Tuesday, June 16, 2009

De toekomst van Lezen in een digitale wereld

De toekomst van Lezen in een digitale wereld, een interessante vraag. Clive Thompson, schrijver van dit artikel is hier zeer positief over. Over de nieuwe ontwikkelingen welteverstaan. Hij vertelt over een geval van een auteur wiens boek in druk uitgegeven werd, maar ook digitaal op het web gezet. Prompt werden er allerlei discussies gestart, waardoor er veel meer over het boek "te doen"was als wanneer het alleen maar in druk verschenen was. We moeten ophouden met nadenken over de toekomst van het "uitgeven" en ons meer gaan richten op de toekomst van "het lezen". De digitale verschijningsvorm transformeert de manier waarop gelezen wordt. Een wat langer citaat: "Every other form of media that's gone digital has been transformed by its audience. Whenever a newspaper story or TV clip or blog post or white paper goes online, readers and viewers begin commenting about it on blogs, snipping their favorite sections, passing them along. The only reason the same thing doesn't happen to books is that they're locked into ink on paper." Lezers kijken meer en meer wie er gereageerd hebben op een boek of een bepaald thema uit een boek, nemen dat vaak weer mee in hun eigen reacties op weblog, Facebook of MySpace. Als gevolg van deze levendige discussies ontstaat de behoefte het boek rustig te lezen voor een volledig doorgronden: in druk! In ieder geval zorgt digitale verspreiding voor een veel grotere bekendheid en mogelijkheid tot discussie. Dit sociale element moet in de huidige web2.0 tijden niet onderschat worden. Ik eindig met het volgende citaat: ".....books have been held hostage offline for far too long. Taking them digital will unlock their real hidden value: the readers". Een boeiend artikel, dat met name door de uitgeefwereld ter harte genomen zou moeten worden. Overigens, over de beleving van het lezen, een aspect dat ook een belangrijke rol speelt, vindt u hier niets.

No comments: