Tuesday, March 8, 2011

Nicholas Carr – The Shallows

Het nieuwe boek van Carr heb ik nog niet gelezen. Dus uit eigen ervaring kan ik er niet over meepraten. Dat weerhoudt me echter totaal niet om dat toch te doen. Ik had al wel eens een interview met hem gelezen. Hij is hot. Hij beweert ondermeer dat internet onze manier van denken verandert en mijn idee was dat hij hier niet zo gelukkig mee was.

Maar, is de vraag, is de mens door de geschiedenis heen niet continu geëvolueerd? Hebben zijn hersens zich niet continu aangepast aan veranderende omstandigheden? Om de beste kans te hebben te overleven. En was dat slecht? Het heeft ons tenslotte gemaakt tot wat we nu zijn.

Om deze vraag direct maar te beantwoorden: “The late Stephen Jay Gould, one of the most respected of evolutionary biologists, once said: "There has been no biological change in humans in 40,000 or 50,000 years. Everything we call culture and civilisation we've built with the same body and brain."

Stephen Jay Gould bleek het mis te hebben.“Our ability to map the human genome has revolutionised our understanding of human evolution. By comparing the DNA of thousands of people from around the world, scientists are able to see how different we all are genetically. And that means they can see if different people have evolved apart from each other – whether our species has continued to evolve”. Door de huidige kennis op DNA gebied wordt het dus mogelijk individuen met elkaar te vergelijken en te zien waar ze van elkaar verschillen. En waarom ze waarschijnlijk zo geworden zijn.

We keren terug naar Carr en ik citeer nu even van een blog: “Carr meent dat we door deze kenmerken van internet de vaardigheid verliezen om met volledige aandacht te lezen en om dieper op materie in te gaan. De huidige opkomst van mobiel internet zorgt ervoor dat deze manier van denken volledig geïncorporeerd raakt in onze manier van denken. Carr haalt er hersenonderzoek bij dat bewijst dat onze hersenen tijdens ons leven veranderingen kunnen ondergaan, veroorzaakt door externe factoren. Zoals, jawel: internet. Er is echter nog hoop, want door veranderingen in gedrag kunnen deze veranderingen in het brein net zo goed weer ongedaan gemaakt worden. Kwestie van balans, want Carr ziet we degelijk de voordelen van het web.”

Zoals hieruit blijkt is hij niet alleen kritisch of negatief t.a.v internet. Voordat ik al deze citaten gelezen had was mijn grote vraag (en dat is ie nog steeds): Is het slecht, deze aanpassing van ons brein, deze verandering, verschuiving van onze capaciteiten? Want nogmaals, dat heeft door de hele geschiedenis heen plaats gevonden. Het gebeurt gewoon. Het is onvermijdelijk. Over 100 jaar wordt misschien naar aanleiding van een boek geschreven door de kleinzoon van Carr weer deze zelfde vraag opgeworpen.

Hoe het ook zij. Het is een interessante vraag, en zijn boek lijkt me dan ook zeer de moeite van het lezen waard. Het is inmiddels ook in het Nederlands vertaald.

1 comment:

gloria said...

Watch Nicholas G. Carr (aka Nick), the author of The Big Switch: Rewiring the World, From Edison to Google, elaborating on the relevance of Government intervention to make the next big move in Cloud Computing. HCL Technologies' VP - Marketing Anubhav Saxena gets involved in a conversation with Nick to get his views as an 'economist' on the creative potential of Cloud.
http://bit.ly/jmQXzS