Thursday, January 29, 2009

Rijnboog op de wip?

De laatste tijd zijn er meer en meer geluiden te horen, die manen tot voorzichtigheid t.a.v. Rijnboog. Misschien zelfs er maar helemaal vanaf te zien. Volgens een initiatiefgroep is de huidige kredietcrisis dan ook zo gek nog niet. Het is een moment om zaken nog eens te heroverwegen, weer tegen het licht te houden, zeker financieel gezien. Arnhem heeft nu niet bepaald een gelukkige hand op het terrein van grote projecten. Begrotingen werden gemaakt, maar ook telkens gigantisch overschreden. Een leermoment dus. De initiatiefgroep waar het hier om gaat heeft vorig jaar December een Cultuurmanifest uitgebracht en aangeboden aan Burgemeester Krikke. Dit was mij even ontgaan. Jammer, want het is toch wel belangrijk voor de Bibliotheek. In het manifest wordt er namelijk voor gepleit om de bouw van een Kenniscluster te heroverwegen. Ik citeer nu: "De plannen voor het onderbrengen van de bibliotheek in een kenniscluster met de cultuureducatieve instellingen (Domein e.a.), de Volksuniversiteit, het Gelders Archief en het Historisch Museum, verdienen heroverweging. De huidige locatie van de bibliotheek aan de Koningsstraat is zo slecht nog niet. Bovendien zijn er belangrijke inhoudelijke en technologische ontwikkelingen waardoor de bibliotheek een heel andere positie moet gaan innemen. De toegevoegde waarde van clustering met de front-office van het archief en het historisch museum is niet zodanig dat dit een investering van vele tientallen miljoenen rechtvaardigt." Een toch wel onthullend en onthutsend citaat. Ook de rest van het manifest is verplichte leesstof. Het manifest eindigt met het spreekwoord "Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald". Individuen willen zich hier nog wel eens aan houden, overheden heb ik dit bij grote projecten nog nooit zien doen. Het manifest is ondertekend door een aantal bekende personen, waaronder Jan Terlouw. Ben uiterst benieuwd hoe dit allemaal afloopt.

2 comments:

Maria Wezendonk said...

Dit is niet het eerste anti-rijnboog artikel en niet de eerste groep mensen die tegen de plannen voor de stadsontwikkeling zijn, er zijn er al meerdere geweest. Gezien de namen van de ondertekenaars, veel "oud"hotemetoten denk ik niet dat dit artikel veel invloed zal hebben. Juist in tijd van economische neergang is het belangrijk dat dergelijke projecten juist wel doorgaan. En dat de bieb niet aan een nieuw gebouw toe is??????

biebblogger said...

Ik heb het artikel nog vrij neutraal gelaten Maria. Weet dat er uit veel meer hoeken kritiek is, waarbij de in het artikel genoemde argumenten een belangrijke rol spelen.