Tuesday, August 25, 2009

De Toekomst van het Lezen

Of: "Are Hollywood And The Internet Killing Reading?" is de vraag die in dit artikel gesteld wordt. Een al wat ouder onderzoek wijst uit dat literair lezen een scherpe terugval laat zien. Het gaat dan over de periode van 1982 tot 2002. We hebben het volgens het onderzoek over mensen die uberhaupt een werk van literatuur lezen. Een nationale crisis werd het hier genoemd, "representing a "general collapse in advanced literacy." Niet best dus. Maar (hoe is het mogelijk?) de cijfers van een aantal weken geleden laten een heel ander beeld zien. En ik citeer maar weer even: "the latest figures showed a turnaround. They also revealed that for the first time since 1982 the proportion of adults who had read at least one novel, short story, poem or play in the previous year had risen." Deze stijging wordt o.a. toegeschreven aan het programma "The Big Read", "which encourages entire communities to read and discuss one particular book, such as F. Scott Fitzgerald's The Great Gatsby, Zora Neale Hurston's Their Eyes Were Watching God, Mark Twain's The Adventures of Tom Sawyer or Henry James' Washington Square." Vergelijkbaar dus met ons "Nederland leest" waarin een boek van een bekend auteur door bibliotheek en boekhandel uitgedeeld wordt. Bedoeling daarbij is dat het door zoveel mogelijk Nederlanders gelezen wordt en daarna dat het in allerlei groepjes en verbanden besproken wordt. En het werkt echt is de ervaring in mijn eigen omgeving. Er wordt in ieder geval gelezen. Maar er is ook kritiek, want jongeren lezen misschien wel op internet, maar "what are they reading? It is not likely Mark Twain or William Faulkner or Walt Whitman or Ralph Ellison but rather Facebook, MySpace or Twitter. Text messaging is also a form of reading, but it is not going to keep the higher end of literary culture alive." Ik denk dat we moeten eindigen met te constateren dat lezen wel degelijk "onder druk" staat. Reading is at Risk!

No comments: