Sunday, May 23, 2010

Een nationale feestdag ...

De laatste tijd woekert er een levendige discussie over het instellen van een nationale feestdag. Die discussie spitst zich toe op de vraag welke datum (lees historische gebeurtenis) we daarvoor moeten uitkiezen. Wat ik mis is een gedegen discussie vooraf over nut en noodzaak van zo'n dag. Argumenten tot nu toe: andere landen hebben ook een nationale feestdag en zo'n dag is goed voor de Nederlandse identiteit.

Het naakte feit dat andere landen iets doen maakt het niet noodzakelijk tot iets goeds of nastrevenswaardigs. Er zijn veel zaken, die ik niet van andere landen zou willen overnemen. Bovendien tast het klakkeloos overnemen van gewoonten van andere landen juist onze Nederlandse identiteit aan. Dit is verderfelijk copycat gedrag waar geen echte behoefte aan ten grondslag ligt. Wij ontlenen onze identiteit aan het feit dat we geen nationale feestdag hebben: dat is één van de weinige dingen waarin we ons nog onderscheiden van andere landen.

Een gezonde Nederlandse argumentatie, die zuinigheid met vlijt combineert lijkt mij: weet u wel hoeveel zo'n dag gaat kosten? Dat kunnen we beter besteden.

Een geheel andere benadering lijkt me ten slotte de volgende: we hebben allang een nationale feestdag namelijk koninginnedag! Uniek in de wereld en dus reuze identiteitsbevorderend. Sneu voor mensen met een republikeinse inborst (zoals ik) maar het is toch echt ons grootste volksfeest.

Met nauwelijks ingehouden groet B.Logger

No comments: