Monday, June 22, 2009

Evolution for everyone

Evolution for everyone / auteur: David Sloan Wilson. Het is dit jaar 200 jaar geleden, dat Darwin geboren werd. Dat zullen we weten ook, want er wordt veel aandacht aan besteed in pers en op TV, en er komen vele nieuwe titels over hem en de evolutietheorie uit. Eén van de aardigste boekjes, die ik de laatste tijd over evolutie gelezen heb is van de hand van David Sloan Wilson en getiteld: Evolution for Everyone. De titel is inmiddels ook in het Nederlands verschenen. Wat mij van dit boek is bijgebleven is de impact die evolutie heeft. Impact op allerlei terrein. En Sloan Wilson laat dit op een simpele maar aanstekelijke wijze zien. Het gaat niet alleen om dinosauriërs en het ontstaan van de mens, nee elk gedrag, waarom de dieren en mensen op een bepaalde wijze handelen bezien in het licht van de evolutie is opeens veel beter te verklaren en logischer. Hij geeft tientallen voorbeelden, die ook nog eens smeuiig weglezen. De auteur geeft aan het begin van dit boek het recept van de evolutietheorie. Dat recept is eigenlijk heel simpel en bestaat uit slechts 3 ingredienten: variatie, consequenties en erfelijkheid. Welke consequentie heeft een bepaalde variatie voor zijn overleving (dus aanpassing aan de omstandigheden, survival of the fittest = best aangepast) en hoe goed erft die variatie over. Dat is eigenlijk alles. Sloan Wilson is professor aan Binghampton University in de biologie en antropologie en heeft hiermee naar mijn mening een zeer leesbaar boek afgeleverd. Creationisme en Intelligent Design komen slechts heel even aan de orde. Meer informatie over de schrijver vindt u op de site van Binghampton University.

No comments: