Saturday, March 12, 2011

Verborgen verleden II

Op Tasmanie, een dunbevolkt Australisch eiland, is het uitzoeken van je stamboom buitengewoon populair begreep ik uit een artikel in 'de Volkskrant'. Frappant: Tasmaniƫ is een voormalige strafkolonie voor de ergste criminelen uit Groot Brittanniƫ. Zeker weten geen oude adel.

Inmiddels zijn er vijf generaties verstreken sinds de naar ik meen 37000 gedetineerden voet aan wal zetten. Dankzij het strenge gevangenisregime, is het uitzoeken van je stamboom daar nogal simpel: allerlei gegevens zijn nauwkeurig opgetekend.

Waar ik benieuwd naar ben is of zo'n criminele populatie ook nu nog leidt tot hogere criminaliteitscijfers. Dat zou een bewijs kunnen zijn voor erfelijke factoren tav verslaving, criminaliteit en voor persoonlijkheidstoornissen zoals psychopathie. Ik vermoed overigens van niet, anders hadden we het al lang in de krant gelezen ....

B. Logger

No comments: