Tuesday, June 30, 2009

Bibliotheek Presikhaaf opent in nieuw gebouw

Wij zijn er trots op: Bibliotheek Presikhaaf opent vanaf nu haar deuren voor u in Multifunctioneel Centrum Presikhaven aan de Laan van Presikhaaf. Vanaf maandag 29 juni kunt u in uw spiksplinternieuwe bibliotheek zelfs vier uur langer terecht dan voorheen! Op woensdag bent u welkom doorlopend van 11.00 tot 17.00 uur (voorheen 13.00 uur) en op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur (was tot 14.00 uur).
We maken we het u in de nieuwe bibliotheek nog makkelijker!
• Informatieve boeken voor de jeugd én voor volwassenen over hetzelfde onderwerp staan voortaan bij elkaar in de kast zodat iedereen meer keus heeft. Veel boeken en dvd's gaan we frontaal presenteren. Dat zoekt een stuk handiger dan het langslopen van al die boekruggen.
• In ons nieuwe gebouw vindt u bovendien een Taalpunt met materialen voor alle volwassenen met taal- en leesproblemen, inburgeraars en kinderen van 12 jaar en ouder die moeite hebben met lezen of dyslexie hebben.

Genoeg gepraat, lijkt me. Komt u maar eens kijken hoe het er uitziet, zoals een van de aanwezigen memoreerde: we zijn apetrots! Ons nieuwe adres is:

MFC Presikhaven, Laan van Presikhaaf 7, 6826 HA Arnhem
Telefoon: 026-3613401

Een aantal foto's kunt u hiernaast alvast via onze Flickr fotobadge bekijken.

Monday, June 29, 2009

Bosatlas Nederlandse Ondergrond

De Bosatlas bestaat al heel wat jaartjes. Wie is er niet mee opgegroeid, zou ik haast willen zeggen? Naast deze zeer vertrouwde atlas is er dan nu de Bosatlas van de Nederlandse Ondergrond uitgebracht. Interessant, want (en ik citeer): "Wat ligt er op één kilometer diepte? Hoe diep ligt het gas van Nederland? Waar komt het drinkwater vandaan? Waarom zakken huizen weg?" Dat zijn vragen waar je het antwoord niet zo direct op weet, maar die te vinden zijn in deze nieuwe atlas. Het is een eenmalige uitgave van de Bosatlas. Naast geologie, mijnbouw, energie en infrastructuur, komen ook archeologie, natuur en landbouw, en grondwater aan de orde. Nog even een kort citaat: "De inhoud van de Bosatlas (96 pagina’s) is verdeeld over negen hoofdstukken: geologie en bodem, grondwater, archeologie, natuur en landbouw, oppervlaktedelfstoffen, energie en mijnbouw, infrastructuur, stedelijke ondergrond en ‘meer weten?" U leest er meer over op de site van Kennislink. De atlas is in de winkel te verkrijgen vanaf 25 juni en zal €24.95 gaan kosten.

Friday, June 26, 2009

Nu en Toen

Nu en toen, een historisch fotoplatform. Een nieuw project van Ilse Media. Geschiedenis in beeld gebracht via fotomateriaal uit de archieven van o.a. het ANP, het Joods Historisch Museum, het Spaarnestad Fotoarchief en Vereniging Hendrik de Keyser. Een foto zegt meer als duizend woorden, wordt wel eens beweerd en ik geloof daar wel in. Zeker tegenwoordig zijn veel mensen beeldgericht, dus dit soort initiatieven kan dan ook altijd rekenen op mijn warme belangstelling. Het is tevens de bedoeling om gebruikers zelf foto's te laten uploaden, het gaat dus weer helemaal de web2.0 kant uit. Even een kort citaat: "Op NUentoen.nl wordt het Nederlandse nieuwsverleden ontsloten met foto's en video's. Gebruikers kunnen zoeken in tijdslijnen op jaartal en maand, en daarnaast sorteren op datum en alfabet. Een ander aspect van NUentoen.nl is dat bezoekers eigen materiaal kunnen plaatsen op de site." Het is een nieuw project, dus of het aanslaat moet nog afgewacht worden. Maar nieuws verbeeld middels foto's gecombineerd met een "sociale component" zou erg aantrekkelijk kunnen worden. Een prima idee in ieder geval. U leest er meer over op Emerce.nl.

Tuesday, June 23, 2009

Change or Die?

Dat is de vraag waar de "University Press" van tegenwoordig zich voor gesteld ziet. Want, de vanzelfsprekendheid waarmee hun titels afgenomen worden / werden, bestaat niet meer. Vroeger werkte men in de universiteits bibliotheken veel met gedrukt (naslag) materiaal. Ook verder was veel in gedrukte vorm aanwezig, denk aan tijdschriften en andere academische titels, nodig voor een studie aan die universiteiten. Om dit te illustreren even een wat langer citaat: "Students will use heavily anything that can be accessed by a computer,” she said. While faculty in some disciplines (primarily in the humanities) are still ordering print monographs, students are so committed to digital resources that they generally don’t use print resources unless forced to do so by a faculty member. Students, she said, “don’t know how to use a print phone book.” Students are so committed to the idea of easy access, she continued, that they tend not to use online resources that have extensive systems to limit use or that ask for a lot of verification." Een university press heeft natuurlijk ook nog eens te maken met een (jonge) doelgroep, die bij uitstek gebruikt maakt van de nieuwe mogelijkheden. Een bijkomende moeilijkheid. Nog een citaat: "At York, based on student requests for more computers in the library, the college got rid of 85 percent of its print reference materials (while still keeping access to equivalent reference materials in digital form). While the online reference works are used constantly, Jacoby said, hardly anyone uses the remaining print reference works." Deze ontwikkeling van druk naar online (bestanden en internet), en naar e-journal en e-book zal een grote uitdaging betekenen voor de University Press. Of ze hier goed op kunnen inspelen zal de toekomst uitwijzen. Een interessant artikel hierover vindt u in Inside Higher Ed.

Monday, June 22, 2009

Evolution for everyone

Evolution for everyone / auteur: David Sloan Wilson. Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat Darwin geboren werd. Dat zullen we weten ook, want er wordt veel aandacht aan besteed in pers en op TV, en er komen vele nieuwe titels over hem en de evolutietheorie uit. Eén van de aardigste boekjes, die ik de laatste tijd over evolutie gelezen heb is van de hand van David Sloan Wilson en getiteld: Evolution for Everyone. De titel is inmiddels ook in het Nederlands verschenen. Wat mij van dit boek is bijgebleven is de impact die evolutie heeft. Impact op allerlei terrein. En Sloan Wilson laat dit op een simpele maar aanstekelijke wijze zien. Het gaat niet alleen om dinosauriërs en het ontstaan van de mens, nee elk gedrag, waarom de dieren en mensen op een bepaalde wijze handelen bezien in het licht van de evolutie is opeens veel beter te verklaren en logischer. Hij geeft tientallen voorbeelden, die ook nog eens smeuiig weglezen. De auteur geeft aan het begin van dit boek het recept van de evolutietheorie. Dat recept is eigenlijk heel simpel en bestaat uit slechts 3 ingredienten: variatie, consequenties en erfelijkheid. Welke consequentie heeft een bepaalde variatie voor zijn overleving (dus aanpassing aan de omstandigheden, survival of the fittest = best aangepast) en hoe goed erft die variatie over. Dat is eigenlijk alles. Sloan Wilson is professor aan Binghampton University in de biologie en antropologie en heeft hiermee naar mijn mening een zeer leesbaar boek afgeleverd. Creationisme en Intelligent Design komen slechts heel even aan de orde. Meer informatie over de schrijver vindt u op de site van Binghampton University.

Friday, June 19, 2009

De kleine keizer: verslag van een passie

De kleine keizer / auteur: Martin Bril. Wat een passie voor hem is legt Martin Bril in de epiloog van dit boek uit. Waarmee hij tot slot alles relativeert, tot behapbare proporties terugbrengt. Voor hemzelf en voor ons. Overigens, dit boek gaat over Keizer Napoleon. Maar verwacht niet een geschiedenisboekje, dat precies verhaalt, wat er toen en toen gebeurde en waarom. Bij dit boek krijg je het idee, dat je Bril maar een trefwoord hoeft aan te reiken en hij begint zijn gedachten daarover te laten gaan. Naar het lijkt vrij associërend. Op een volstrekt andere wijze dan in al die andere honderden en nog eens honderden boeken die over Napoleon verschenen zijn, vertelt Bril over de man. Waar het heen gaat met het verhaal weet je nooit van tevoren. Maar prettig en boeiend om te lezen is het wel. En dat hij er veel vanaf weet wordt wel duidelijk. Met als gevolg dat je er nog wat van opsteekt ook. Vele onwaarschijnlijke invalshoeken passeren de revue. Laat u toch vooral verrassen door dit prachtige boekje.

Wednesday, June 17, 2009

Architectenselectie Rijnboog

Onder de naam Cultuur in Rijnboog gaan negen Arnhemse culturele instellingen samenwerken en 'samenwonen' in het Kunstencluster en het Kenniscluster. Het Kenniscluster op het braakliggende terrein tussen de Oude Oeverstraat en de Nieuwe Oeverstraat wordt het huis van de Bibliotheek, het Gelders Archief, het Historisch Museum Arnhem, de Volksuniversiteit, Het Domein voor kunst en cultuur en de creatieve opleidingen van Rijn IJssel. Er zijn vijf architecten geselecteerd voor de bouw van het Kenniscluster. Hun visies zijn van 17 tot 30 juni te zien op de begane grond van Bibliotheek Centrum. Kom kijken en laat weten wat u er van vindt. Een selectiecommissie maakt uiteindelijk een keuze die voorgelegd wordt aan het College van burgemeester en wethouders. De visies van de architecten vindt u hier! Ook is op deze site veel meer info te vinden over het gehele project. De vijf architecten zijn (in alfabetische volgorde) Claus en Kaan Architecten, Jo Coenen & Co Architecten, Diederendirrix b.v., Neutelings Riedijk Architecten b.v. en VenhoevenCS Architecten. De keuze wordt gemaakt door een selectiecommissie bestaande uit: voorzitter Frank Wintermans (Quist Wintermans Architecten), directeur Ria Oudega van de bibliotheek, directeur Hedwig Saam van de gemeentemusea, architect Dolf Dobbelaar die vanuit de welstandscommissie lid is van het Kwaliteitsteam Rijnboog, architectuurcriticus en uitgever Hans Ibelings, directeur van de Academie voor Bouwkunst Arnhem Ko Jacobs, de gemeentelijk stedenbouwkundige Gijs Frencken en architectuurhistoricus Angela Sondervan als secretaris. Het publiek kan een uitgebreid formulier invullen, in hoeverre dit dan meegewogen wordt heb ik niet kunnen achterhalen. Ook geldt dit t.a.v. de keus voor de architect.

Tuesday, June 16, 2009

De toekomst van Lezen in een digitale wereld

De toekomst van Lezen in een digitale wereld, een interessante vraag. Clive Thompson, schrijver van dit artikel is hier zeer positief over. Over de nieuwe ontwikkelingen welteverstaan. Hij vertelt over een geval van een auteur wiens boek in druk uitgegeven werd, maar ook digitaal op het web gezet. Prompt werden er allerlei discussies gestart, waardoor er veel meer over het boek "te doen"was als wanneer het alleen maar in druk verschenen was. We moeten ophouden met nadenken over de toekomst van het "uitgeven" en ons meer gaan richten op de toekomst van "het lezen". De digitale verschijningsvorm transformeert de manier waarop gelezen wordt. Een wat langer citaat: "Every other form of media that's gone digital has been transformed by its audience. Whenever a newspaper story or TV clip or blog post or white paper goes online, readers and viewers begin commenting about it on blogs, snipping their favorite sections, passing them along. The only reason the same thing doesn't happen to books is that they're locked into ink on paper." Lezers kijken meer en meer wie er gereageerd hebben op een boek of een bepaald thema uit een boek, nemen dat vaak weer mee in hun eigen reacties op weblog, Facebook of MySpace. Als gevolg van deze levendige discussies ontstaat de behoefte het boek rustig te lezen voor een volledig doorgronden: in druk! In ieder geval zorgt digitale verspreiding voor een veel grotere bekendheid en mogelijkheid tot discussie. Dit sociale element moet in de huidige web2.0 tijden niet onderschat worden. Ik eindig met het volgende citaat: ".....books have been held hostage offline for far too long. Taking them digital will unlock their real hidden value: the readers". Een boeiend artikel, dat met name door de uitgeefwereld ter harte genomen zou moeten worden. Overigens, over de beleving van het lezen, een aspect dat ook een belangrijke rol speelt, vindt u hier niets.

Monday, June 15, 2009

Het spant er om.... NHM (2)

Al eerder iets geschreven over het Nationaal Historisch Museum, dat in Arnhem moet verrijzen. Er was, schreef ik, historische commotie over. En die is nog niet geluwd. Heeft zelfs de afgelopen weken in de pers een hoogtepunt bereikt. Voor - en tegenstanders van een bepaalde visie hebben allemaal hun zegje gedaan. Alle opties zijn uitgebreid besproken, dat hoeft hier niet nog eens te gebeuren. De laatste stand van zaken volgens de Gelderlander is, dat de Kamer (de Kamer voelde zich een aantal weken geleden bekocht door de plotseling nieuw bedachte vestigingsplaats - het NHM moest aan het water komen te liggen en niet in het bos - en de andere inhoudelijke invulling) het nieuwe museum niet bij de Frostbrug wil. Het CDA wil toch bij het Openluchtmuseum bouwen, maar er zijn ook de nodige kamerleden, die het museum helemaal niet meer in Arnhem willen hebben. Vanwege het geruzie? Misschien geldt hier weer het spreekwoord: Twee honden vechten om een been, en een derde gaat ermee heen. Binnenkort komt er hopelijk meer duidelijkheid, want dan gaat de Kamer hierover met de minister in debat. Deze aanhoudende onzekerheid is in ieder geval voor niemand goed.

Friday, June 12, 2009

Mezzanine

Mezzanine (CD) / Massive attack. De band Massive Attack bestaat al zo'n 25 jaar en heeft veel wisselingen in samenstelling gekend. Vrij vaste en terugkerende krachten zijn Robert del Naja, Andrew Vowles en Grant Marshall. De muziek kan gekenschetst worden als 'electronica', maar heeft vanaf het begin een aantal stijlen omvat: dance, trip-hop, electronica, alternatieve pop en rock om er maar eens een paar te noemen. Op de CD Mezzanine staan zowel instrumentale nummers als nummers met zang. Er wordt veel met allerlei geluidseffecten gewerkt. Bands die zwaar door Massive Attack beinvloed zijn, zijn o.a. Air en Zero 7. Mezzanine, uitgebracht in 1998, was destijds een ware culthit, en krijgt van Allmusic 5 sterren. En dat zegt wat. Een absolute aanrader, dit stemmige en stemmingsvolle album. En zet dat geluid maar eens wat harder.

Wednesday, June 10, 2009

Past times with good Company

Past times with good Company (CD) / Blackmore's Night. Een dubbel CD van Blackmore's Night, uitgebracht in 2002. Blackmore is in dit geval Ritchie Blackmore, de voormalige gitarist van Deep Purple. U kent misschien allemaal nog wel dat beroemde loopje, die paar noten, in het nummer "Smoke on the Water". Blackmore was een fameus en zeer getalenteerd rock/heavy metal gitarist. Van dat werk heeft hij zich echter helemaal afgekeerd. In de 90-jaren ontmoette hij Candice Night en ze ontdekten dat ze allebei heel erg hielden van Renaissance muziek, muziek uit de Middeleeuwen. En dat is wat op dit album te horen is. Night (inmiddels getrouwd met Blackmore) neemt de vocalen voor haar rekening, Blackmore de meeste snaarinstrumenten (akoestisch en elektrisch). Daarnaast worden ze bijgestaan door een aantal andere artiesten zoals violist Chris Devine. Voor diehard Deep Purple fans zal het even wennen zijn, wennen aan het idee dat hun held hier totaal anders bezig is. Maar wat klinkt dit ensemble lekker en wat kan Blackmore toch goed spelen. Deze combi doet me een beetje denken aan die andere combinatie die ook wat vreemd in de oren klonk: John Williams, klassiek gitarist, die met de band Sky een heel andere (en elektrische) weg insloeg. Een echte aanrader.

Monday, June 8, 2009

Het lijkt hier wel kermis!

Daar werd ik toch mooi overvallen door een collega, of ik kermisexploitant wilde worden? Snapte niet waar ze het over had, er was dus enig “uitlegwerk” van haar kant voor nodig, alvorens ik door had waar het over ging, namelijk een blogkermis:

Een blogkermis (of blog carnival) is een verzameling postings rond een thema met als doel een aantal bloggers bij elkaar te brengen. Iemand start een onderwerp, en daarop wordt door verschillende bloggers binnen een bepaalde tijd geantwoord in de vorm van een posting. Meestal met link naar die originele oproep, en na verloop van tijd worden de postings verzameld in een overzicht.

Nu heb ik niets tegen kermissen, hoewel ik niet zo’n draaimolen - en achtbaanfiguur ben, ik word daar alleen maar hopeloos draaierig en misselijk van. Maar dat was nu gelukkig niet aan de orde. Ik hoefde alleen maar een onderwerp aan de orde te stellen. En dat doe ik dan bij dezen.

Iets dat me al een tijdje bezig houdt: web 2.o applicaties. En dan met name de overvloed hieraan. Vroeger (voor zover je hier van vroeger kunt spreken), kwamen er zo af en toe weer eens nieuwe web 2.o toepassingen uit. Je had het idee, dat het speelveld nog wel te overzien was, alles was redelijk overzichtelijk. Nu buitelt de ene toepassing over de andere heen. Hyves, MySpace, Facebook, Twitter, Digg, YouTube, LibraryThing, Flickr, Bubbleshare, Photobucket, Shadows, Delicious, Netvibes en dan niet te vergeten al die Ning communities. Je hebt je net een beetje verdiept in de ene tool of sociale site, of er zijn al weer 10 vergelijkbare andere. En daar krijg ik het dan wel eens Spaans benauwd (om in kermistermen te blijven: draaierig, misselijk, niet goed) van. Welke keus moet je als bibliothecaris maken, waar zitten je toekomstige klanten, wat zijn de meest relevante applicaties? Wat is een blijvertje en welke zal ik links laten liggen?

Hier blogt iemand, die wel affiniteit heeft met deze materie, maar het niet van thuis meegekregen heeft. Er moet dus moeite gedaan worden, inspanning geleverd worden om hier enigszins in thuis te raken. Onderschat mijn “Spaans benauwd zijn” dus vooral niet.

Enfin, ik heb mijn “ei” gelegd. Een vrij praktisch ei, wanneer ik de vorige thema’s er op nasla. Maar goed, dat is niet anders. De kermis kan wat mij betreft beginnen. Ben reuze benieuwd hoe anderen zwieren, botsen, draaien (misselijk worden?) en ook nog tijd vinden om te reageren op mijn onderwerp. Na verloop van tijd zal ik dan proberen alles samen te vatten. De deadline is maandag 6 juli, dan kunnen we dit mooi nog even voor de vakantie afwikkelen en met een gerust hart aan het strand gaan liggen.

Saturday, June 6, 2009

Waarom eigenlijk een blog?

Deze vraag duikt met de regelmaat van de klok bij mij op. Ruim twee jaar geleden toen ik, biebblogger, startte met dit weblog ging een van de eerste postings al over dit onderwerp. Ook collega bibliotheken begeven zich steeds vaker op het blogpad. Net toegetreden: Bibliotheek Vlissingen. En, het ziet er prima uit, moet ik zeggen. Maar nogmaals, waarom? In hun oervorm waren weblogs simpelweg lijstjes met interessante plekken, sites, op het web. Surfers hielden voor zichzelf bij wat ze leuk vonden, een soort logboek, en zetten dat op internet. Meer en meer lijken blogs echter "geinstitutionaliseerd" te worden, door bedrijven en instellingen . Zij gebruiken blogs voor een concreet doel - om producten te promoten en te kunnen communiceren met hun klanten / bezoekers. Het idee van signalering (vrijheid - blijheid) wordt naar mijn gevoel steeds vaker losgelaten. Terugbladerend in het archief van dit blog, merk ik bij biebblogger ook veranderingen, een toenemende "losheid" van stijl, een toenemende "ongestructureerdheid", zo u wilt. Ja, promotie speelt nog steeds een rol(letje), bibliotheekactiviteiten worden zo af en toe gepromoot. Maar daar is onze website ook goed voor. Nee, die losheid zie ik o.a. terug in de onderwerpen waar de postings van biebblogger over gaan. Moest het vroeger duidelijk te maken hebben met bibliotheken, boeken, media e.d., tegenwoordig worden de opvattingen van biebblogger ruimer en ruimer. De ontwikkelingen hebben natuurlijk ook niet stilgestaan. Web2.0, sociale sites als Hyves, Facebook, YouTube, LibraryThing, Delicious, Twitter, noem ze allemaal maar op, zijn niet meer weg te denken. Een snel groeiend aantal gebruikers is te vinden op dit web2.0. En dus mag het ook niet ontbreken op dit blog. Wat biebblogger u als lezer tot nu toe bespaard heeft is zijn eigen mening. Daar zit u vast ook niet op te wachten. Vindt u deze ontwikkkeling een goede zaak, dan moet u vooral niet reageren op deze posting? Wanneer u denkt , waar is hij nu mee bezig, wat let u dan om dat te laten weten? In dit geval geldt dus, hoe minder reacties, hoe meer biebblogger zich gesterkt voelt in zijn werkwijze. Geen nieuw, goed nieuws.

Wednesday, June 3, 2009

Tentoonstelling kaatsen

In Friesland is kaatsen nog steeds een belangrijk tijdverdrijf. Maar, tussen 1550 en 1750, waren er in heel Nederland zo ongeveer 200 kaatsbanen, waarvan de helft in Holland en Utrecht lagen. In Gelderland waren kaatsbanen te vinden o.m. bij het Hof te Dieren, Huis Bergh te `s Heerenberg en ook in Culemborg. In Arnhem lag een kaatsbaan op “Het Prinsenhof”, waar ook prins Maurits speelde. Zelfs Karel van Gelre was een vurig minnaar van deze bezigheid. In de 16e eeuw was het een zeer populaire sport die op straat in de dorpen en steden, maar vooral ook op de landgoederen bij de kastelen werd beoefend. Het kaatsen is ontstaan uit een balspel dat eerst in de kloosters werd gespeeld, het “jeu de paume”. (Spel met de handpalm). Na verloop van tijd deed daarbij de “reket” zijn intrede, waardoor de bal niet meer met de hand geslagen hoefde te worden. Te zien op de Centrale Bibliotheek is een presentatie over deze kaatssport, met o.a. oude publicaties over de Gelderse kaatsbanen, maar ook allerlei kaatsattributen en een videopresentatie.

Hersenen, Bewustzijn, Zicht op onszelf

Hersenen, Bewustzijn, Zicht op onszelf / auteur: Palmyre Oomen e.a. Uitgegeven door het Thijmgenootschap. Door een aantal neurowetenschappers, filosofen en theologen worden bijdragen geleverd aan het thema "Hersenen en Bewustzijn". Dit levert vrij scherpe verschillen van inzicht op. De neurowetenschappers (Lex Cools en Dick Swaab) stellen op basis van wetenschappelijke feiten en onderzoeken prikkelende vragen ten aanzien van vrije wil, bewustzijn, geest en ziel. "Wij zijn onze hersenen" aldus Swaab. Onze geest is slechts het product van het functioneren van onze neuronen. Na onze dood blijft er dan ook niets over. Grotendeels is ons leven van tevoren gedetermineerd, en ligt vast in hersenstructuren. Palmyre Oomen, theoloog, filosoof en bioloog, probeert in de laatste bijdrage in dit boek bruggen te slaan. Dat moet ook wel, omdat er anders voor religie niets over blijft. Zij doet dit allereerst door vraagtekens te zetten bij de interpretatie van neurowetenschappelijk onderzoek. Haar brug moet van erg ver komen en overtuigt niet. Waarom zulke kronkelwegen bewandelen om een brug te slaan en iets wat relatief simpel lijkt, verschrikkelijk ingewikkeld maken? Afijn, oordeelt u zelf maar. Een interessant thema, inzichtelijk behandeld.

Tuesday, June 2, 2009

E-Books

De wereld van de e-books is duidelijk in beweging. Er verschijnen meer en meer 'readers", dus hardware, om de e-books te lezen. Ook de kwaliteit van de apparaten wordt steeds beter. Maar toch......, het blijft nog altijd wennen, om boeken op die manier te consumeren. Ondanks alle voordelen. De beleving van het lezen blijft een belangrijke rol spelen. Amazon heeft met de Kindle (een e-booklezer) zwaar ingezet op de verkoop van e-books, ze willen als het even kan, de markt beheersen. Inmiddels is de Kindle 2 uit. Met nog weer andere opties. Op de afgelopen BookExpo America, de jaarlijkse expo van de Amerikaanse boekenwereld, kondigde Google aan ook met e-books te willen beginnen. Niet zo vreemd eigenlijk, want Google wil overal haantje de voorste zijn. Op zijn minst willen ze een "slice of the pie" hebben. Dat lukt ze aardig. Amazon zal dan ook niet erg blij zijn met het vooruitzicht van deze nieuwe speler. Google gaat in zee met de Sonyreader, de grootste concurrent van de Kindle. Voor de concurrentie en de prijsstelling is een tweede grote verkoper van e-books natuurlijk wel weer gunstig. Niet iedereen is overigens blij met het fenomeen e-books. Er zijn bijvoorbeeld auteurs, die uitdrukkelijk verbieden om hun boeken te digitaliseren. En ook zijn er lezers, die er niets van moeten hebben. Dat zal nog wel een strijd worden. En het zal nog de nodige tijd kosten voordat het volledig geintroduceerd is. Overigens is het e-booksegment het snelst stijgende segment van de boekenmarkt. U leest er meer over in de New York Times hier en hier!