Tuesday, September 22, 2009

Leven zonder God

Leven zonder God / auteur: Harm Visser. In elf interviews worden elf wetenschappers, kunstenaars en filosofen aan de tand gevoeld. Ze zijn allen atheist, niet-gelovig. Hoe is dat zo gekomen en welke visie houden ze er op na met betrekking tot religie? De interviews zijn bijzonder interessant en wisselend van stijl. Herman Philipse, de filosoof, formuleert zeer logisch, er is geen speld tussen te krijgen, anderen zijn wat losser in hun taalgebruik en formuleringen. Allen zijn het er echter over eens, dat het bestaan van (een) God zeer onaannemelijk is, door niets gestaafd wordt, terwijl alle feiten en theorieën waar we nu mee werken steeds duidelijker in een andere richting wijzen. Ook het idee, dat een leven zonder God niet ethisch en moreel zou kunnen zijn slaat volgens de meeste geïnterviewden nergens op; integendeel zelfs, niet-gelovigen zijn vaak ethischer dan gelovigen. In dit verband wijst men dan op alles wat er in naam van de verschillende goden allemaal heeft plaatsgevonden en nog plaatsvindt. Religies worden verklaard uit evolutionair-biologisch oogpunt, het had een reden dat de mens vroeger goden bedacht, het maakte zijn overlevingskansen groter. Het is lastig de interviews in kort bestek samen te vatten, maar ze zijn het lezen alleszins de moeite waard en stemmen tot nadenken. Andere auteurs die zich met deze materie beziggehouden hebben zijn o.a. Richard Dawkins, Sam Harris en Christopher Hitchens.

No comments: