Thursday, December 11, 2008

Rijnboog en de nieuwe bibliotheek

In Rijnboog, het plan voor een nieuwe culturele wijk in de stad Arnhem, moet een kenniscluster en een cultureel cluster komen. Een aantal culturele instellingen worden in die visie op twee plaatsen geclusterd. Volgens de plannenmakers, in nieuwe, aansprekende gebouwen. Want dat bibliotheken "cool" zijn en niet meer alleen boekpakhuizen, is wel duidelijk. En, wanneer de inhoud cool is moet ook de buitenkant dat weerspiegelen. Citaat: "The word “library” doesn’t immediately conjure up a sense of coolness but these libraries are much more than just book storage depots. From public archives of knowledge to centers of learning at colleges and universities, libraries can be amazing places - so why shouldn’t they look the part? From alien blob monster buildings to futuristic steel-and-glass mega-structures, here libraries that prove books can be very cool."
Deze coolness zie je dan ook wereldwijd terug in een aantal aansprekende gebouwen. Gelukkig staat er wat Rijnboog betreft nog niets op papier, misschien dat de nog te benoemen architecten eerst even een kijkje hier kunnen nemen om te zien wat er bedoeld wordt met aansprekend en cool.

No comments: