Tuesday, July 14, 2009

Books and Blogs, Made for Each Other?

De vraag "is the Internet killing reading?" wordt regelmatig gesteld. Een andere vraag zou kunnen luiden: hoe beinvloeden internet en lezen elkaar? Ik heb daar nog niet zo lang geleden op dit weblog over gepost. Het is een brede vraag, enger gesteld zou je je ook kunnen afvragen welke invloed weblogs en boeken op elkaar hebben. Loopt het lezen van boeken terug door het fenomeen internet en met name "weblogs over boeken?" Of, gaat er juist een positieve invloed van weblogs uit? Dit artikel (een posting op een weblog) beweert dat "an attempt is being made to utilize the web to increase reading, especially of books, as a community of book lover bloggers has grown." Er volgt nu een wat langer citaat dat evenwel precies duidelijk maakt wat de voordelen van weblogs zijn bij de promotie van boeken:

  • Blogs offer immediacy. Bloggers can address issues quickly and can discuss books at the time they are published or are otherwise in the news.

  • Blog writing is more personal and casual, allowing for a friendlier feel, attracting some loyal followers.

  • Because blog postings are often short, writers have to hone more concise writing skills.

  • Comments from blog readers start conversations that may bring forth issues that the blog writer did not address. They may also correct errors or otherwise keep the blog writer honest.

  • Through comments, bloggers know their readers better.
In de paneldiscussie hierover kwam o.a. het volgende naar voren: "het probleem van de autoriteit". Vroeger had elke krant zijn eigen, gezaghebbende boekbesprekers. Lezers wisten met wie ze te maken hadden en voeren daar vaak blind op. Dat punt is de laatste tijd enigszins opgegeheven doordat de meeste reviewers tegenwoordig hun eigen weblog hebben. Een ander punt dat door het panel naar voren gebracht werd was dat de meeste bloggers over boeken niet betaald worden voor hun moeite, die niche is te klein. Men blogt omdat men niet anders kan als boekenliefhebber. Twitter zal het bloggen over boeken nooit vervangen en geen van de panelleden dacht ook dat hun internetactiviteiten schadelijk waren voor "de gedrukte markt". Concluderend kan gesteld worden dat het onderhouden van weblogs over boeken juist een positieve, stimulerende invloed op het lezen (de boekenmarkt) heeft. Gelooft u het niet lees dan gerust dit engelstalige artikel en kijkt u ook eens op een van de vele boekenweblogs. Het weblog over boeken is een tool die overigens ook uitstekend door bibliothecarissen gebruikt kan worden, kijkt u maar eens op Bieblog Hengelo.

1 comment:

Anonymous said...

hmm... 10x for thread :))