Monday, April 21, 2008

Darwin en Internet

De twee hadden natuurlijk niets met elkaar te maken. De link die er nu is bestaat hieruit, dat het grootste deel van Darwin's archief online gezet is. En Darwin had een zeer uitgebreid archief. Dit was in handen van The University of Cambridge, die het gedigitaliseerd heeft. Niet alleen zijn eigen archief met een kladversie van "On the origin of species" is hier te vinden, ook veel prachtig illustratiemateriaal en natuurlijk biografische gegevens. Daarnaast kunt u MP3 files met zijn werk downloaden. Het jaar 2009 heeft vast wat te maken met deze actie. Dan is het namelijk precies 150 jaar geleden, dat "On the origin of species" het licht zag. En 200 jaar geleden, dat Darwin geboren werd. Een uitgelezen moment dus om het materiaal online te zetten, want 2009 zal groots gevierd worden. Dat het boek een enorme impact had en heeft staat buiten kijf. Vergelijkingen worden gemaakt met de Bijbel: het belang dat de Bijbel bijna 2000 jaar gehad heeft, datzelfde belang zal Darwin met zijn evolutietheorie nu en in de toekomst hebben. U leest er alles over op Darwin-online.

1 comment:

Anonymous said...

See Please Here