Monday, July 20, 2009

Neutelings Riedijk bouwt Kenniscluster

Architectenbureau Neutelings Riedijk mag van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem het Kenniscluster Rijnboog ontwerpen. Het college volgt hiermee het advies van de selectiecommissie die de architectenkeuze voor het Kenniscluster heeft voorbereid.

Neutelings Riedijk zien het Kenniscluster als een verlengstuk van de straat. Dit idee geven ze vorm door middel van een enorme trap die, beginnend aan het Bartokplein, het gebouw vanaf de begane grond tot aan het dak doorkruist. Op en aan de trap bevinden zich verschillende publieke ruimten zoals een foyer, een expositieruimte en een leeszaal. Het ontwerp stimuleert zo de onderlinge samenwerking tussen de verschillende organisaties die er gehuisvest zijn.

Het architectenduo gebruikt de maximale afmetingen van de locatie. In hun visie heeft het gebouw zes bovengrondse lagen en één ondergrondse laag, die het mogelijk maakt een verbinding te maken met de historische kelders. De architecten besteden veel aandacht aan duurzame elementen. Zo werkt de binnenstraat in de zomer als een natuurlijke ventilatieruimte en in de winter als warmtebuffer. Voor koeling en een grijswatercircuit wordt regenwater opgevangen.

Europese selectieprocedure
De keuze voor Neutelings Riedijk is gemaakt op basis van een Europese selectieprocedure. Ruim veertig architectenbureaus schreven zich hiervoor in. Na een voorselectie hebben vijf bureaus een visie op het Kenniscluster mogen presenteren aan de selectiecommissie. Naast Neutelings Riedijk Architecten waren dit Claus en Kaan Architecten, Diederendirrix, Jo Coenen en Co Architecten en VenhoevenCS.
De selectiecommissie had de architectenbureaus gevraagd te laten zien op welke manier het Kenniscluster een uitnodigend en toegankelijk gebouw wordt dat inspireert en verleidt, zowel binnen als buiten. Daarnaast moesten de architecten laten zien, welke bijdrage het gebouw aan de stad levert, hoe het past op deze plek en aansluit op zijn omgeving, hoe het gebouw inclusief de buitenruimte gaat functioneren als een cluster met verschillende functies, en wat voor ideeën zij hebben over de duurzaamheid van het gebouw. Neutelings Riedijk scoorde op alle criteria het beste. Met name de reactie van Neutelings Riedijk op de openbaarheid en toegankelijkheid van het gebouw vond de selectiecommissie erg overtuigend.

Het besluit van het college betreft een voorgenomen gunning. De overige architecten kunnen de komende 15 dagen beroep beroep wordt aangetekend kan de opdracht aan Neutelings Riedijk worden gegund. Het ontwerpproces, in samenwerking met de partners van het Kenniscluster, begint in september. De bouw start in 2011. Het kenniscluster opent in 2013 zijn deuren. Het Kenniscluster is een van de projecten van Rijnboog. Kijk voor meer informatie op www.rijnboog.nl en op www.cultuurinrijnboog.nl.

Bekende gerealiseerde ontwerpen van Neutelings Riedijk zijn onder meer het Centrum voor Beeld en Geluid in Hilversum en het Belastingkantoor in Apeldoorn. Ook ontwierp Neutelings Riedijk het Museum aan de Stroom in Antwerpen dat momenteel wordt gebouwd.

No comments: