Tuesday, March 17, 2009

Frank Westerman

Ararat / auteur Frank Westerman. Ararat is een reisbeschrijving, maar ook een roman. Eigenlijk draait alles om de beklimming van de berg Ararat, de berg waar, naar verluidt, ooit de ark van Noach op vastliep toen het water van de zondvloed weer wat begon te dalen. Dit zijn de droge feiten. Als wetenschapper twijfelt Westerman ten zeerste aan het bijbelverhaal, en aan religie. Hoewel godsdienstig opgevoed is hij, naarmate hij meer kennis verwierf, ook meer gaan twijfelen aan de christelijke verhalen. Op het moment, waarop de roman begint, is hij atheist. Toch kriebelt er iets. Hij vraagt zich af of bijvoorbeeld zoiets als een beklimming van de Ararat hem nog weer van gedachten zal doen veranderen. De rode draad door het boek is de botsing van godsdienst met de wetenschap. Een relevant en hedendaags thema, dat Westerman op een boeiende manier beschreven heeft.

No comments: