Monday, February 16, 2009

Darwin en kunst

"Is art hardwired into our genetic code?" Een interessante vraag, want ook dit wordt bekeken tegen de achtergrond van de evolutietheorie van Darwin. Dennis Dutton, filosoof, stelt zich deze vraag in zijn nieuwe boek "The Art Instict". De vraag is dus: Is de eigenschap van de mens om plezierige, creatieve en mooie dingen te scheppen ooit een adaptatie geweest, die gunstig was voor de mens bij zijn overleving? Dutton en met hem anderen geloven van wel. "Show me something pleasurable and I'll show you something which is very likely associated with Pleistocene adaptation," Dutton says in conversation about the book." Dutton beweert verder: "....the pictures of landscapes that are most pleasing to most people -- the scenes of pastures, copses, gentle hills, rivers, the odd furry animal and signs of human habitation, found on calendars and chocolate boxes worldwide -- are what our long-ago ancestors in the Pleistocene learned to associate with a temperate climate, fresh drinking water, plentiful game and places to hide from predators." Het blijkt dus, dat we nu na al die tijd nog steeds deze landschappen als het meest aangenaam ervaren. Een fascinerend artikel en idee. Overigens, er zijn ook nog wel haken en ogen. Het instinctief iets mooi of aangenaam vinden is nog iets anders als het uitbeelden ervan op een schilderdoek. Waarom heeft dat zo lang geduurd? Dutton moet erkennen, dat hij het antwoord op die vraag (nog) niet weet. Het blijft niettemin boeiend, ook anderen, waaronder hersenwetenschappers houden zich met deze materie bezig.

No comments: