Wednesday, February 11, 2009

Bibliotheken en evolutie

Ik moest hier ineens aan denken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met alle (terechte) drukte om Darwin - tenslotte, 2009: Darwinjaar. In een vorige posting naar aanleiding van een boek, dat ik gelezen had, kwam het recept van de evolutietheorie ter sprake. Het zag er heel simpel uit en had maar drie ingredienten. Wat als je die ingredienten nu ook eens toepast op bibliotheken? Het ging om variatie, om consequenties onder bepaalde omstandigheden van een variatie en om overerving. De omstandigheden voor bibliotheken veranderen momenteel radicaal en snel, welke veranderingen (variatie) zullen in deze tijden het meest geschikt blijken te zijn om bibliotheken te laten overleven? (survival of the fittest). Hoe zullen zij zich het best kunnen aanpassen aan de huidige tijd? En hoe kunnen we deze succesvolle werkwijzes en kennis het best doorgeven aan andere bibliotheken en collega's? Een juiste keus is cruciaal, het gaat, zoals we weten, om de survival of the fittest. Wanneer we blijk geven van te weinig aanpassingsvermogen redden we het niet. Daar zijn vele voorbeelden van te geven. Ik vind het beeld van de evolutie een heel mooi en zeer duidelijk beeld om de situatie te beschrijven waar bibliotheekland momenteel in verkeert. Met zijn allen zullen we daar goed over moeten nadenken. Donderdag is het 200 jaar geleden dat Darwin geboren werd. Ik stel voor om dan 2 minuten van stilte in acht te nemen - 2 minuten, waarin we hier even over na kunnen denken, om de ernst van de situatie tot ons door te laten dringen.

No comments: