Tuesday, April 21, 2009

Web 2.0, of web 3.0?

Wat is de toekomst van internet? Daarover werd vorige week een conferentie gehouden in Amsterdam, the Next Web. Zijn we net gewend aan web2.0 (ik althans), blijkt dat dat alweer uit aan het raken is. Volgens dit artikel en de sprekers op Next Web wordt internet nog socialer. Hoezo Facebook en Hyves een hype? Hoezo dacht u dat dat wel overwaaide? De focus komt juist nog meer op die sociale sites te liggen, "lifecasten" is in opkomst en Twitter, waarover ik in een posting een tijdje geleden beloofd had niets meer te zullen zeggen is helemaal de toekomst. En, Twitter is een uiterst simpele toepassing. Een citaat: "Twitter volgens velen de scheidingslijn tussen web 2.0 en het nieuwe web, is volgens Keen een goede mogelijkheid om de talenten van het individu te exploiteren. Mensen, die iets kunnen en iets te vertellen hebben, krijgen veel volgers." Sommige Twitteraars hebben 10-duizenden volgers, enkelen nog veel meer. En dan kan wat je wilt of zegt op Twitter wel degelijk zoden aan de dijk zetten. Je kunt het voor PR doeleinden gebruiken, maar ook om een mening te ventileren of te linken naar andere sites of foto's op het web (Flickr). Kortom, de mogelijkheden zijn onuitputtelijk. U zult mij dan ook niet voor het laatst over Twitter gehoord hebben, dat is een belofte die ik wel kan doen. Of dit echt de toekomst is van het web, is natuurlijk maar de vraag, het blijft altijd koffiedik kijken. Lees er meer over in dit artikel in de Volkskrant.

No comments: