Wednesday, February 20, 2013

Collecteren


Ik collecteer voor Amnesty International.

Principiële keuze: vrijheid van meningsuiting is nauw verbonden met het bibliotheekvak. Die vrijheid begint namelijk bij vrijheid van het vergaren van informatie door iedereen, waar ook ter wereld, ongeacht religie, overtuiging, rang, status, opleidingsniveau of wat dan ook.

Tot voor kort schafte ik de geschiedenis boeken aan voor deze bieb.

Daar waren ook wel eens omstreden boeken bij die bijvoorbeeld de Holocaust ontkenden of minimaliseerden. Er waren ook boeken die Iran als de grootst denkbare schurkenstaat afschilderden en andere boeken die uitlegden hoe moeilijk hun positie is. Hoewel ik daar zelf wel opinies over heb moeten al die boeken toch beschikbaar zijn voor u, de lezers.

No comments: