Monday, June 15, 2009

Het spant er om.... NHM (2)

Al eerder iets geschreven over het Nationaal Historisch Museum, dat in Arnhem moet verrijzen. Er was, schreef ik, historische commotie over. En die is nog niet geluwd. Heeft zelfs de afgelopen weken in de pers een hoogtepunt bereikt. Voor - en tegenstanders van een bepaalde visie hebben allemaal hun zegje gedaan. Alle opties zijn uitgebreid besproken, dat hoeft hier niet nog eens te gebeuren. De laatste stand van zaken volgens de Gelderlander is, dat de Kamer (de Kamer voelde zich een aantal weken geleden bekocht door de plotseling nieuw bedachte vestigingsplaats - het NHM moest aan het water komen te liggen en niet in het bos - en de andere inhoudelijke invulling) het nieuwe museum niet bij de Frostbrug wil. Het CDA wil toch bij het Openluchtmuseum bouwen, maar er zijn ook de nodige kamerleden, die het museum helemaal niet meer in Arnhem willen hebben. Vanwege het geruzie? Misschien geldt hier weer het spreekwoord: Twee honden vechten om een been, en een derde gaat ermee heen. Binnenkort komt er hopelijk meer duidelijkheid, want dan gaat de Kamer hierover met de minister in debat. Deze aanhoudende onzekerheid is in ieder geval voor niemand goed.

No comments: