rothschild in dienst genomen om diens boekencollectie te inventariseren. Daar liet Slade het echter niet bij. In de loop van dit jaren durende proces stal hij een aantal kostbare werken en verkocht die op veilingen. De totale waarde van de gestolen boeken bedroeg 230.000 engelse ponden - dat is nogal wat. Je leest dit soort verhalen wel eens vaker, regelmatig zijn grote bibliotheken de dupe van deze witte boorden criminaliteit. Het blijkt moeilijk om hier iets tegen te doen of het te voorkomen. Waar deze boeken naar toe gaan is een raadsel. Ze zijn in een aantal gevallen te bekend en daarom onverkoopbaar - wat moet je er dus mee? Meer over de boef Slade leest u in de Times. Het erge van de misdaad is wel dat Slade, die een enorm goede naam had, dit vertrouwen zo beschaamd heeft. Hij deed het overigens niet uit hebzucht maar omdat hij in geldproblemen zat. Hoe het uitkwam leest u ook in de Times

Wednesday, February 4, 2009

Amerika voor en tegen

Amerika voor en tegen / Auteur: Maarten van Rossem. Maarten van Rossem is bij velen bekend als de wat morsig uitziende commentator op televisie. Als er wat in de Verenigde Staten gebeurt wordt hij van stal gehaald om zijn licht daarover te laten schijnen. Dat doet hij met veel verve, prikkelend en onverbloemd. Het lijkt soms alsof hij het leuk vindt om tegendraads te zijn. Van Rossem heeft Amerikanistiek gestudeerd en weet waar hij het over heeft. Een van zijn boeken, "De Verenigde Staten in de twintigste eeuw" is een standaardwerk over de geschiedenis van de VS in de twintigste eeuw. In "Amerika voor en tegen" zijn een aantal columns en korte impressies van hem gebundeld. Uiteraard handelend over de (cultuur)geschiedenis en politiek van de VS. Duidelijk is te merken dat hij een haat-liefde verhouding heeft met het land: er is veel dat hij bewondert, maar ook veel dat hem afschuw inboezemt. Een uiterst prettig leesbaar boek voor een ieder die een beetje in de VS geïnteresseerd is.

Medzoeker.nl

Een nieuwe zoekmachine, ditmaal op het gebied van medische informatie. Medzoeker.nl zoekt in de 9 grootste gezondheidssites van Nederland naar relevante resultaten. Dat betekent, dat ruim 112.000 artikelen doorzocht worden. De zoeksite zelf ziet er kaal uit. Behalve de optie om de medische websites te doorzoeken hebt u ook de mogelijkheid direct de zoekvraag in Google te stellen. Dat aan zo'n zoekmachine behoefte was wees onderzoek uit. Steeds meer mensen gebruiken tegenwoordig internet om informatie over ziektes en medicijnen te achterhalen. Medzoeker zoekt in actuele en vaak door artsen geschreven informatie - en daar heb je als klant wat aan. Over de betrouwbaarheid van deze informatie is het volgende op hun site te lezen: "Indien u zoekt naar informatie over uw gezondheid, is het van belang dat u bronnen raadpleegt die betrouwbaar zijn. Internet staat vol met informatie, maar niet al die informatie is betrouwbaar. Soms komt u via zoekmachines op pagina's met verouderde of zelfs onjuiste informatie.
MedZoeker.nl doorzoekt alleen de grootste sites met informatie over gezondheid en medicatie. Hoewel die sites bekendstaan om hun betrouwbaarheid, raden wij u altijd aan om met uw arts of specialist contact op te nemen voordat u medicatie gebruikt. Uw arts is altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Stel nu uw vraag over gezondheid of medicijnen. MedZoeker.nl is een onafhankelijke organisatie zonder banden met farmaceuten en ziekenhuizen". De zoeker viel me nog niet mee, een zoekactie duurde veel te lang. Hopelijk is deze traagheid een "kinderziekte", die nog verholpen kan worden. Wanneer dat het geval is ben ik erg positief over Medzoeker. Lees ook de informatie op het weblog van de Dutch Cowboys.

Tuesday, February 3, 2009

Amerikaanse bibliotheken in zwaar weer

Ik las dit berichtje in USA Today. Het gaat slecht met de economie, overal. Ook (vooral) in de Verenigde Staten. De belastinginkomsten gaan omlaag. En uit die publieke gelden worden nou net de bibliotheken bekostigd. Deze ontwikkeling houdt in, dat er bibliotheken en vestigingen sluiten, of, in het beste geval drastisch moeten snijden in hun openingsuren. Dit allemaal in een tijd dat mensen meer en meer een beroep (moeten) doen op bibliotheken. Bijvoorbeeld bij het zoeken naar een baan of het aanvragen van een uitkering. Ook wordt er weer meer geleend in plaats van dat men boeken koopt. Een zorgelijke ontwikkeling dus. Hopelijk kan deze gestopt worden voor het te laat is. En slaat dit niet over (zoals zoveel) naar Europa.