Wednesday, November 5, 2008

OB Eindhoven en beleid

Naar aanleiding van een stukje, dat ik las over de bibliotheek in Eindhoven kwam bij mij de vraag weer eens naar boven hoe een bibliotheek eruit zou moeten zien. En dan bedoel ik niet letterlijk, maar meer in de trant van welke koers zij zou moeten varen. Wat moet een bibliotheek tegenwoordig doen om haar doelgroepen goed te kunnen bedienen, en wat moet zij als gevolg daarvan laten? Want je kunt niet alles doen, je moet keuzes maken. Dat laatste is altijd een heikel punt, bibliothecarissen hebben daar traditioneel moeite mee. En trouwens niet alleen zij, ook onze geldverschaffers, zij verlangen vaak dat wij naast onze gewone taken zoveel mogelijk nieuwe taken oppakken, zoveel mogelijk open zijn, het liefst met minder geld en minder personeel. Dat kan uiteraard niet goed blijven gaan. Er zal ooit een keus gemaakt moeten worden. Het uitlenen van materialen (fictie, non-fictie, recreatief en niet-recreatief) in de breedste zin van het woord is van oudsher een hoofdfunctie van de bibliotheken geweest. Informatiedragers veranderen misschien, maar het principe blijft hetzelfde. Daarnaast spelen het verstrekken van informatie in velerlei vorm (digitale bestanden, internet) en de belevenisfunctie tegenwoordig een belangrijke rol. Het gebruik van en presentatie op sociale sites is in. (web 2.0). Verwacht u nu van mij geen kant en klaar recept voor de toekomst. Wel belangrijk is, hou vast aan je core business (waarom kozen we destijds ook alweer voor dit beroep?), waar je altijd al goed in was, en zet daarnaast in op het digitale, sociale en op nieuwe informatiedragers.

No comments: