Tuesday, February 19, 2013

De toekomst van het klassieke

De toekomst van het klassieke / auteur: Salvatore Settis.   Heeft 'het klassieke' nog toekomst in onze globaliserende wereld? Settis stelt dat in onze tijd steeds meer sprake van oppervlakkig ongefundeerd citeren van klassieken zowel in woord als in beeld. Een bron waaruit, niet gehinderd door enige kennis, onbekommerd geput wordt. Lezers die hoofdschuddend willen instemmen vanwege de eeuwige waarden van het klassieke, onze culturele identiteit en de teloorgang van het onderwijs, komen vervolgens voor een verrassing staan.

In een even boeiende als glasheldere redeneertrant voert Settis ons steeds dieper het verleden binnen; vanaf het heden via de jaren 30 van de vorige eeuw tot en met de oude Grieken. Als vanzelf komen we op die manier telkens de vraag tegen wat men in bepaalde perioden als klassiek beschouwde. De definitie van het klassieke waaierde vele kanten op in de loop der tijd.

Uitgaande van die verschillende oude en nieuwe definities ontkom ik niet aan de conclusie dat het klassieke een dynamisch begrip is, aan verandering onderhevig. Het klassieke wordt telkens opnieuw ontdekt, steeds weer op een andere manier, zowel politiek als literair als ten aanzien van beeldende kunst en architectuur. Settis vergelijkt ook de opvattingen over het klassieke van verschillende culturen, onder andere aan de hand hoe men met ruines pleegt om te gaan. Men zou kunnen stellen dat Settis dit onvoldoende uitwerkt, bezien als omlijsting/kader gaat deze kritiek niet op.

Meesterlijk boek voor wie de klassieke oudheid een warm hart toedraagt en het aandurft om zijn opvattingen eens op te laten schudden.

No comments: