Tuesday, June 23, 2009

Change or Die?

Dat is de vraag waar de "University Press" van tegenwoordig zich voor gesteld ziet. Want, de vanzelfsprekendheid waarmee hun titels afgenomen worden / werden, bestaat niet meer. Vroeger werkte men in de universiteits bibliotheken veel met gedrukt (naslag) materiaal. Ook verder was veel in gedrukte vorm aanwezig, denk aan tijdschriften en andere academische titels, nodig voor een studie aan die universiteiten. Om dit te illustreren even een wat langer citaat: "Students will use heavily anything that can be accessed by a computer,” she said. While faculty in some disciplines (primarily in the humanities) are still ordering print monographs, students are so committed to digital resources that they generally don’t use print resources unless forced to do so by a faculty member. Students, she said, “don’t know how to use a print phone book.” Students are so committed to the idea of easy access, she continued, that they tend not to use online resources that have extensive systems to limit use or that ask for a lot of verification." Een university press heeft natuurlijk ook nog eens te maken met een (jonge) doelgroep, die bij uitstek gebruikt maakt van de nieuwe mogelijkheden. Een bijkomende moeilijkheid. Nog een citaat: "At York, based on student requests for more computers in the library, the college got rid of 85 percent of its print reference materials (while still keeping access to equivalent reference materials in digital form). While the online reference works are used constantly, Jacoby said, hardly anyone uses the remaining print reference works." Deze ontwikkeling van druk naar online (bestanden en internet), en naar e-journal en e-book zal een grote uitdaging betekenen voor de University Press. Of ze hier goed op kunnen inspelen zal de toekomst uitwijzen. Een interessant artikel hierover vindt u in Inside Higher Ed.

No comments: