Tuesday, May 12, 2009

Doe mij maar een moslim

Doe mij maar een moslim / auteur: Timke Visser. Een razend interessant boek voor iedereen die behoefte heeft aan een helikopterview over onze lappendeken aan Islamitische stromingen. En een lappendeken is het absoluut! Het concurreert in onoverzichtelijkheid met de Nederlandse kerkgenootschappen. In dit boek wordt gelukkig naar een maximum aan overzicht gestreefd. Woordvoerders worden uitgebreid geïnterviewd. Dat levert interessante doorkijkjes op: Wat mij opvalt is dat hoewel alle stromingen eenduidig zijn over de status van de Koran als geheiligd boek, de verschillen al meteen na de kaft uitbreken. Het is in dit opzicht hetzelfde historische drama als bij Christenen! Verschillen worden in de interviews overigens veelal uiterst beleefd geformuleerd al las ik hier en daar ook een gepeperde verzuchting. De religieuze woordvoerders zijn perfecte polderpolitici, over integratie gesproken! Voor wie de Islam griezelig vindt: het duurt nog decennia voordat er stevige Islamitische zuilen kunnen ontstaan in onze samenleving. Voor wie juist gelooft in de emancipatoire krachten van het maatschappelijk middenveld en verzuiling: reken daar niet te zeer op. Een andere belangrijke vaststelling is dat iedere geïnterviewde zich sterk bewust is van de ruimte die de Nederlandse wet biedt aan verschillende religieuze stromingen en het feit dat diezelfde wetten ruimte opeisen voor andersdenkenden. Ook dat is polderpolitiek en ik duid dat als positief. Het boek besluit met een handige opsomming van adressen.

No comments: