Wednesday, March 9, 2011

Verborgen verleden

... is een tv programma waarin bekende Nederlanders op zoek gaan naar hun voorouders door middel van genealogisch onderzoek. Klinkt saai, maar het levert steeds verrassende, zelfs ontroerende resultaten op. Mijn hoogtepuntje: een vrouw wiens voorouders slaven waren, bemerkt dat ze innig samenwerkt met een verre nazaat van de slavenhouder die haar familie 'bezat'. De werkelijkheid overtreft vaak de stoutste fantasie. dit gegeven kan een uitstekend thema voor een roman zijn, de kritiek zou vervolgens kunnen luiden dat 't allemaal wel erg ver gezocht is.

In verborgen verleden zijn de hoofdpersonen bij aanvang onwetend. Het is een gladjes geregisseerd programma maar gelukkig heeft niemand uitsluitend een stralend verleden. Soms is er sprake van een 'familiemythe' die in de loop van de uitzending onschadelijk gemaakt wordt. Oude adel is schaars. Mooi vind ik te zien dat mensen binnen de keten van geslachten hun eigen positie of die van hun kinderen weten te verbeteren.

Gaan mijn gedachten naar die jonge gereformeerde landarbeider die besloot zich bij een kweekschool aan te melden. Zijn inkomen was niet toerijkend voor welke opleiding dan ook. Wie betaalde het? Hij bracht het tenslotte tot hoofdonderwijzer, uiteraard van een degelijke 'school met den bijbel'. Ik heb hem nooit gekend maar hij was mijn grootvader.

Volgens familieverhalen een gesloten, nurkse (want) steeds dovere man naarmate hij ouder werd. Maar ook modern voor zijn tijd en zijn milieu: hij liet z'n dochters studeren. Één van zijn dochters had een apotheek te Arnhem. Ook wel een man van principes: als vereerder van de Duitse cultuur (Beethoven Schiller Goethe) beluisterde hij vaak Duitse radiozenders. Tot in 1933 een zekere Hitler aan de macht kwam, hij riep het gezin bij elkaar en verklaarde, dat in dit huis niet meer naar Duitse zenders zou worden geluisterd.

B.logger

No comments: