Wednesday, October 8, 2008

Jacob van Maerlant

Museum Meermanno te Den Haag toont van 11 oktober 2008 tot 11 januari 2009 de twintig mooiste miniaturen uit de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant in de tentoonstelling ‘Maerlants Rijmbijbel. Middeleeuws meesterschap in tekst en beeld'. Jacob van Maerlant, een Vlaamse dichter die aanvankelijk ridderromans schreef, voltooide de Rijmbijbel in 1271. In dit boek zette hij bijbelse verhalen op rijm. Bijzonder was dat hij dit in zijn landstaal deed, het Middelnederlands. De meeste boeken werden indertijd in het Latijn geschreven, een taal die de lagere adel en de opkomende burgerij niet goed beheersten. (tekst overgenomen van 'Boekendingen', waar u ook de rest van het artikel kunt lezen).
Lijkt me prachtig om te zien, want op dit terrein zijn vroeger met monnikengeduld vele juweeltjes vervaardigd.

No comments: