Thursday, March 7, 2013

het visioen van de oneindige leegte ...


Een collega attendeerde mij op een 'Bookless library', 100% digitaal maar toch nog een fysieke ruimte om te raadplegen, te downloaden, te printen en medewerkers die men om advies kan vragen. Een andere ontwikkeling is de bibliotheek zonder medewerkers. Er staan wel boeken en via een internetverbinding kun je vragen aan een medewerker stellen. Op den duur zullen de meeste mensen uitsluitend E books lezen.

Deze ontwikkelingen combinerend staren we in het verdwijnpunt waarin alle bibliotheken oplossen: lege loze ruimten zonder medewerkers en zonder  producten. Wordt dit ons doomsday? Ik meen van niet.

De behoefte aan professioneel advies over kwaliteit en betrouwbaarheid van informatiebronnen en het (on line) opsporen daarvan blijft bestaan.

Daarnaast zijn er nog andere moedgevende ontwikkelingen: een groeiende behoefte aan stilte, rust en bezinning in de samenleving. Door het sluiten van kerkgebouwen worden bibliotheken de laatste openbare ruimte. Ook worden bibliotheken herontdekt als studieplek en als plaats voor sociaal contact. Feitelijk ontwikkelingen richting de klassieke leeszaal en studiezaal functies in een nieuw jasje.

Bovendien zal de vraag naar fysieke materialen niet volledig uitdoven. Jonge kinderen en oude mensen hebben behoefte aan tactiliteit (aanraken, betasten) prentenboeken en andere tastbare materialen. Kinderen omdat zij actief hun zintuigen uitproberen en daarmee de wereld en ouderen omdat zintuigen afnemen waarbij de tast meestal in tact blijft en zodoende relatief belangrijker wordt. Naast boeken voor kinderen en ouderen blijven er specifieke boektypen, bijvoorbeeld op het gebied van kunst met afwijkende formaten en vormgeving die in druk blijven verschijnen. De bibliotheek kan tevens de plaats worden waar klanten zelf (3D) printing on demand kunnen verrichten. 

No comments: