Friday, April 22, 2011

De nieuwe tijd ...

Er is altijd een nieuwe tijd voor bibliotheken.

Vanaf duizenden jaren voor Christus (het Babylonische rijk) waaruit met de grond gelijk gemaakte bibliotheken met forse brandschade bekend zijn (dit resulteerde in dubbel gebakken goed leesbare kleitabletten) tot aan de klassieke oudheid waarin veldheren bibliotheken belegerden om de collectie in handen te krijgen. Dit betrof uiteraard geen openbare bibliotheken maar particulier eigendom van vorsten. Eenvoudig lid worden was er nog niet bij, evenals terugbrengen, laat staan 'te laat gelden'. De elite was kennelijk bezeten van kennis en die kennis was particulier bezit, mocht vooral niet gedeeld worden. Openbare bibliotheken zijn van latere datum. Dat kwam pas in de 19de eeuw op gang.

Veranderingen zijn van alle tijden. In de nieuwste nieuwe tijd die we nu beleven gaat het steeds meer om E books, internet, sociale media. Onlangs hoorde ik dat de blog van deze bibliotheek vorig jaar ruim 18.000 maal bezocht werd. Behalve motiverend ook een tikje verontrustend: waar ben ik mee bezig? Ik zal nog meer mijn best doen ...

B.Logger.

No comments: