Tuesday, September 15, 2009

the Beagle

Dat het dit jaar Darwinjaar is kan bijna niemand ontgaan zijn. Er zijn al vele activiteiten in dat verband geweest, daarnaast uitzendingen op Radio en TV. Bovendien heeft een golf aan publicaties het daglicht gezien. Begin September is de clipper "Stad Amsterdam", dat is een oud zeilschip uit de tijden, dat Darwin de zeeen bevoer, begonnen aan haar wereldreis. Het is de bedoeling om de reis, die de Beagle (het schip van Darwin) gemaakt heeft, na te zeilen. Ik citeer even een paar regels van de website om u een indruk van het doel te geven:

"In het Darwinjaar onderzoekt de VPRO, in samenwerking met Teleac en het Vlaamse Canvas, de richting van die ontwikkeling. De VPRO vaart opnieuw de route van de HMS Beagle met de clipper Stad Amsterdam. Eerst van Engeland naar het zuidelijkste puntje van Zuid-Amerika. Daarna van de Galapagos eilanden via Australie naar Zuid-Afrika."

Tijdens de reis zal allerlei wetenschappelijk onderzoek gedaan worden. Van deze tocht wordt uiteraard op velerlei manieren verslag gedaan. Via een website, maar ook via foto's, filmpjes en via Twitter kunt u volgen wat er zoal gebeurt. Alles zeer multimedia dus. Het schip is een soort mobiele studio. Ook is de VPRO gestart met een serie uitzendingen op TV, waarin uit de doeken gedaan wordt hoe het staat met de onderzoeken en de mensen op de Stad Amsterdam. Het schip zal een wisselende bezetting van wetenschappers krijgen, afhankelijk van de onderzoeken, die gedaan worden. Er zijn een paar vaste krachten. De naam van die van Sarah Darwin is daarvan wel de bekendste. Zij is de achter-achterkleindochter van Darwin, en zelf ook biologe. Ook Redmond O'Hanlon zal de hele reis aanwezig zijn. De reis van Darwin was een fascinerende reis, en is dat ook nu nog - interessant om te zien wat er veranderd is die tijd. U vindt de "prachtige" website bij de VPRO. Over de website zal ik niet veel vertellen, kijkt u zelf maar, hij is simpel en doelmatig te navigeren en biedt alles om de tocht goed te kunnen volgen.

No comments: