Tuesday, January 20, 2009

Inaugural Address

Het is bijna zover, vanavond om 6 uur precies houdt Barack Obama als net beedigde nieuwe president van de VS zijn "inaugural address". Dat doet elke nieuwe of herkozen president. Er zijn beroemde speeches bij. Wie kent bijvoorbeeld niet de zinsnede: "So, first of all, let me assert my firm belief that the only thing we have to fear is fear itself" van Franklin Delano Roosevelt. Hij sprak deze zin uit tijdens zijn eerste inaugurele speech, toen het land grote problemen kende als gevolg van de beurskrach van 1929 - het hele systeem was als een kaartenhuis ingestort. Of: " Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, in order to assure the survival and the success of liberty" uitgesproken door John F. Kennedy tijdens zijn enige inaugurele speech. "And so, my fellow Americans: ask not what your country can do for you—ask what you can do for your country" is nog bekender en ook van Kennedy. Beroemd geworden is ook de volgende zinsnede: "With malice toward none, with charity for all, with firmness in the right as God gives us to see the right, let us strive on to finish the work we are in, to bind up the nation's wounds, to care for him who shall have borne the battle and for his widow and his orphan, to do all which may achieve and cherish a just and lasting peace among ourselves and with all nations", afkomstig uit de tweede inaugurele speech van Lincoln. Een zeer korte speech in tegenstelling tot zijn eerste. De burgeroorlog was net voorbij, het zuiden overwonnen door het noorden, de unie bewaard maar ten koste van wat? Lincoln probeert aan te geven dat er zo snel mogelijk een verzoening tot stand moet komen en dat men moet proberen elkaar te helpen en geen haat jegens elkaar te koesteren. Korte tijd later werd hij, zoals u weet, neergeschoten. Ben benieuwd hoe de speech van Obama zal verlopen, want hij kan er wat van. Mocht u oudere inaugurele redes nog eens willen nalezen, ze zijn te vinden bij Bartleby.com.

2 comments:

Anonymous said...

Ich Ihnen bin sehr verpflichtet. cialis preis cialis bestellen ohne rezept [url=http//t7-isis.org]levitra 10mg[/url]

Anonymous said...

Hi Everyone, I am not completely new to the site but I figured today was as good as time as any to say hi there, so.. well hey there :)

If anyone wants to see, this is [url=http://provenpenisenlargement.blogspot.com/]Community blog