Friday, June 15, 2007

Quiet, please!

Bibliotheken veranderen de laatste jaren sterk. Je kunt er tegenwoordig van alles aantreffen, behalve stilte. Aldus Bill Otto, een 64-jarige bibliotheekgebruiker in Amerika. Je kunt er naar muziek luisteren, downloaden, films kijken, internet gebruiken, cursussen volgen, met huiswerk geholpen worden, maar stilte, ho maar! Klanten praten hardop met elkaar, GSM telefoons gaan voortdurend af, en er klinkt muziek . Citaat van de bibliothekaris: "The goal is to stay relevant in a modern, Internet-dependent world." Maar volgens Otto is deze revolutie binnen de bibliotheekwereld niet alleen maar positief. Hij beweert: "The system is dumbing down" en nog een citaat: "The public library is trying to be all things to all people -- but maybe that's wrong. We just keep adjusting the standards and lowering them." En er zijn andere bibliotheekgebruikers die het van harte met hem eens zijn. Maar de overgrote meerderheid ziet de veranderingen wel zitten. U kunt het hele artikel, dat over de amerikaanse situatie gaat, hier lezen. Hoe zou de nederlandse gebruiker deze ontwikkeling vinden? Gelezen op http://www.librarystuff.net/

No comments: