Tuesday, November 11, 2008

Gebruik online databases

"Between 90% and 98% of library users today assume that they can get all of the information they need just by doing a search on Google." en:
"This means that even teachers and students—whose jobs and degrees depend on trust and accuracy—in addition to ordinary Internet users, turn to search engines (e.g., Google, Yahoo) as their first, and perhaps only, destination for information. This behavior, the automatic reliance on Internet search engines as the primary (if not only) way to get the information we need, apparently has been thoroughly ingrained in us, in spite of the likelihood that the best or most reliable information may not be freely available on the Internet, but rather behind firewalls on premium sites that have been written, researched, vetted, and compiled by scholars, researchers, and other knowledge professionals."

Een Amerikaans onderzoek liet zien dat slechts 10% van de bibliotheekgebruikers / leden gebruik maakte van de online databases in de bibliotheek. Online databases die veel betrouwbaardere informatie verschaffen dan Internet. Gebruikers bleken vaak niet op de hoogte van het bestaan ervan. De bestanden worden dus niet goed gepromoot, ook niet door docenten. Schrijver van dit artikel is overtuigd van de wenselijkheid om deze trend om te keren en is daar optimistisch over. Tenslotte, waar zouden we zijn met alleen maar Google tot onze beschikking. Wel aardig om te vermelden, dat het hier een posting betreft op een Brittannica (betrouwbaarder kan bijna niet) Blog.

No comments: