Tuesday, October 16, 2007

Digitaal bewaren

Het bewaren van digitale content roept zo zijn eigen problemen op. Op micro-schaal worden we hier allemaal mee geconfronteerd als thuisgebruikers van PC's. Want, maken we een backup van onze kostbare informatie, .......... of niet? En hoeveel backups maken we, want stel, dat die externe harde schijf eens kapot gaat. Een herkenbaar probleem dus. Naarmate bibliotheken en instellingen meer digitale content hebben, wordt het probleem nijpender. Vroeger had je een of twee extra exemplaren van een boek als backup, nu moet er iets anders verzonnen worden. Een van die oplossingen heet LOCKSS (Lots of Copies Keep Stuff Safe), open-source (dus gratis) software, die iedereen kan gebruiken. Citaat: "computers running LOCKSS software, share content with one another, ensuring that digital content is not simply backed up to one or two locations but is replicated across a network". Het lijkt het ei van Columbus, maar moet de opslagcapaciteit hier niet gigantisch groot voor zijn? Meer over LOCKSS leest u hier. Een extra probleem in het digitale tijdperk is de veroudering, en het daardoor onbruikbaar worden, van de informatiedragers. U leest er meer over op het blog van David Rosenthal.

No comments: