Wednesday, March 18, 2009

Koninklijke Bibliotheek

De Koninklijke Bibliotheek heeft een uniek incunabel gekocht. Een incunabel of wiegendruk is een voor 1501 in Europa gedrukt boek. Het incunabel, dat door de KB is aangeschaft, betreft "Die Hystorie vanden grooten Coninck Alexander". Het boek werd destijds in 1491 in Delft gedrukt en is van zeer groot belang voor de geschiedenis van de Nederlandse literatuur. Van deze editie is maar een exemplaar bekend, het is dus uniek, en het werk bevat prachtige houtsneden die de drukker Snellaert speciaal heeft laten maken. Het boek werd op een veiling in Brussel verworven en men is er bij de KB terecht uitermate trots op. Het incunabel zal onmiddellijk gedigitaliseerd worden en zal dan op de site van de Koninklijke Bibliotheek te zien zijn. Meer over het betreffende werk leest u uiteraard ook op de site van de KB.

No comments: