Monday, May 17, 2010

Ebooks en bibliotheken

Ik kwam dit artikeltje tegen op een blog. Het ging o.a. over de verhouding tussen uitgevers van ebooks en bibliotheken. Amerikaanse toestanden en situaties, maar toch, speelt het hier ook?

De vragensteller uit de bibliotheekwereld vraagt aan een uitgever of hij ook nagedacht heeft over welke rol bibliotheken zouden kunnen spelen in de distributieketen van ebooks. Ik gebruik even een wat langer citaat om zijn antwoord weer te geven:

"That is a very thorny problem", said Sargent. In the past, getting a book from libraries has had a tremendous amount of friction. You have to go to the library, maybe the book has been checked out and you have to come back another time. If it's a popular book, maybe it gets lent ten times, there's a lot of wear and tear, and the library will then put in a reorder."

De huidige situatie dus. En vervolgens gaat hij verder met het schetsen van de toekomst: "With ebooks, you sit on your couch in your living room and go to the library website, see if the library has it, maybe you check libraries in three other states. You get the book, read it, return it and get another, all without paying a thing."

Een ideale situatie? Nee, want hij heeft niet goed nagedacht over bibliotheken, hoe ze werken, hoe ze gefinancierd worden. Want: "The patron-on-the-couch scenario wouldn't work for libraries either- why would a town support its library's ebook purchasing if everyone could get the ebook from a library 3 states away? The fee-per-circulation model would be a disaster for most libraries, which have fixed annual budgets, and can't just close in September if they've spent their circ budget."

Daar zitten dus nog een paar haken en ogen aan. Voorstellen die bibliotheken gedaan hebben werken weer niet altijd voor andere bibliotheken of zijn nadelig voor de uitgevers. Het is zo wie zo zaak voor uitgevers en bibliotheken om de tafel te gaan zitten. En misschien kunnen boekverkopers dan ook direct aanschaffen. Belangrijk is dat dit eerst goed geregeld wordt.

No comments: