Thursday, March 7, 2013

De nieuwsfabriek.


Rob Wijnberg: filosoof, journalist, ex hoofdredacteur van nrc.next schreef 'de nieuwsfabriek'. Dit boek gaat uit van nieuwsbehoefte als verslavingsgedrag en hoe het nieuws ons wereldbeeld vormt c.q vervormt.

Traditionele indelingen zoals binnen- en buitenlandredactie, Haagse redactie, economische redactie, sportredactie construeren en bevestigen een even traditioneel beeld op de wereld en het nieuws. Dat is zo 19de eeuws en zo onglobaal gedacht. Geldt evenzeer voor de gewoonte om correspondenten ter plekke en masse te parachuteren waar zogenaamd iets gebeurd in plaats van correspondenten op onderwerpen of thema's zoals milieu, migratie die voor nieuwsgaring ten aanzien van hun thema over de wereld rondtrekken.

Voor mij is de belangrijkste kern van zijn betoog dat wij in feite onze (nieuwe) wereld bekijken door een oud glas in lood venster. En we kijken daar al zo lang door dat we de randen van dit stoffige venster, de vertekingen in het glas en haar verouderde kaders niet meer opmerken. Wijnberg werkt dit gegeven in mijn ogen nog onvoldoende uit. Een andere kern is het nieuwsconsumentisme, de verslavende behoefte aan nieuws in licht verteerbare proporties en uiteraard het gedrag van de nieuwsdealers.

B.Logger.

No comments: