Tuesday, May 25, 2010

Dieren in het nieuws ....

Af en toe lees ik weer eens over een 107-jarige, die een oproep ontvangt om aan de leerplichtwet te voldoen. Vermakelijk zo'n oudje, die door de computer voor een 7-jarige wordt aangezien, het kan natuurlijk altijd nog gekker....

Zo kreeg een varken in de Britse gemeente East Sussex onlangs een oproep om zich als stemgerechtigde te laten registreren.... Volgens de eigenaar heeft het varken hier geen gebruik van gemaakt. Heb je de kans laat je 'm voorbij gaan, 't zijn net mensen ....

Het dier kreeg vaker post sinds de stal werd opgeknapt. Vermoedelijk is het varken in verband met de verbouwing per abuis als persoon geregistreerd. Als dit de reden is ben ik benieuwd naar haar naam, zover ik weet moet je zowel een voor- als een achternaam hebben om voor registratie in aanmerking te komen (dit pleit tegen de bio-industrie met haar cijfercodes) en ... dit varken moet toch minstens 18 jaar oud zijn...

Jammer dat het geen koe betrof, dan kun je pas echt van stemvee spreken! Maar ja de kiezer als varken levert weer een aardige omdraaiing op van de Angelsaksische opvatting dat politici 'pigs' zijn, sinds eind jaren 60 geen ongebruikelijke omschrijving van autoriteiten van allerlei slag. Deze vergelijking komt wellicht voort uit het onvolprezen boek 'Animal farm' van George Orwell waarin dieren de macht overnemen en varkens de nieuwe machtsbeluste elite vormen.

Onwillekeurig gaan mijn gedachten ook naar het pas verschenen boek 'democratie voor dieren' waarin de schrijver betoogt dat mensenrechten een integraal onderdeel dienen te worden van dierenrechten waarbij wij mensen dus als een diersoort worden gezien. Een interessante gedachte... Aan elkaar verwante religies met een boek stellen, dat God de mens als de kroon der schepping ziet en dat wij onszelf daarom ook zo mogen beschouwen. We hebben het dan over Jodendom, Christendom en Islam. Hindoeïsme en Boeddhisme kijken hier een slag anders tegen aan (eerbied voor alle leven). De wetenschap (volgens sommigen een nieuwe religie) ziet de mens als een diersoort en staaft dit met harde bewijzen.

Vanuit dit gezichtspunt hoeft een partij voor de dieren helemaal geen 'one issue partij' te zijn waar ze zo vaak voor wordt uitgemaakt. Er kan, mits goed onderbouwd, een geheel ander mensbeeld en wereldbeeld achter zitten. Dit kan nog even duren want van mijn als altijd goed geïnformeerde katten vernam ik dat deze partij voorlopig nog worstelt met haar interne democratie tussen de maar al te menselijke leden...

met diervriendelijke groet B.Logger

No comments: