Monday, October 19, 2009

Genesis "verstript"

Robert Crumb, maker van o.a. de strip Fritz the Cat, heeft het bijbelboek Genesis als strip uitgebracht. Dat hier kritiek op zou komen, daar kon je bijna gif op innemen. Crumb staat namelijk bekend om zijn niet altijd even subtiele grafische scenes als underground kunstenaar. Volgens eigen zeggen heeft hij zich letterlijk aan de tekst gehouden. Het zorgde ervoor dat "A sexually explicit illustrated Book of Genesis by controversial artist Robert Crumb, which features Bible characters having intercourse, has been condemned by religious groups". En: "The book, which is released this month, carries the warning "adult supervision recommended for minors", and is described as "scandalous satire" by its publishers. It includes graphic illustrations of Bible characters having sexual intercourse, and other scenes depicting naked men and women as well as "gratuitous" depictions of violence." Crumb, die de bijbelverhalen als prachtige verhalen ziet, als mythen, maar zeker niet als het overgeleverde woord van God had hier geen enkele moeite mee. Maar religieuze leiders des te meer. De bijbel werd niet met het respect behandeld dat het boek verdiende, vonden ze: "If you are going to publish your own version of the Bible it must be done with a great deal of sensitivity. The Bible is a very important text to many many people and should be treated with the respect it deserves". Zoals al gezegd, deze kritiek was te verwachten. Gelukkig zijn er ook religieuzen die het wat minder serieus opnemen en die het zelfs een goed stap vinden: "Other leading religious figures have been more supportive of the work. "I didn't think it was satire," said the Bishop of Croydon, the Rt Rev Nick Baines. He set out to say; 'this is important, fundamental myth' and it seems to me he's done a good job". U leest er meer over op de site van de Telegraph. Ook de Volkskrant van zaterdag 17 October besteedde uitgebreid aandacht aan Crumb's Genesis.

No comments: