Saturday, May 30, 2009

Teruglopende verkoopcijfers boeken

De "Book Industry Trend" houdt een jaarlijks onderzoek naar de trends in de uitgeefwereld. Het betreft hier Amerikaanse cijfers. Over het jaar 2008 was er een dalende trend waarneembaar wat verkoopcijfers betreft. Het ging slechts om een daling van 1.5 % (3.13 miljard boeken om 3.08 miljard), maar toch. De vraag is natuurlijk of deze daling veroorzaakt wordt door de crisis wereldwijd, of dat het een meer structureel iets is? En wanneer het een structurele zaak is, wat zouden dan de redenen kunnen zijn? Er wordt minder gelezen? Een verschuiving naar andere manieren van uitgeven? Bijvoorbeeld e-books of printing-on-demand? Ook het eerste kwartaal van dit jaar liet een dalende lijn zien. Toch nog niet zo verontrustend gezien de wereldwijde economische malaise. Maar daardoor is de situatie nu wel moeilijk objectief te analyseren. Overigens vielen de inkomsten net iets hoger uit dan het jaar daarvoor, en dat had dan weer te maken met een hogere boekenprijs. De stemming op the American Book Expo, waar iedereen uit de boekenwereld elkaar treft, was dan ook gedrukt. Dit hangt natuurlijk een beetje als een zwaard van Damocles boven de hoofden van de boekenvakkers. Zoals gezegd, het betreft hier Amerikaanse cijfers, maar zouden die zoveel verschillen van de rest van de wereld? Zouden de trends in Amerika zo anders zijn als bijvoorbeeld in Nederland? Daar zullen ook wel onderzoeken over zijn, die ik hier niet paraat heb. Het zou in ieder geval interessant zijn om de cijfers er nog eens op na te kijken wanneer de crisis wat overgewaaid is. Dan pas krijg je een beter beeld van de echte situatie. In de New York Times kunt u er een artikel over lezen.

No comments: