Tuesday, March 19, 2013

Bij een paus

zeus

De verkiezing van een paus is wereldnieuws en met reden: het Christendom is met 33% veruit de grootste religie ter wereld (bron: CIA worldfactbook)
In wedstrijdtermen is de Islam goede tweede met ruim 22%. De overige wereldgodsdiensten liggen hopeloos achter. In ons ontkerstenende Nederlandse hoekje worden deze feiten regelmatig uit het oog verloren.

Er van uitgaande dat Joden, Christenen en Moslims zich tot één en dezelfde God richten (en dat beweren zij allen) is er zelfs sprake van een wereldwijde meerderheid. Een mooie gedachte die (naast een paar onderlinge bloedige meningsverschillen) voorbij gaat aan het feit dat religie, nog los van het bestaan van God, geen democratische instelling is.

In gedachten zie ik de diep bedroefde Zeus die met zijn complete godenfamilie de Olympus afdaalt. 'Men gelooft niet meer in ons' mompelt hij voor zich uit. Beneden aangekomen treft hij onder andere Wodan, Thor en Odin. Ze zitten aan een groot banket met veel drank, gezang en sterke verhalen. Zodra duidelijk is dat ook de Griekse Goden over onuitputtelijke wijnvoorraden beschikken worden ook zij van harte uitgenodigd. 

De twee Christelijke 'oerstromingen' Rooms-katholieken en Oosters-orthodoxen hebben beiden een stevig centraal gezag met een invloedrijk leider. Een beproefde methode om tradities te bewaren (maar niet om te vernieuwen). Nogal verrassend hanteert hun gemeenschappelijke oerbron: het Jodendom, dit principe niet. Hetzelfde geldt voor de veel jongere Islam om maar te zwijgen van de nieuwlichters in het Christendom, de protestanten. Door gebrek aan centraal gezag treft men daar meer extremen aan.

De nieuwe paus is, evenals ik voorstander van 'eenvoudig leven'. Dat spreekt mij aan. 'Eenvoudig leven' was tot nu toe een club met slechts één lid: ik zelf. Maar ook Paus Franciscus ging tot nu toe per openbaar vervoer naar zijn werk, hij woonde evenals ik eenvoudig in plaats van een bisschoppelijk paleis en bereidde zelf zijn eten. In zijn nieuwe baan zal het moeilijk zijn om deze levenswijze vol te houden. Daarom zal ik hem inschrijven als lid van mijn vereniging. Bij deze promoveer ik mijzelf tot voorzitter. 

B.Logger.

1 comment:

Anonymous said...

Saved as a favоrite, I love your wеb site!

Here is my webѕite :: WEBPAGE ERSTELLEN WEBSEITE ERSTELLEN