Wednesday, June 3, 2009

Hersenen, Bewustzijn, Zicht op onszelf

Hersenen, Bewustzijn, Zicht op onszelf / auteur: Palmyre Oomen e.a. Uitgegeven door het Thijmgenootschap. Door een aantal neurowetenschappers, filosofen en theologen worden bijdragen geleverd aan het thema "Hersenen en Bewustzijn". Dit levert vrij scherpe verschillen van inzicht op. De neurowetenschappers (Lex Cools en Dick Swaab) stellen op basis van wetenschappelijke feiten en onderzoeken prikkelende vragen ten aanzien van vrije wil, bewustzijn, geest en ziel. "Wij zijn onze hersenen" aldus Swaab. Onze geest is slechts het product van het functioneren van onze neuronen. Na onze dood blijft er dan ook niets over. Grotendeels is ons leven van tevoren gedetermineerd, en ligt vast in hersenstructuren. Palmyre Oomen, theoloog, filosoof en bioloog, probeert in de laatste bijdrage in dit boek bruggen te slaan. Dat moet ook wel, omdat er anders voor religie niets over blijft. Zij doet dit allereerst door vraagtekens te zetten bij de interpretatie van neurowetenschappelijk onderzoek. Haar brug moet van erg ver komen en overtuigt niet. Waarom zulke kronkelwegen bewandelen om een brug te slaan en iets wat relatief simpel lijkt, verschrikkelijk ingewikkeld maken? Afijn, oordeelt u zelf maar. Een interessant thema, inzichtelijk behandeld.

No comments: